Cartea „Trilogia vieții în Hristos”, apărută la Sibiu

864

La Editura „Andreiana”  a Arhiepiscopiei Sibiului  a apărut recent  lucrarea „Trilogia vieții  în Hristos” a preotului  Aurel Sas, slujitor al Domnului în comunitatea românească din Statele Unite ale Americii.  Lucrarea se adresează preoților, teologilor  și studenților teologi  și este un  instrument în lucrarea misionară contemporană.

Preotul Aurel Sas revine cu o nouă lucrare destinată preoților și viitorilor preoți, un instrument misionar foarte folositor în contextul pastoral-misionar actual. Cu o bogată experiență pastorală și cu o vastă cultură teologică, preotul Aurel Sas vine în sprijinul slujitorilor sfintelor altare printr-o nouă serie de lucrări. Dacă în anul 2014, părintele Sas aducea cititorilor o vastă lucrare intitulată `Trilogia crizelor morale după revelațiile biblice”, apărută tot la Editura `Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului, iată că autorul revine în acest an cu o lucrare tot în trei volume, vastă, cuprinzătoare și bogată în conținut teologic și mesaj misionar-pastoral. De altfel, părintele Aurel Sas are o experiență editorială vastă, după publicarea și altor lucrări de teologie și misiune, cum sunt `Spre mântuirea în Hristos”, cu patru volume: `Viața și Patimile lui Iisus”, „Judecata, Jertfa și Moartea lui Hristos”, „Învierea lui Hristos, chezășia Învierii omenirii” și `Sensul Vieții este Taina Crucii”. Mai amintim cele două ediții ale primei lucrări a autorului, numită „Miracol Salvator în Univers și Omenire: Nașterea lui Iisus Hristos”, ediții apărute la o editură din Sacramento, SUA, respectiv la Editura „Andreiana”.
Toate aceste volume consistente sunt rodul unei munci asidue și încununează activitatea părintelui Aurel Sas în parohiile unde a slujit: Icloda și Fibiș din Arhiepiscopia Timișoarei, Lund – Suedia, Vancouver – Canada și Las Vegas – Statele Unite ale Americii.
După cum menționează părintele Aurel Sas în lucrarea sa, apărută acum la Sibiu, preocupările sale editoriale au început după anul 1989, când a imigrat în Canada. Primele sale lucrări au fost mai multe articole și studii adunate în colecția `Iisus Hristos: «Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14, 6)»”. Colecția cuprinde articole scrise la sărbători mari precum Nașterea Domnului, Anul Nou, Învierea Domnului, Pogorârea Sfântului Duh etc. Colecția însumează 153 de articole și studii, elaborate în scop catehetic și misionar.
„O carte religioasă este ca o Busolă de orientare în viață. Iar citirea unei cărți religioase, ce poartă mesajele Bibliei este o necesitate fiindcă alături de direcția divină ce o dă în viață – spre mântuirea în Hristos -, este mai mult decât orice tratament din lumea aceasta, care conectează sufletul, mintea și inima omului la Dumnezeu de unde vine «Toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, de Sus, pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare» (Iacov 1, 17)”, spune părintele Sas în Cuvântul autorului din „Trilogia vieții în Hristos”.

Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție

Hotărârea de a scrie cărțile menționate mai sus a fost luată de părintele Aurel Sas în urma unor vizite la Locurile Sfinte și la Muntele Athos, unde a participat la slujbele oficiate la Biserica Sfântului Mormânt, un loc unde „simțămintele trăite depășesc posibilitatea cuvintelor unei limbi de a exprima, dar se revarsă în lacrimi de pocăință și bucurie a întâlnirii cu Hristos, Cel Înviat”, după cum ne spune autorul.
Trilogia apărută acum la Sibiu continuă explorările tainelor Sfintei Scripturi, dar și ale Sfintei Tradiții, unde creștinul poate găsi răspuns la toate întrebările și soluții la toate problemele contemporane. După cum spune părintele Aurel Sas, legătura omului cu Dumnezeu prin intermediul cuvintelor scripturistice este salvatoare și poate să-l ridice pe om la o nouă viață, cea în comuniune deplină cu Hristos. `Temele tratate sunt documentate pe ceea ce zice Dumnezeu în Sfintele Scripturi și ce spun Sfinții Părinți în scrierile lor. Terminând lectura cu temă religioasă a acestei cărți dobândești noi orizonturi de viață, spre păzirea cu credință și strictețe a trăirii în «…legea duhului vieții în Hristos…» (Romani 8, 2), prin care omul este în legătură cu Dumnezeu și cu semenii săi în trupul tainic al lui Hristos (I Corinteni 12, 27), care poartă numele de Biserică, al cărui cap este Hristos (Col. 1, 18), și în universul binecuvântat, bucurându-se de viață sănătoasă în Hristos Dumnezeu. Veți afla că viața în Hristos se poate trăi prin păzirea celor zece porunci și a poruncilor Evangheliei, ce aduc omenirii legile morale, care exprimă voia lui Dumnezeu, și care vor aduce salvarea familiei și a societății omenești, din tot felul de crize și dezastre, prin a trăi anii vieții pământești în Hristos (Fapte 17, 28), întru împlinirea poruncilor: «De Mă iubiți, păziți poruncile Mele» (Ioan 14, 15). «Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne întru iubirea Mea după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân întru iubirea Lui» (Ioan 15, 10)”.

