Apariţie editorială la „Andreiana”

719

Editura Arhiepiscopiei Sibiului a publicat recent lucrarea „Iisus este Calea, Adevărul și Viața”, scrisă de preotul Aurel Sas din Statele Unite ale Americii. Lucrarea se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze înțelesurile tainice ale Sfintelor Scripturi și să urmeze calea deschisă de Mântuitorul Iisus Hristos pentru omenire.

Cartea apărută acum la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului vine să întregească lucrarea editorială a preotului Aurel Sas din ultima perioadă. Amintim că, recent, la editura Arhiepiscopiei Sibiului a mai apărut și monumentala lucrare „Trilogia vieții în Hristos”, semnată de același autor și apărută în contextul „Anului omagial al educației religioase a tineretului orthodox”. Cu o bogată expe­riență pastorală și cu o vastă cultură teologică, preotul Aurel Sas vine în sprijinul credincioșilor cu o lucrare consistentă și foarte folositoare pentru cei ce doresc să viețuiască după cuvântul Evangheliei.

Părintele Aurel Sas a publicat în ultimii ani mai multe lucrări care s-au bucurat de un real succes în rândul cititorilor. Amintim aici că, în anul 2014, autorul aducea cititorilor o vastă lucrare intitulată „Trilogia crizelor morale după revelațiile biblice”, apărută tot la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului, iar în 2012 apărea volumul „Miracol salvator în univers și omenire: Nașterea lui Iisus Hristos”, publicat în Statele Unite ale Americii. În 2013, părintele Sas avea să publice patru volume: „Viața și Patimile lui Iisus în Săptămâna Mare”, „Judecata, Jertfa și Moartea lui Hristos”, „Învierea lui Hristos, chezășia învierii omenirii” și „Sensul vieții este în Taina Crucii”, volume apărute sub genericul „Spre mântuirea în Hristos”.

Toate aceste lucrări sunt rodul unei munci asidue și încununează activitatea părintelui Aurel Sas în parohiile unde a slujit: Icloda și Fibiș, Arhiepiscopia Timișoarei, Lund – Suedia, Vancouver – Canada, Las Vegas – Statele Unite ale Americii.

Răspunsuri la crizele contemporane

Lucrarea „Iisus Hristos este Calea, Adevărul și Viața” oferă cititorilor răspunsurile la întrebările legate de crizele actuale din lume și oferă soluții pentru ca oamenii să își găsească drumul spre mântuire.

„Cartea «Iisus Hristos este Calea, Adevărul și Viața» (Ioan 14, 6) vine să prezinte din partea lui Dumnezeu, prin Sfintele Scripturi, răspunsul referitor la Cine este Calea, Adevărul și Viața, generațiilor în istorie, mai ales la acest început de secol 21, când popoarele se găsesc la o mare răscruce în viață, în confruntarea cu tot felul de crize și dezastre în univers ca urmare a păcatelor și a legalizării lor de liderii lumii. Omenirea la răscruce în aceste vremuri de crize și dezastre în univers, ca urmare a păcatelor, nu poate ieși decât prin urmarea lui Hristos, Care a zis că: «Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții» (Ioan 8, 12)”. În acest context, calea deschisă de Mântuitorul Iisus Hristos este singura ce poate aduce omenirii salvarea din crizele contemporane. Așa cum spune Înalt­preasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, în Cuvânt de binecuvântare „nu trebuie să uităm nicio clipă că scopul fericit pentru care Dumnezeu l-a făcut pe om a fost tocmai gustarea de-a pururi din darurile iubirii Sale, dar omul a fost amăgit de diavol prin dorirea altor daruri, imediate, supuse simțurilor, și a căzut din cinstea și demnitatea de fiu, a fost supus morții și stricăciunii și ispitelor celui viclean. Dar Dumnezeu, în marea Lui iubire, nu a uitat zidirea Sa, nici nu Și-a întors fața Sa de la cel care se depărtase de El, ci «la plinirea vremii, El, pe pământ S-a arătat și cu oamenii a petrecut și, din Sfânta Fecioară întrupându-Se, S-a smerit pe Sine, chip de rob luând, asemenea făcându-Se smeritului nostru trup, ca să ne facă pe noi asemenea chipului slavei Sale», cum ne rugăm în Liturghia Sfântului Vasile cel Mare”.

Puterea rugăciunii

Lucrarea părintelui Aurel Sas este structurată pe trei capitole, fiecare capitol cuprinzând opt teme sau subiecte cu mesaje biblice prin care se răspunde la întrebări precum: de ce Iisus Hristos este Calea Vieții? De ce Iisus Hristos este Adevărul omenirii? De ce Iisus Hristos este Viața lumii? Între subiectele dezvoltate în carte, amintim: „Iisus Hristos, Fiul Omului în proorociile mesianice”, „Începerea propovăduirii Evangheliei și chemarea apostolilor”, „Opera creației este opera lui Dumnezeu în Sfânta Treime”, „Toate adevărurile omenești trebuie raportate la Adevărul Hristos-Dumnezeu și Om”, „În dialog cu tine, stimate tinere, te invit: «Vino și vezi» pe Iisus, Mântuitorul tău”, „Superioritatea Legilor morale divine apără pe om și depășesc legile civile și penale”, „Există contradicție între religie și știință?”.

Lucrarea se încheie cu îndemn al autorului la rugăciune zilnică. “Toate programele și planurile din viața omului sunt egale cu zero fără programul sau rânduiala sfântă de Rugăciune. Dumnezeu ne descoperă în Scriptură că se uită să ia necazurile oamenilor în mâinile Sale (Psalmul 9, 34), ori acest lucru este posibil numai prin Rugăciune, când punea înaintea Lui viața noastră. Dacă Mântuitorul Hristos S-a rugat lui Dumnezeu Tatăl, așa precum știm, înseamnă că cu atât mai mult trebuie noi să ne rugăm lui Dumnezeu, ca și creaturi și fii prin har ai Domnului, având astfel o legătură personală cu Dumnezeu, precum au copiii cu părinții lor. Considerând meditația spirituală și rugăciunea zilnică, vom putea înțelege mai bine viața cât și lectura unei cărți religioase”, spune părintele Aurel Sas. Nu în ultimul rând, autorul îi îndeamnă pe cititori în ultima parte a lucrării să urmeze lui Hristos, descoperit prin revelațiile biblice. Această cale este singura care ne asigură mântuirea veșnică, spre deosebire de alte căi ale lumii moderne, care ne pot duce spre pieire. „Orice cale care se vestește de cineva, trebuie raportată la Calea învățăturii divine a Evangheliei lui Hristos și, dacă nu corespunde, trebuie refuzată căci vă duce la rătăcire. Orice adevăr omenesc, care se prezintă de cineva, la fel trebuie raportat la Adevărul învățăturii dumnezeiești al Evangheliei lui Hristos, iar dacă nu corespunde, trebuie aruncat la lada de gunoi a istoriei, deoarece este o minciună care vă înșeală și veți plânge cu amar”, spune părintele Aurel Sas.

Sursa: Ziarul Lumina, Ediţia de Transilvania