Apariție editorială la Sibiu

669

La Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului a apărut un volum intitulat „Cuvinte duminicale. Predici și meditații la evangheliile duminicilor de peste an”. Predicile cuprinse în volum sunt scrise de pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu de la Universitatea „Transilvania” din Brașov.

Apărut cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, volumul de predici al părintelui Ovidiu Moceanu oferă studenților din Brașov, tinerilor, credincioșilor și preoților o colecție de cuvinte de învățătură atent elaborate, cu un bogat conținut teologic și cu o finețe aparte a construcției stiliste. Teolog și filolog, autor de literatură apreciată pe plan național, misionar în rândul studenților din Brașov, părintele profesor Ovidiu Moceanu dăruiește cititorilor o lucrare aparte, cu profunde meditații la textele evanghelice și părintești îndemnuri duhovnicești către cei care vor deschide paginile acestei cărți.

Cartea părintelui Moceanu „aduce în atenție o dimensiune definitorie a personalității sale de preot al Universității «Transilvania» din Brașov, unde a amenajat, cu opt ani în urmă, o capelă cu hramul «Acoperământul Maicii Domnului». După un prestigios premiu al Academiei Române pentru cercetare științifică (vol. Tratatul despre vis, 2012) și un roman creștin autentic (Spovedania, 2012), acum la a treia ediție, Pr. Profesor a considerat că trebuie să vină în fața studenților și a credincioșilor, în general, cu o suită de predici și meditații la evangheliile duminicilor de peste an. O parte din predicile și meditațiile de acum au mai fost publicate în volumele Literă și Duh (2003) și Cu Hristos prin Babilon (2004), reluarea de acum fiind un prilej de îmbunătățire, de retușare, de aducere «la zi» și de reconsiderare a unor aspecte care s-au schimbat odată cu trecerea timpului. Pr. Prof. Univ. Dr. Ovidiu Moceanu cunoaște istoria oratoriei religioase românești, fapt dovedit și de trimiterile la texte care sprijină ideile expunerii sale, provenite de la Sfinții Ierarhi Varlaam al Moldovei (Carte românească de învățătură…, 1643) și Antim Ivireanul (Didahii). Predicile autorului urmăresc un plan bine definit, iar ca filolog, părintele profesor s-a ferit de anumite excese stilistice, de figuri poetice, care pot face impresie, dar nu întotdeauna îl propovăduiesc pe Hristos”, spune IPS Mitropolit Laurențiu în prefața lucrării.

Reflecții pe teme evanghelice

Construite concis și cu explicații clare, cuvintele de învățătură și meditațiile părintelui Ovidiu Moceanu abordează diferite tematici ale învățăturii evanghelice. Încă din titlurile alese pentru fiecare predică sau meditație, cititorul află tema centrală sau mesajul textului respectiv: „Fiii lui Dumnezeu, fii ai Luminii” (Duminica Paștilor; Evanghelia de la Ioan 1, 1-7), „Pacea Domnului” (Duminica a II-a după Paști), „Vederea lui Dumnezeu” (Duminica a VI-a după Paști), „Cămașa lui Hristos” (meditație), „Evanghelia chemării” (Duminica a II-a după Rusalii), „Smerita rugăciune” (Duminica a X-a după Rusalii), „Privegheați și vă rugați” (Duminica a XVI-a după Rusalii), „Minunea credinței” (Duminica a XXIV-a după Rusalii).

Meditațiile cuprinse în acest volum îndeamnă pe cititori să pătrundă și mai mult în adâncimile învățăturilor evanghelice. Ele sunt „propuneri de reflecții pe marginea pericopei evanghelice și beneficiază de o mai mare libertate. Ele invită la o prelungire a ecourilor Sfintei Liturghii în sufletele noastre prin interpretarea individuală a sensurilor, prin menținerea atenției la cele minunate pe care le-a adus în suflet slujba la care tocmai am participat”, continuă IPS Laurențiu în prefața volumului.

Volumul apărut acum la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului completează colecția de cărți de predici puse la dispoziția preoților din parohii care au acum la îndemână încă o sursă de inspirație pentru elaborarea cuvintelor de învățătură.