Continuă cursurile de formare a lucrătorilor cu tinerii din Sibiu

1060

Al doilea modul din cadrul cursurilor de formare a lucrătorilor cu tinerii a avut loc recent la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, iar rolul formator l-a asigurat doamna Antoaneta Sabău. Participanţii au învăţat şi experimentat timp de 4 ore cum se face în mod civilizat şi profitabil o dezbatere pe o temă de interes. După prezentarea teoretică a diferitelor modele europene de dezbatere am convenit să ne oprim la modelul Oxford ca cel mai potrivit cu specificul nostru, după care am pus în practică două astfel de dezbateri.

Au participat în jur de 20 de tineri voluntari dornici de a se implica în activităţile grupurilor de tineri din propriile parohii. Evenimentul a continuat şi a doua zi cu participarea lucrătorilor de tineret la debutul grupului parohial de tineri al Bisericii “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din cartierul sibian Ştrand. Aici au putut observa organizarea unor jocuri de teambuilding, învăţarea unui cântec, precum şi organizarea unei dezbateri pe tema Evangheliei zilei, a Fiului Risipitor.

 

Autor: diac. Marius Tofan

Foto credit: Mirona Tatu