Consfătuirea profesorilor de Religie din judeţul Sibiu

1150

În Aula “Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie “Sfântul Andrei Şaguna” a avut loc marţi, 4 octombrie, consfătuirea anuală a profesorilor de Religie din judeţul Sibiu. Întâlnirea a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

La consfătuirea de la începutul anului şcolar 2016-2017 au fost prezenţi inspectorul general pentru disciplina Religie din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Vasile Timiş, inspectorul de Religie din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, Sorin Joantă, inspectorul de Religie din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, Gabriela Frăţilă, decanul Facultăţii de Teologiei, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, şi prodecanul instituţiei, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel.

 În debutul întâlnirii, inspectorul Gabriela Frăţilă a prezentat un raport referitor la activitatea dascălilor de Religie în anul şcolar trecut, subliniind rezultatele foarte bune ale elevilor la olimpiadele şi concursurile de profil, dar şi pregătirea bună a profesorilor care au susţinut examene de titularizare, definitivat şi grade didactice.

IPS Mitropolit Laurenţiu le-a mulţumit profesorilor pentru devotamentul dovedit în misiunea lor de a face educaţie religioasă în rândul elevilor,

“În cuvântul Înaltpreasfinţiei Sale am găsit aceleaşi îndemnuri şi vorbe de suflete pe care le auzim de la Înaltpreasfinţia Sa de fiecare dată când se află în mijlocul nostru, în faţa elevilor, şi studenţilor: să nu-L uităm pe Dumnezeu, Cel care ne îndrumă şi ne călăuzeşte paşii în viaţă, iar noi dascălii, să fim aceia care să-i putem călăuzi pe copii spre înţelegerea valorilor creştine ortodoxe, spre înţelegerea a tot ceea ce este necesar pentru a face paşii cei buni şi de folos în viaţa noastră, nu spre a-i instrui, ci spre a-i educa”, ne-a spus insp. Sorin Joantă.

“Învăţăm unii de la alţii”

Inspectorul Vasile Timiş a transmis celor prezenţi ultimele detalii referitoare la organizarea cursurilor în anul şcolar început şi noutăţile de la Ministerul Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

“Am discutat anumite aspecte care ţin de contextualizarea programei şcolare şi mai ales de modul de relaţionare şi de nuanţările relaţionării la disciplina Religie şi în cadrul activităţilor catehetico-didactice. Trebuie să ştim că orice profesor, indiferent de disciplina pe care o gestionează, încearcă mereu să-şi optimizeze discursul didactic şi mijloacele de comunicare şi tehnicile de relaţionare. Cu atât mai mult la disciplina Religie. De aceea, printre altele, învăţăm unii de la alţii şi discutăm, propunem anumite teme spre dezbatere, care ţin de o comunicare responsabilă, de apropierea elegantă, duhovnicească faţă de elevi şi evident am încercat să identificăm anumite probleme de ordin educativ dar şi spiritual sau cultural cu care se confruntă elevii şi tinerii noştri”, ne-a spus Vasile Timiş.

Autor: Ştefan Mărculeţ