Formare continuă şi misiune

IMG_0472-696x464Seminarii formare continuă pentru anul 2017

 1. Seminar Pastoraţia în situaţii de criză (divorț, doliu, boli în stadiu terminal)

Perioada: 15-17 mai 2017

Locația: Mânăstirea Brâncoveanu

Referenți:

Nicoleta Mândrean (Sibiu) – psiholog

Andrei Pătrîncă (Sibiu) – medic psihiatru

Pr. Conf. Dr. Nicolae Moșoiu (Brașov)

Conf. Dr. Daniela Moșoiu (Brașov)

Pr. Conf. Dr. Constantin Necula (Sibiu)

 1. Seminar Pastorația persoanelor dependente

Perioada: 6-8 iunie 2017

Locația: Mânăstirea Brâncoveanu

Referenți:

Crina Lupea (Sibiu) – psihoterapeut, specialist în adicții

Pr. Iulian Negru (Iași) – specialist în adicții

 1. Seminar Pastorația copiilor și tinerilor

Perioada: 3-5 iulie 2017

Locația: Mânăstirea Brâncoveanu

Referenți:

Pr. Ilarion Mâță (Hârja/Bacău)

Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Pr. Prot. Marius Corlean (Făgăraș)

Natalia Corlean (Făgăraș)

Andrei Pătrîncă (Sibiu) – medic psihiatru

 1. Seminar Economie socială în parohie

Perioada: 17-19 iulie 2017

Locația: Mânăstirea Brâncoveanu

Referenți:

Valentin Tudorache (Sibiu) – coordonator regional – Rețeaua Națională Dezvoltare rurală – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Pr. Prot. Marius Corlean (Făgăraș)

Alți preoți implicați în proiecte de economie socială

 1. Seminar Comunicare media

Perioada: 11-13 septembrie 2017

Locația: Mânăstirea Brâncoveanu

Referenți:

Dan Florea (Brașov) – trainer comunicare media

Mihai Mihu (Brașov) – inginer IT, antreprenor

Alexandru Dădîrlat (Sibiu)

În continuare, vă rugăm să parcurgeţi Regulamentul seminariilor de formare continuă din Arhiepiscopia Sibiului.

Înscrierea la seminariile de formare continuă se va face telefonic, la Departamentul Educaţional pentru Formare Continuă şi Misiune. Se va ţine cont de numărul de locuri rămase disponibile.

Persoana de contact: Alexandru Dădîrlat – responsabil departament – 0773.85.35.90

Achitarea contribuţiei personale se va face la momentul cazării participanţilor.

Regulamentul seminariilor de formare continuă din Arhiepiscopia Sibiului

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, prin Departamentul Educațional pentru Formare Continuă și Misiune, organizeazăseminarii de formare continuă, destinate clericilor, profesorilor de religie, și persoanelor implicate în activitatea pastoral-misionară din comunitățile bisericești ale Arhiepiscopiei Sibiului.

 1. Seminariile de formare continuă au menirea de a:
 • oferi participanților posibilitatea de a aborda sistematic teme de actualitate legate de activitatea pastoral-misionară şi didactică;
 • actualiza și completa cunoștințele dobândite anterior de către participanți, în cadrul studiilor universitare de teologie sau în alte cadre de tip formal, non-formal sau informal;
 • oferi participanților o perspectivă mai largă asupra cerințelor pastoral-misionare actuale, inclusiv prin raportarea la abordări specifice unor domenii precum psihologia, pedagogia, științele comunicării etc.
 • pune în legătură participanții cu experți din domenii specifice teme fiecărui curs, care au legătură cu activitatea pastoral-misionară și didactică: teologie, psihologie, pedagogie, științele comunicării, etc.
 • facilita schimbul de experiență între participanți, cu scopul de a fi evidențiate soluții de bună practică în domeniul pastoral-misionar;
 1. Seminariile de formare continuă din Arhiepiscopia Sibiului se alătură și completează tematic oferta de cursuri organizate de Arhiepiscopie și Facultatea de Teologie din Sibiu, în vederea obținerii gradelor profesionale în preoție.
 2. Seminariile de formare continuă din Arhiepiscopia Sibiului se organizează anual.
 3. Oferta de astfel de seminarii pentru fiecare an, tematica fiecărui seminar, conținuturile, locația, data și programul, referenții, numărul de participanți precum și contribuțiile materiale personale, vor fi propuse de Departamentul Educațional pentru Formare Continuă și Misiune și aprobate de către Chiriarh.
 4. Oferta anuală de seminarii de formare continuă va fi făcută publică de către Departamentul Educațional pentru Formare Continuă și Misiune, prin protopopiate, la începutul fiecărui an, și poate fi vizualizată pe pagina de internet a Arhiepiscopiei Sibiului.
 5. Participarea la aceste seminarii a clericilor, profesorilor de religie și a persoanelorimplicate în activitatea misionară din comunitățile bisericești, este voluntară.
 6. Participarea la seminariile de formare continuă, atât ca participant, cât și ca referent, se certifică prin eliberarea unei diplome de participare.
 7. Participarea la aceste seminarii va putea fi menționată în rapoartele de activitate întocmite de participanți. În cazul clericilor, participarea la aceste evenimente va fi luată în considerare la notarea administrativă, precum şi în situația depunerii dosarului pentru transfer.
 8. Cheltuielile de organizare a cursurilor de formare continuă vor fi acoperite prin contribuțiile diferiților sponsori, contribuția Arhiepiscopiei Sibiului, a protopopiatelor și mânăstirilor, precum și prin contribuțiile participanților.
 9. Participanții clerici vor avea posibilitatea să se înscrie la mai multe seminarii de formare continuă într-un an, în funcție de numărul de locuri disponibile. De asemenea, pentru primele două dintre seminariile la care participă într-un an, clericii vor avea posibilitatea de a-și deconta cheltuielile legate de achitarea contribuției de participare, din veniturile parohiei.
 10. Seminariile de formare continuă din Arhiepiscopia Sibiului sunt organizate în colaborare cu Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sibiului, și cu Centrul Arhidiecezan de Diagnoză și Cercetare Catehumenală, Omiletică și Pedagogică și în Pedagogia și Metodologia Religiei CADCO “Mitropolit Andrei Șaguna” din Sibiu. De asemenea, în organizarea acestor seminarii pot fi cooptate și alte organizații sau instituții, în funcție de specificul tematic al fiecărui seminar.

