Colindători în Cristian, județul Sibiu

866
Într-o zi de 16 decembrie 2018, sub o ninsoare de poveste, la Academia sătească Învățător Ioan Dordea, din incinta Bisericii „Buna Vestire” din Cristian, județul Sibiu, părintele paroh Adrian Roman, împreună cu peste o sută de credincioși, în prezența autorităților locale, au fost gazdele unei impresionante cete de colindători din Liga Studenților de la Cluj. În port popular, cu multă căldură în suflete si cu lumina bucuriei pe chip, tinerii au adus în cânt de colinde vestea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.
Seara a debutat print-un moment din seria celor dedicate de-a lungul anului Centenarului Marii Uniri. Câțiva elevi ai Școlii Gimnaziale Cristian au recitat  poezii patriotice, urmate o prezentare însoțită de imagini video si fotografii document, a principalelor momente care au precedat actul istoric de la 1 decembrie 1918, de către profesorul Mircea Bican, doctor în istorie, originar din localitate și enoriaș al parohiei.
Evenimentul s-a încheiat cu o agapă pregătită cu dichis si cu dragoste de membrele comitetului parohial pentru toți cei prezenți la eveniment.
Academia sătească învățător Ioan Dordea, aflată în curs de amenajare, este cel mai recent proiect socio-cultural al Parohiei Cristian I, ridicat cu sprijinul important al Primăriei Comunei Cristian. Academia sătească vine în întâmpinarea nevoii unui spațiu multifuncțional dedicat activităților instructiv-educative și catehetice cu copiii, cu tineretul și cu părinții, precum și conservării si promovării patrimoniului cultural local. Parohia Buna Vestire este fondatoarea Ansamblului popular Plaiuri de Munte, inclusiv prin achiziționarea seturilor complete de costum popular de băieți și fete, specifice Mărginimii Sibiului.
Totodată, Parohia este inițiatoarea și organizatoarea Festivalul anual de tradiții, iar suport educațional oferă de 4 ani și prin două burse de studiu, acordate unor elevi cu rezultate bune la învățătură, nelipsiți de la viața bisericească a parohiei. Bursele provin din fondul special Înv. Ioan Dordea, învățătorul de acum 175 de ani al românilor din Cristian, la Școala Bisericii, aflată în imediata apropiere a acesteia. Fondul social-filantropic al parohiei a fost destinat și în acest an persoanelor nevoiașe sau aflate în situații dificile de viață, prin repararea unor locuințe, oferirea de produse alimentare și de igienă, de îmbrăcăminte și încălțăminte, dulciuri, legume și fructe, într-o colaborare umăr la umăr și suflet lângă suflet cu oameni generoși din parohie și cu cadre didactice și elevi din localitate. Sentimentul de comuniune în comunitate, sub ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu, stă la temelia eforturilor noastre de a împleti pastorația și misiunea, spre folosul duhovnicesc al fiecăruia.