Aniversare în Mitropolia Ardealului

1100

Membrii Permanenței Arhiepiscopiei Sibiului, protopopi din eparhie, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă  „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, preoți, oficialități și oaspeți s-au adunat vineri, 11 octombrie, în capela facultății menționate pentru a-l aniversa pe Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, care va împlini sâmbătă, 12 octombrie, 72 de ani.

Un sobor de preoți condus de vicarul-administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, arhimandritul Ioachim Tomoiagă, a oficiat un Te Deum, iar la final părintele vicar a transmis un cuvânt de felicitare din partea tuturor celor prezenți.

„Întreaga activitate a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu s-a desfășurat sub pecetea a trei mari virtuți: jertfelnicia, întâi de toate, apoi dragostea cu care a făcut tot ceea ce a făcut, atât pentru familie cât și pentru parohie, pentru facultate și apoi mai târziu pentru înalta demnitate de slujitor în clerul superior, pe treapta arhieriei și apoi în înalta demnitate de Mitropolit. A treia este lumina dragostei cu care s-a implicat în tot ceea ce a făcut Înaltpreasfinția Sa”, a spus arhimandritul Ioachim Tomoiagă.

IPS Mitropolit Laurențiu le-a mulțumit tuturor pentru felicitările și gândurile transmise la ceas aniversar.

„Vă mulțumesc foarte mult că ați împlinit, de fapt un lucru, care nu cinstește doar o persoană, ci instituția Bisericii. Ne aducem aminte de darurile revărsate de Dumnezeu asupra noastră și trebuie să-I mulțumim Lui. Tocmai de aceea am săvârșit această slujbă de mulțumire. Mâine vom continua cu Sfânta Liturghie și îl vom pomeni pe mentorul meu, părintele Ene Braniște, născut tot în 12 octombrie, dar cu ani buni înainte. Mulțumirea aceasta este din ce în ce mai responsabilă cu cât timpul trece”, a spus ierarhul.

Câteva repere biografice:

Vede lumina zilei la 12 octombrie 1947 în localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, din părinţii Iulian şi Viorica . La vârsta de 13 ani rămâne orfan de tată.

(1954-1961) Şcoala generală , în localitatea natală;

(1961-1965) Liceul teoretic „Radu. Negru”în oraşul Făgăraş;

(1965-1969) Institutului Teologic Universitar din Sibiu, obţinând diploma de licenţiat în Teologie cu teza: ”Mai – Marele Păstorilor, Hristos, modelul păstorilor bisericeşti în lumina Evangheliilor canonice”.

(1970-1973) Cursuri de doctorat în Teologie la Institutul Teologic Universitar Bucureşti , la Secţia Practică , Specialitatea principală: Liturgică Pastorală şi Artă creştină ;

1975 susţine examenul de admisibilitate , pe care-l promovează cu media 9,50.

(1982-1983) Institutul Ecumenic de la Bossey – Elveţia ;

(1983) specializare în domeniul liturgic laFacultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Fribourg – Elveţia ;
(1985) doctor în Teologie, la Institutul Teologic Universitar Bucureşti – Specialitatea: Liturgică Pastorală şi Artă creştină, cu teza: „Botezul în diferite rituri liturgice creştine” , sub îndrumarea marelui liturgist, Pr. Prof. Dr. Ene Branişte .

În 1969 se căsătoreşte cu Eugenia Stanciuşi are cinci copii .

decembrie 1969 e hirotonit preot pe seama parohiei Lisa , protopopiatul Făgăraş, desfăşurând timp de 6 ani (1970-1976) o activitate pastorală susţinută.

(1976-1981) devine spiritual-asistent laInstitutului Teologic Universitar din Sibiu

(1976-1986) asistent la Secţia Practică.

suplineşte lectoratul de Limba greacă(1977-1979) şi lectoratul de Limba franceză (1983-1986) .

(1986) suplineşte disciplina de Liturgică şi Pastorală , cu seminariile de practică liturgică.
1987 devine profesor universitar, titular la disciplinele: Liturgică, Pastorală şi Artă creştină , precum şi Îndrumător de doctorat , acreditat de C.N.E.A, finalizând până în prezent, 10 doctori în Teologie Liturgică, iar 18 doctoranzi fiind în stadiul de finalizare a tezei.

ianuarie — aprilie 1990 , devine consilier economic al I.P.S. Antonie al Ardealului.

(1992 — 1996) este ales Secretar ştiinţifical Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”din Sibiu.

1992 soţia trece în lumea drepţilor.

1992 este ales membru al AsociaţieiInternaţionale „Societas Liturgica”, cu sediul la Toronto (Canada) şi Trier (Germania).

20 iulie 1996 este tuns în monahism, la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, de către IPS Mitropolit Antonie, primind numele de Laurenţiu.

4 iulie 1996 ales, prin hotărârea Sfântului Sinod, episcop al Caransebeşului.

11 august 1996 este hirotonit arhiereu şi instalat episcop la Caransebeş de către IPS Mitropolit Nicolae al Banatului.

1997 — 2001 , din încredinţarea Sf. Sinod, poartă de grijă credincioşilor români, vizitând şi slujind în toate parohiile din Banatul Sârbasc. Contribuie la alcătuirea Statutului de funcţionare şi la alegerea organelor de conducere ale noii Episcopii a Vârşeţului, acum Dacia Felix. Din binecuvântarea Patriarhului Teoctist şi încredinţarea Sf. Sinod, a facut parte din Comisia de dialog între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Sârbă.

În prezent, este preşedintele Comisiei sinodale de canonizarea a sfinţilor români, reuşind până în prezent finalizarea lucrărilor de canonizare a noi sfinţi, printre care: Sf. Vasile de la Poiana Mărului, Sf. Teodosie al II — lea, Sf. Onufrie de la Vorona, Sf. Ierarh Dosoftei, Sf. Cuv. Gheorghe de la Cenica şi Sf.Ierarh Grigorie Dascălul, Sf. Ierarh Andrei (Şaguna) şi Sf. Ier. Simion Ştefan cu slujbele lor şi cele ale altor sfinţi canonizaţi mai înainte.
De asemenea este numit preşedintele Subcomisiei liturgice pentru diortosirea cărţilor de cult , în cadrul Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod.

3 noiembrie 2005 ales Mitropolit al Ardealului.

13 noiembrie 2005 este instalat Mitropolit al Ardealului, în catedrala mitropolitana din Sibiu, de către Patriarhul Teoctist Arăpaşu, împreună cu un numeros sobor de arhierei.

Intre 2008-2012 a fost decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna din Sibiu