„Sfaturi potrivite”

Volumele apărute la Editura `Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului sunt adevărate călăuze pentru credincioși în lectura și înțelegerea Sfintelor Scripturi. Poate mai mult decât oricând, creștinul are nevoie de o înțelegere corectă a textelor scripturistice, pentru a fi feriți de rătăciri eretice sau alte abateri de la adevărata credință apostolică. Este ceea ce-și propune părintele Aurel Sas prin `Trilogia Vieții în Hristos”, o lucrare de ghidare a credincioșilor în descoperirea lui Dumnezeu prin Sfintele Scripturi.
Părintele Aurel Sas nu se îndepărtează de la tâlcuirile și sensurile date de Sfinții Părinți acestor texte sfinte ale creștinătății.
„Spiritul pastoral al autorului se descoperă în aceste capitole căci la tot pasul aflăm mijloace de vestire și mărturisire a «vieții în Hristos» față de cei rătăciți. Cititorul care va avea răbdare să parcurgă paginile acestui volum va afla sfaturi potrivite pentru lupta pe care orice creștin trebuie să o ducă pentru împlinirea acestei treceri de la obiectiv la subiectiv în viața personală duhovnicească. Iar la aceste sfaturi, părintele Aurel adaugă comentarii pertinente la diferite evenimente legate de prezența creștinului într-o lume secularizată și tot mai confuză”, spune Înaltpreasfințitul Nicolae, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi în Cuvânt de binecuvântare.

„În Hristos trăim”

Primul volum al trilogiei este intitulat „În Hristos trăim” și are cinci capitole cu cinci studii, prin care autorul prezintă legătura omului cu Dumnezeu prin intermediul Sfintelor Scripturi. În primul capitol, intitulat `Trăirea obiectivă a vieții în Hristos”, părintele Aurel Sas vorbește despre rolul teologiei de a-l aduce pe om aproape de Dumnezeu, despre crearea omului și scopul existenței acestuia, dar și despre căderea lui Adam, ale cărei consecințe se simt până astăzi, dar care pot fi depășite `prin trăirea vieții în Hristos după Evanghelie, ca să nu piardă, prin necredință și păcat, ființa umană raiul ceresc adus de Hristos, precum au pierdut primii oameni, stră­moșii neamului omenesc, Adam și Eva, raiul pământesc din grădina Edenului”.
Un important studiu din acest capitol al primului volum este numit `Trăirea obiectivă a vieții în Hristos, prin Întruparea Cuvântului și recapitularea umanității în El”. Părintele Sas vorbește în acest capitol despre lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, pregătită din timp prin poporul evreu. „Întruparea Cuvântului în umanitate a fost hotărâtă de Dumnezeu din veșnicie, pentru că El, fiind deasupra timpului și în atotpreștiința Lui, vedea că, ființa umană pe care a creat-o liberă va cădea, prin neascultare în libertatea alegerii”, spune autorul. Părintele Aurel Sas continuă teologhisirea despre opera mântuitoarea a Fiului lui Dumnezeu și în alte studii din primul capitol, pentru ca în capitolul al doilea al primului volum, numit „Trăirea subiectivă a vieții în Hristos”, să prezinte lucrările sfinte din viața omului prin care sunt însușite roadele mântuirii aduse de Fiul lui Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, omul dobândește Învierea lui Hristos, care ne conduce la învierea noastră și la viața veșnică în comuniune cu Sfânta Treime.
Capitolul al treilea al primului volum prezintă `Trăirea în afara vieții în Hristos”, plecând de la parabola fiului risipitor, unul dintre cele mai actuale pasaje scripturistice, conform autorului, care consideră că `niciodată în istorie, de două mii de ani de la Hristos, conducătorii popoarelor nu au legalizat imoralitatea, păcatele de tot felul, ca și azi”. Părintele Sas prezintă și alte exemple scripturistice trăire în afara Legii divine, cu diferite conse­cințe negative, pentru ca mai apoi să arate căile de întoarcere către Hristos. Ultimele două capitole ale primului volum tratează pe larg această temă a întoarcerii omului către Dumnezeu și a mântuirii sale în Hristos.

