Concert caritabil la Cisnădie

2429

„A fi patriot al cântecului matern înseamnă a-l cânta până la capăt și anu-l da uitării”, spunea Grigore Vieru. Plecând de la acest gând, Duminică, 11 septembrie, ora 18, la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Cisnădie a avut loc Concertul Caritabil de muzică populară românească „Dragi mi-s cântecele mele” susţinut în pridvorul bisericii de corala „Harmonia” a bisericii mai sus amintite.„Fiind a nu știu câta generație de țărani orășenizaţi, amintindu-ne de unde am plecat și ce-am pierdut prin plecarea „în lume”, am redeschis lada de zestre a strămoșilor noștri și am dat de nestematele cântecului, portului, jocului și meșteșugului tradițional. Toate purtătoare ale trăirilor și harurilor omenești în implacabila roată a vieții. Cântând piese de neuitat, purtătoare a parfumului epocii în care s-au plămădit, nădăjduim să molipsim și alte suflete sensibile la frumos, să facem cunoscut și altora tezaurul nostru și puterea de creație românească” ne-a spus dirijorul corului, d-na Maria–Magdalena Schneider.

Îmbrăcaţi în frumoasele straie româneşti, coriştii bisericii – sublinia părintele Cătălin Crişan – au prezentat un „repertoriu coral care a fost alcătuit din piese nemuritoare ale muzicii vechi populare româneşti din toate zonele tradiţional-folclorice. Constituite într-un veritabil buchet îngemănat de cântec şi suflet românesc, spectacolul a fost alcătuit din următoarele piese:1. Dragi mi-s cântecele mele; 2. Eu sunt Barbu Lăutaruʼ; 3. Vară, vară, primăvară; 4. Fetele de la Sibiu; 5. Trecui dealul la Băiuț;6. Și cu cât mă duce gândul (romanță); 7. La cumătra lăudată; 8. Lioară, Lioară; 9. Trandafir de la Moldova; 10. Hai Buzău, Buzău; 11. Aoleo, m-aș mărita; 12. Pe cărare sub un brad; 13. A ruginit frunza din vii. Alternativ s-au recitat şi poezii precum „A fi” (Grigore Vieru),„Limba noastră” (Alexandru Mateevici),„Frumoasă-i limba noastră” (Grigore Vieru)”.

Cu acest gând „în amurg de seară clopotele Bisericii „Sfânta Treime” din oraşul Cisnădie şi-au aşteptat credincioşii la ceas de rugăciune şi nu numai. La îndemnul preoţilor parohi Fănel Scarlat şi Cătălin Crişan, corala Bisericii „Sfânta Treime” condusă de inimoasa dirijoare d-na Maria-Magdalena Schneider, dimpreună cu distinsele doamne coriste au încântat inimile tuturor celor prezenţi cu frumoasele melodii populare din diferite zone ale ţării. Din tinda bisericii şi din dragoste pentru semeni, acest mic concert a încercat să delecteze auditoriul, iar mai presus de toate să întindă o mână de ajutor prin fondurile donate de ascultători copiilor din centrul „Arca lui Noe” din oraşul Cisnădie, în total 1500 de lei. Parohiile Cisnădie II şi IV dimpreună cu credincioşii prezenţi şi-au arătat încă o dată dragostea creştină faţă de cei aflaţi în nevoinţă. În această atmosferă de sărbătoare, aducem calde mulţumiri coralei, bunilor creştini care prin prezenţa lor au făcut să se finalizeze scopul acestui concert. Este doar un început. Nădăjduim ca şi în alte împrejurări să împletim plăcutul cu utilul şi spre bucuria altor semeni şi spre slava lui Dumnezeu” ne-a mărturisit părintele Fănel Scarlat. Astfel, donaţiile primite din partea credincioşilor la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în urma unei colecte cât şi cele din seara concertului au fost folosite în vederea achiziţionării de rechizite şcolare pentru cei 35 de copii din Centrul de zi Arca lui Noe. Despre ei, d-na Florescu (Nicula) Daniela, „îngerul păzitor” sub a cărui supraveghere îşi desfăşoară cei mici activităţile, ne-a mărturisit următorul lucru: „Fie că provin din familii monoparentale, fie că se confruntă cu probleme socio-economice, copiii sunt foarte sensibili la problemele familiale și rămân marcați întreaga lor viață de situațiile de risc întâlnite la vârstele fragede ale copilăriei. Tocmai de aceea centrul de zi Arca lui Noe vine în sprijinul celor 35 de copii”. Evenimentul s-a încheiat printr-o vizită a celor doi preoţi parohi în mijlocul copiilor materializată într-o slujbă de sfinţire a centrului „Arca lui Noe”.

În această acţiune cultural-filantropică, alături de credincioşii şi preoţii Bisericii „Sfânta Treime”, şi-au adus dragostea şi aportul şi preoţii Bisericii „Sfântul Nicolae”, parohii Laurenţiu Broscăţeanu şi Nicolae Vintilă. Mulţumim tuturor iubitorilor de frumos şi virtute şi Dumnezeu să primească dragostea tuturor ostenitorilor Săi.