Seminariile din anul 2016

 1. Pastoraţia persoanelor dependente

Perioada: 23-25 mai 2016
Locaţia: Mânăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus

2. Pastoraţia copiilor şi tinerilor

Perioada: 13-15 iunie 2016
Locaţia: Mânăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus

3. Pastoraţia în situaţii de criză

Perioada: 5-7 iulie 2016
Locaţia: Mânăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus

3.Seminar de comunicare media

Perioada: 5-7 septembrie 2016
Locaţia: Mânăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de sus

 

Proiectul Bune practici în amenajarea lăcaşului de cult şi a spaţiilor anexe

Proiectul îşi propune să aducă în discuţie, la nivelul preoţilor şi diaconilor din Arhiepiscopia Sibiului, aspecte legate de amenajarea şi estetica lăcaşelor de cult şi a spaţiilor anexe (curtea bisericii, cimitirele, alte spaţii anexe). Se porneşte de la asumpţia că dimensiunea estetică a spaţiului liturgic şi a celui din imediata vecinătate, are o importanţă deosebită, susţinând şi contribuind semnificativ la actul liturgic. Prin dimensiunea estetică, întreg spaţiul bisericesc comunică, la modul nonverbal, mesajul Bisericii, întregind şi confirmând cuvântul scris, rostit sau cântat. În Ortodoxie, spaţiul liturgic reprezintă o icoană a Împărăţiei cerurilor, cu ordinea, buna rânduială şi liniştea ei.

Aspecte atinse: spaţiul liturgic în Ortodoxie; tendinţe artistice în post-modernitate: kitsch-ul; bune practici în amenajarea lăcaşului de cult şi a spaţiilor anexe – cauzele apariţiei şi identificarea kitsch-ului, recomandări pentru evitarea acestuia, ş. a.

Modul de desfăşurare:

 • Sesiuni de comunicare, la nivel de protopopiate;
 • Editarea unui Ghid de bune practici în amenajarea lăcaşului de cult şi a spaţiilor anexe;
 • Intensificarea legăturilor de consultanţă între parohii şi Sectorul Cultural, respectiv Departamentul de Conservare-Restaurare din cadrul Arhiepiscopiei, în domeniul amenajării lăcaşului de cult şi a spaţiilor anexe.

Proiectul este în curs de desfăşurare.

Întâlniri cu părintele profesor Ioan Ică jr.

Aceste întâlniri sunt organizate la nivel de protopopiate. Sunt aduse în discuţie teme actuale, precum: Biserica şi societatea astăzi, tinerii în Biserică, cultul ortodox şi revalorificarea lui ş. a.