„În Hristos ne mișcăm”

Al doilea volum al trilogiei este intitulat „În Hristos ne mișcăm” și abordează alte teme de interes pentru viața duhovnicească a creștinilor. Principala idee a lucrării este legată de providența divină, prin care toate cele create își urmează „mișcarea” lor în univers. Mai apoi, Întruparea Fiului lui Dumnezeu a însemnat o mișcare obiectivă a lui Dumnezeu spre noi, pentru ca noi să avem o întoarcere, o mișcare subiectivă spre El. Ca și primul volum, a doua parte a trilogiei conține cinci capitole, fiecare având cinci studii, amintind aici câteva dintre titluri: „Mișcarea obiectivă în Hristos, a creației prin providență spre scopul ei final”, „Mișcarea subiectivă în Hristos a preoțimii prin împărtășirea din harul Tainei Hirotoniei”, „Mișcarea vieții în Hristos, prin dobândirea vituților morale”, „Mișcarea vieții în Hristos prin faza purificării de păcate și biruirea lor”, „Mișcarea vieții în Hristos, prin luptele ascezei de eliberare de păcate și patimi”. Volumul al doilea al trilogiei își propune să conștientizeze cititorii că „dobândirea celei mai mari comori a mântuirii sub soare, de către generații și fiecare persoană în parte, este numai prin mișcarea sau umblarea în Hristos, în lumina învățăturilor Evangheliei Sale”.

„În Hristos suntem”

Al treilea volum al trilogiei apărute la Editura „Andreiana” aprofundează tema relației dintre om și Hristos, dintre Biserica luptătoare de pe pământ și Capul ei, Mântuitorul lumii. „Autorul dezvoltă această idee prin prezentarea înțelesurilor Bisericii. Lucrarea mântuitoare a lui Hristos este temelia Bisericii, iar lucrarea Duhului Sfânt în Biserică face actuală această lucrare”, spune IPS Arhiepiscop Nicolae în Cuvânt de binecuvântare. Biserica este socotită de autor ca o încoronare a operei de mântuire a lui Hristos, iar creștinii sunt mădularele vii ale Trupului lui Hristos.
„Biserica, ca nouă umanitate în Hristos, prin aspectele operei de mântuire aduse de El, a luat ființare și existență în Hristos virtual, adică ca posibilitate și efect potențial de extindere în toate generațiile prin harul Duhului Sfânt până la a Doua Lui Venire, pe norii cerului ca să judece viii și morții (Matei 25, 31-46). Acum înțelegem cum obiectiv suntem în Hristos: datorită întrupării Sale în umanitate, poate să extindă din trupul Său tainic și îndumnezeit viața divină în cei credincioși, ce este Biserica, în care suntem recapitulați sau uniți prin întrupare (Efeseni 1, 10) și îmbrăcați în Hristos (Galateni 3, 27) prin Taina Botezului (Matei 28, 19)”. Dintre titlurile capitolelor din volumul al treilea amintim: „Suntem obiectiv în Hristos prin Biserică în chipul ei teandric”, „Suntem obiectiv în Hristos, prin Dumnezeu Omul Hristos în Biserică”, „Suntem în Hristos, prin cunoașterea și însușirea poruncilor, spre iluminare”, „Suntem în Hristos, prin meditații duhovnicești în Hristos, spre iluminare”, „Suntem la treapta înaltă în Hristos, prin a trăi în faza desăvârșirii în Hristos”.
Lucrarea părintelui Aurel Sas se încheie cu un îndemn la smerenie și la asumarea vieții în Hristos, prin care putem să ne câștigăm mântuirea. Calea desăvârșirii este deschisă pentru toți oamenii, indiferent de vocație și de chemarea lor în această lume, fie monahală sau în familie. Toți oamenii au chemarea de a se lepăda de ce este lumesc, adică de lumea păcatului, cea care ne desparte de viața în Hristos. Autorul spune în concluziile trilogiei sale că `a scrie despre viața în Hristos, în lumina revelațiilor din Sfintele Evanghelii și după scrierile Sfinților Părinți, nu se epuizează niciodată, am constatat din studiile făcute, dar atât cât am scris în cele trei volume din «Trilogia vieții în Hristos», este destul ca să credeți că numai prin trăirea vieții în Hristos, mișcarea în Hristos și a fi în Hristos (Fapte 17, 28) ne mântuim, și stimați cititori, «…crezând, să aveți viață în numele Lui» (Ioan 20, 30-31), Hristos Dumnezeu și Mântuitor (Tit 2, 13), și astfel «Trilogia vieții în Hristos», cu cele trei volume, și-a atins scopul mântuirii dumneavoastră prin trăirea vieții în Hristos, spre viață veșnică”.

Autor: Ștefan Mărculeț