A treia zi a manifestărilor „230 de ani de la înființarea învățământului teologic de la Sibiu”

1520

La Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc astăzi, 18 mai, în a treia zi a manifestărilor dedicate împlinirii a 230 de ani de la înființarea învățământului teologic de la Sibiu, un simpozion al studenților și masteranzilor, precum și un simpozion al doctoranzilor. Întâlnirea studenților și masteranzilor teologi a fost condusă de asist. univ. dr. Corina Grecu. Tinerii teologi au avut posibilitatea să dezbată diferite subiecte de actualitate legate de activitățile academice, duhovnicești și culturale puse la dispoziția studenților Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Manifestările au continuat apoi cu simpozionul semestrial al doctoranzilor.

“Aceste manifestări au fost gândite pentru ca studenții noștri să poată beneficia de prezența oaspeților noștri, profesori din țară și din străinătate, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele teologice pe diferite sfere de acțiune, pe diferite sfere de preocupare. Doctoranzii noștri organizează o întâlnire în fiecare semestru. Sperăm ca și din aceste manfiestări, atât studenții, cât și masteranzii și doctoranzii să aibă un mare folos, să se bucure de manifestările științifice pe care noi le desfășurăm și să fie și ei parte a acestor manifestări”, ne-a spus pr. Nicolae Chifăr.

Simpozionul doctoranzilor de la facultatea sibiană a avut titlul “Rolul educaţiei religioase şi al învăţământului teologic în societatea contemporană”.  În prima parte a simpozionului, participanții au avut posibilitatea să asculte prelegerea profesorului emerit Adolf Martin Ritter de la Universitatea dein Heidelbeg, Germania, invitat de seamă al Facultății de Teologie din Sibiu la manifestările academice din această săptămână.

Simpozionul a continuat cu prezentările referatelor elaborate de doctoranzi pentru această întâlnire academică. Referatele vor fi publicate în următorul număr al revistei “Studia Doctoralia Andreiana”, o publicație înființată pentru doctoranzii teologi de la Sibiu.

 

Autor: Ștefan Mărculeț

Fotocredit: Dragoș Boicu