Binecuvântare pentru credincioșii din Făgăraș în Duminica Tomii

456

În Duminica Tomii, Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a liturghisit în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Făgăraș, județul Brașov, împreună cu protopopul de Făgăraș 1, Marius Corlean, preoții Gheorghe Malene și Liviu Petrașcu de la această biserică, precum și alți slujitori ai sfintelor altare.

Într-o atmosferă frumoasă, cu prezența multor credincioși dornici să participe la o slujbă arhierească, Părintele Episcop le-a mulțumit credincioșilor pentru participarea la Sfânta Liturghie și le-a adresat un cuvânt de învățătură.

„Iată că a trecut o săptămână de bucurie pe care ne-a adus-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin Învierea Sa, săptămână pe care o mai numim și «Săptămâna Luminată», în care am avut slujbe mai deosebite care ne-au amintit de evenimentele petrecute după Învierea Domnului Hristos”, a spus la început ierarhul. S-a referit apoi la pericopa evanghelică citită în această Duminică, arătând cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos a intrat prin ușile încuiate la Sfinții Săi ucenici și Apostoli, pentru a doua oară, după o săptămână, când de față era și Sfântul Apostol Toma. Le-a arătat mâinile și coasta Sa, pentru a vedea că El este Cel care a fost răstignit, îngropat și iată acum înviat cu trupul, spunându-le lor „pace vouă”. Fără să mai zică nimic l-a chemat pe Toma și i-a spus: „Vino și vezi mâinile Mele, și picioarele Mele, semnul cuielor și pune-ți mâna ta în coasta Mea și nu fi necredincios, ci fii credincios”. Iată că Toma n-a mai avut nevoie să pipăie cu mâinile sale, ci a exclamat „Domnul meu și Dumnezeul meu” când a văzut că este Mântuitorul. Referitor la vorba populară „Toma necredinciosul” este bine de știut că Sfântul Apostol nu a fost necredincios în sensul ca să vadă el cu adevărat că a Înviat Mântuitorul, ci această minune s-a făcut pentru noi cei din urmă, care n-am fost martorii Învierii și să credem și noi, cei din ziua de astăzi, care poate avem mai puțină credință, în Învierea Domnului Hristos. De asemenea Sfântul Evanghelist Ioan arată cum cu acest prilej Mântuitorul îi trimite pe Sfinții Săi ucenici și Apostoli la propovăduire, spunându-le „Mergând învățând toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”, și suflă asupra lor spunând „luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi”, instituind astfel Taina Spovedaniei. PS Ilarion a mai menționat că așa cum Sfântul Apostol Andrei a propovăduit în țara noastră, așa și Sfântul Apostol Toma a propovăduit prin ținuturile Indiei. În încheiere Părintele Episcop a îndemnat credincioșii ca să dea dovadă prin credință și prin ceea ce fac, prin dragostea și iubirea milostivă față de aproapele și față de Dumnezeu să demonstreze că sunt urmași vrednici ai Mântuitorului Iisus Hristos și martori ai Învierii. „Rugăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos să ne dăruiască sănătate, pace și mântuire, pentru că aceasta dorim cu toții. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți” a spus în încheiere Părintele Episcop.

Părintele Gheorghe Malene a mulțumit pentru slujirea împreună și prezența în mijlocul credincioșilor acestei parohii a bisericii din cimitir a părintelui Episcop Ilarion Făgărășanul. De asemenea i-a mulțumit și în mod personal pentru participarea ierarhului la Taina Sfântului Botez al fiicei sale, care a urmat după Sfânta Liturghie.

Părintele Episcop-vicar a miruit și au fost împărțite iconițe credincioșilor din partea Sa.

Autor: ierod. Ciprian Păsărică