Concert la Brașov susținut de Corul „Byzantion” din Iași

710

Corul academic „Byzantion” din Iași a susținut un concert la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” și „Sfântul Mina” din cartierul brașovean Noua. Acest eveniment cultural și religios a avut loc în Duminica femeilor mironosițe și a urmărit să evidențieze rolul femeii creștine în Biserica Ortodoxă, în familia creștină și în societatea românească.

Duminica femeilor purtătoare de mir evocă an de an felul în care femeia creștină Îl urmează pe Hristos și vestește în cadrul comunității Învierea lui Hristos. De aceea, în această zi ne aducem aminte de toate femeile creștine – de bunici, mame, soții, surori și fiice -, de credința lor statornică în Dumnezeu și de evlavia față de Biserica noastră.

Modelul femeii creștine este Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu. În tradiția ortodoxă, Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu, Pururea fecioară și Prea cinstită, mai presus decât toate făpturile cerești și pământești. Prin aceste însușiri reflectă în umanitate maternitatea, feminitatea (înțeleasă ca puritate sufletească și trupească) și poziția importantă pe care o are femeia în cadrul familiei, societății.

Pentru a aprecia rolul și contribuția femeilor creștine în Biserică, familie și societate s-a organizat concertul pascal ”Ziua Învierii”, prezentat de Corul academic „Byzantion” de la Iași, dirijat de domnul profesor Adrian Sîrbu. Formația de muzică bizantină a început activitatea în anul 1997, având drept scop promovarea etosului bizantin în muzica psaltică românească. Așa cum în teologia ortodoxă contemporană s-a încercat reîntoarcearea la Părinții Bisericii, la fel și în arta sacră – muzică, iconografie, arhitectură, s-a încercat cultivarea acestui etos bizantin în forme și expresii cât mai autentice. Acest demers a început în Moldova încă din timpul Sfântului Paisie Velicikovschi și a fost reînnoit prin teologii neo-patristici contemporani (Dumitru Stăniloae, I.G. Coman, Alexandru Elian, Teodor Bodogae), dar și prin muzicologi, pictori, arhitecți. Corul „Byzantion” reușește cu multă minuțiozitate să promoveze această artă bizantină românească prin concerte susținute în țară și străinătate, participări la hramurile mănăstirilor și ale bisericilor de parohie, înregistrări audio, cursuri de muzică bizantină.

Frumusețea muzicii bizantine

Concertul este un demers prin care s-a încercat să se readucă credincioșilor brașoveni frumusețea muzicii bizantine, redată odinioară în această urbe carpatină chiar de către cunoscutul psalt Anton Pann și de discipolii lui. În program au fost prezentate lucrări cu tematici biblică (Evanghelia de la Vecernia Mare din Duminica Învierii, citită în română și în greacă) și patristică-imnografică (Canonul Învierii al Sfântului Ioan Damaschin). Melosul bizantin s-a axat pe folosirea unor manuscrise românești și grecești, datate între secolele XV-XVIII. Publicul a rămas profund impresionat de profunzimea textelor, de claritatea interpretării și de tandrețea muzicii psaltice moldave.

La sfârșitul concertului s-au acordat mai multe diplome de apreciere, de mulțumire și câte o icoană cu Sfintele Femei Mironosițe unor doamne, de vârste și profesii diferite, care au avut contribuții semnificative în viața comunității noastre ecleziale. Acest eveniment a evidențiat că femeia creștină poate să-și dezvolte potențele și darurile cu care a fost înzestrată de Dumnezeu atât în Biserica Ortodoxă, cât și în familie și societate.

Corul academic „Byzantion” a cântat la final Axionul Învierii și „La mulți ani” pentru femeile creștine prezente la această manifestare.

Autor: pr. dr. Cornel Toma