Arhid. prof. dr. Ioan Ică jr. a conferențiat la Făgăraș

1197

 

Preoţii din Protopopiatele Fărăgaş I, Făgăraş II şi Rupea au avut bucuria de a se întâlni joi, 16 iunie , cu arhid. prof. univ. dr. Ioan Ică jr. de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, care a vorbit despre provocările contemporane şi activitatea misionară a Bisericii.

Întâlnirea a avut loc la sfârșitul şedinţei administrative lunare, la sediul Protopopiatelor Făgăraş I şi II şi face parte din seria întâlnirilor iniţiate de Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul Educaţional de Formare Continuă şi Misiune, la invitaţia părinţilor protopopi Marius Corlean şi Ion Tărcuţă.

În prelegerea sa, părintele profesor a făcut referire la perioada luminoasă pe care o parcurgem, marcată de Învierea Domnului şi de Înălţarea Lui la cer, dar şi de fericita zi a prăznuirii tainei Bisericii – sărbătoarea Cincizecimii. În acest context, a fost subliniată importanţa legăturii personale dintre toţi membrii comunităţii bisericeşti: ierarhi, preoţi, monahi, credincioşi, care sunt chemaţi să devină o familie a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu să locuiască şi să se descopere, o familie care să dea sens şi viaţă locaşurilor de închinare, şi lumii întregi.

Biserica, familia celor care îl urmează pe Hristos, în duh şi în adevăr, este singura în care se poate realiza apropierea dintre oameni şi Dumnezeu. Însuşi Dumnezeu există ca familie (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt), iar cadrul în care El se poate comunica şi poate fi deplin înţeles este doar familia. Modelul creştin de familie vorbeşte despre Dumnezeu şi descoperă oamenilor din taina iubirii de viaţă făcătoare a Sfintei Treimi.

Tot în acest context, părintele profesor a subliniat faptul că, prin Iisus Hristos, Dumnezeu se arată ca prieten al oamenilor (philanthropos), chemând la o astfel de prietenie pe toţi oamenii, în Dumnezeu. Astfel, preoţii, ierarhii şi, în fond, toţi creştinii trebuie să acţioneze ca prieteni, ca prieteni ai lui Iisus Hristos, cu multă căldură, înţelegere şi bunăvoinţă, unica premisă ce poate naşte comuniunea cu Dumnezeu.

 

Tinerii și Biserica

Părintele Ioan Ică jr. a subliniat apoi atenţia datorată generaţiei tinere, viitorul Bisericii, care are nevoie acum, mai mult poate decât oricând, de orientare şi însoţire pe calea descoperirii lui Dumnezeu şi a tainei Bisericii, de căldură şi de prietenie. De asemenea, s-a vorbit despre importanţa activării laicilor din comunităţile bisericeşti, a acelor oameni de bună credinţă, care înţeleg importanţa lucrării Bisericii, ca şi comuniune a tuturor în Hristos, şi care doresc să se implice în această lucrare.

Cu referire la cuvântarea Mântuitorului rostită înainte de a se înălţa la cer (Matei 28, 19-20), în care Iisus îi îndeamnă pe apostoli să facă ucenici în toate neamurile, a fost punctată importanţa însuşirii statutului de ucenic în credinţă. Aceasta presupune permanenta dispoziţie de a învăţa, prin participarea la viaţa Bisericii, prin citirea Scripturii şi prin trăirea comuniunii cu semenii. Ceea ce propune Iisus Hristos este un program, acela de a realiza comuniunea deplină a lui Dumnezeu cu oamenii, Împărăţia lui Dumnezeu, Biserica.

Părintele profesor a vorbit, la final, şi despre cele trei volume ale lui N.T. Wright, traduse în româneşte, apărute de curând la Editura “Deisis”: “Iisus pur şi simplu”, “Creştinism pur şi simplu” şi “Cum a devenit Dumnezeu împărat”. Cu simplitatea pe care o presupune un catehism, aceste lucrări vorbesc, într-un limbaj foarte accesibil omului contemporan, despre ceea ce reprezintă, în fapt, creştinismul, despre lucrarea lui Iisus Hristos şi despre viaţa Bisericii.

Autor: Alexandru Dădîrlat