Conferinţă naţională despre voluntariat

992

 

Joi, 21 aprilie, a avut loc la Bucureşti Conferinţa Naţională – Măsurarea Impactului Economic şi Social al Voluntariatului. Acest demers are ca scop întărirea capacităţii organizaţiilor pentru măsurarea impactului programelor şi a activităţilor de voluntariat în rândul organizaţiilor care implică voluntari din România. În demersul de creare a unui ghid de măsurare a impactului, organizatorii şi-au propus să utilizeze metode propuse prin modelul ILO pentru organizaţii (instituţii, ONG-uri, corporaţii) care implică voluntari, din România.

Scopul acestei iniţiative este furnizarea de date la nivel naţional cu privire la impactul activităţilor de voluntariat la nivel personal, comunitar şi social, în domeniile în care se desfăşoară. Grupul de lucru a fost coordonat de Federaţia VOLUM pentru crearea sistemului menţionat şi va prelua, adapta metode propuse de Organizaţia Mondială a Muncii în ”Manualul de măsurare a activităţilor de voluntariat”. În acest sens, vor fi utilizate instrumente de măsurare cantitativă şi calitativă a implicării voluntarilor şi a impactului acestora asupra organizaţiei şi asupra comunităţii, în vederea exploatării resurselor şi direcţiilor identificate ca fiind funcţionale şi sustenabile.

Conferinţa Naţională pe tema Măsurării Impactului Social şi Economic al Voluntariatului a reunit 100 de reprezentanţi ai ONG-urile din România, alături de reprezentanţi ai instituţiilor publice şi companiilor care vor oferi o viziune clară asupra măsurării impactului activităţilor de voluntariat din punct de vedere economic şi social la toate nivelurile. Agenda conferinţei naţionale a fost foarte vastă şi a curprins:

 1. O sesiune extinsă de networking între reprezentanţii organizaţiilor, instituţiilor şi companiilor prezente la eveniment;
 2. Un panel de lansare format din partenerii institutionali şi neguvernamentali ai Federatiei, parte din procesul de creare a ghidului de măsurare a impactului. Dintre speakeri amintim pe domnul secretar de stat Andrei Popescu din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, doamna Adriana Popescu team leader la Fondul ONG, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, doamna Anca Năstase directorul executiv al Federaţiei VOLUM;
 3. Ateliere de lucru în paralel ce au abordat teme de interes general ca:
 • Măsurarea impactului activităţilor de voluntariat din România;
 • Importanţa orientării şi formării voluntarilor în domeniul drepturilor omului şi discriminării şi impactul acţiunilor conştiente ale voluntarilor în lucrul cu beneficiarii;
 • Importanţa vizibilităţii şi recunoaşterii mişcării de voluntariat în România;
 • Volunariatul considerat experienţă profesională (Certificatul de Voluntariat) – Contexte de învăţare formale/nonformale/informale – Voluntariatul ca un context de învăţare – ce, cum, unde?
 • Voluntariat internaţional în România şi impactul stagiilor de voluntariat internaţionale asupra situaţiei social-economice din România;
 • Impactul coordonatorilor de voluntari asupra dezvoltării şi eficienţei voluntarilor;
 • Voluntariatul corporativ – tendinţe şi impactul implicării angajaţilor în procesul de schimbare social;
 • Impactul unui cadru legislativ pentru voluntariat asupra mişcării de voluntariat din România;
 • Despre procesul de elaborare a ghidului de măsurare a impactului.

S-au oferit exemple de bune practici concrete aplicabile în diverse sisteme administrative. Dintre moderatorii atelierelor amintim pe domnul Gabriel Măgurariu de la Fundaţia Pentru Sprijin Comunitar Bacău, doamna Carmen Marcu de la Ministerul Tineretului şi Sportului, doamna Oana Moşoiu de la Universitatea Bucureşti, Facatatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, doamna Miruna Covaci de la ANPCDEFP, doamna Cristina Rigman, ProVobis –Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat, doamna Anemarie Gasser Fundaţia Pact.

S-a dezbătut importanţa voluntariatului profesionalizat în România, cu reglementările legii 78/2014 lege a voluntariatului care oferă un standard calitativ de lucru cu voluntarii. S-a evidenţiat faptul că în Norvegia jumătate din populaţia ţării se implică în activităţi de voluntariat iar România are o situaţie specială în Uniunea Europeană fiindcă majoritatea voluntarilor sunt tineri. Concluzia? Care este impactul exponenţial al voluntariatului? Este foarte important ca toţi factorii implicaţi în promovarea voluntariatului să se adune la o masă comună şi să stabilească procedure standardizate, reguli de lucru unitare. În curând se va lansa şi un ghid pentru măsurarea impactului voluntariatului în România fiind un exemplu de bune practici unitar pentru cei care implică voluntari în activitatea curentă. Pentru detalii www.federatiavolum.ro

Autor : Flavius Sava, inspector de misiune în Arhiepiscopia Sibiului, Departamentul pentru Tineret