Responsabil departament:
Alexandru Dădîrlat

Activitățile dedicate familie în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, anul 2015

În ceea ce privește activitățile dedicate susținerii familiei tradiționale, ca dar al lui Dumnezeu pentru umanitate, realizate în Arhiepiscopia Sibiului în anul 2015 și 2016, menționăm susținerea acordată la nivelul eparhiei a inițiativei cetățenești de revizuire a Constituției României, nr. 883/25.11.2015, demarate de Coaliția pentru Familie. Astfel:

Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului l-a delegat pe domnul Alexandru Dădîrlat, responsabil al Departamentului educațional pentru formare continuă și misiune, pentru coordonarea acțiunii de strângere de semnături pentru susţinerea iniţiativei cetăţeneşti amintite mai sus, la nivelul judeţului Sibiu, acțiune care să fie realizată împreună cu grupul de constituire al Asociaţiei Părinţi pentru Ora de Religie APOR Sibiu. Astfel, din comitetul de implementare local central (CILC) Sibiu al inițiativei cetățenești au mai făcut parte domnul Lect. Dr. Emanuel Tăvală de la Facultatea de Drept, domnul Dr. Sorin Joantă, domnul jurist Rareș Stiniguță și domnul Vlad Nicolae. S-a menţinut contactul regulat cu comitetul de iniţiativă naţional central de la Bucureşti, şi cu comitetele de iniţiativă locale, prin videoconferiţe săptămânale. Pentru informarea celor peste 800 de voluntari din județul Sibius-au organizat seminarii de informare. Pe parcursul acestei perioade am acordat asistenţă permanentă tuturor voluntarilor implicați.

Dat fiind faptul că în cadrul acestei iniţiative au fost cooptate şi alte confesiuni creştine, s-a ţinut legătura şi cu reprezentanţii celorlalte culte creştine din judeţul Sibiu, care s-au implicat în acţiunea de strângere de semnături.

Numărul total de semnături strânse din județul Sibiu a fost de aproximativ 53.000.

În contextul acestui demers de susţinere a familiei tradiţionale, a fost organizată la Sibiu, în colaborare cu Cercul Militar Sibiu, pe data de 4 aprilie 2016, conferinţa cu tema „România pentru Familie”, în cadrul căreia au conferenţiat Pr. Conf. Dr. Constantin Necula, domnul Mihai Gheorghiu, scriitor, preşedinte al Comitetului de iniţiativă al Coaliţiei pentru Familie, şi domnul Ioan Şolea, jurnalist, preşedinte APOR Buzău.

La finalul perioadei de strângere de semnături, după primirea tuturor dosarelor validate de către primărie, la solicitarea comitetului de implementare naţional, a fost realizată la Sibiu o centralizare preliminară a tuturor dosarelor cu semnături de susţinere din judeţele din Transilvania şi Banat, după care aceste dosare au fost transportate la Bucureşti spre a fi, mai departe, realizat demersul propus de iniţiativa cetăţenească sus amintită.

Întregul sprijin logistic și material al acțiunii de strângere de semnături pe raza județului Sibiu a fost acordat de către Arhiepiscopia Sibiului.

La nivelul judeţului Braşov, în luna noiembrie 2015 părintele protopop Gheorghe-Dănuț Benga şi domnul jurist Alexei Burlacu, de la protopopiatul Braşov, au fost contactați telefonic de domnul Ioan Șolea, președintele filialei APOR – Buzău,  care a explicat pe scurt demersul inițiativei legislative cetățenești de modificare a Constituției, inițiativă desfășurată în baza legii nr.189/1999. Ulterior, domnul Șolea a efectuat o vizită la Brașov și s-a discutat mai pe larg despre aspectele organizatorice implicate în acest demers. Inițial s-a pornit pe angajarea în acest proiect a filialei locale a APOR (Asociația Părinți pentru Ora de Religie), dar din diferite motive Comitetul de Implementare Local al inițiativei legislative nu s-a mai structurat formal decât pe două persoane din APOR – Brașov (Alexei Burlacu și dna. Carmen Moruz) și pe persoane din afara APOR, cu deosebire Dan Florea și Maria Mușetescu.

Punerea în temă a preoților din protopopiatele din județul Brașov cu privire la inițiativa legislativă s-a realizat de către domnul Alexei Burlacu prin ședințe de protopopiat, beneficiind de întregul sprijin al preoților protopopi. Ulterior, pe parcursul lunilor decembrie 2015 și ianuarie 2016, au fost realizate ședințele de instruire ale persoanelor împuternicite din teritoriu, părinții protopopi organizând, și de această dată, foarte bine, aceste sesiuni de instruire, prin găsirea unor spații potrivite pentru această activitate.

Strângerea propriu-zisă a semnăturilor s-a realizat în mod exclusiv prin intermediul persoanelor împuternicite. În aceste condiții, în județul Brașov au fost colectate 43.550 de semnături, fiind validate de primarii localităților 42.094 de semnături, adică de două ori minimul legal cerut de lege (20.000) pentru ca un județ să fie luat în considerare în cadrul inițiativei legislative.

Dosarele cu semnături au fost predate în termen util, cu proces-verbal de predare primire, d-lui Ioan Șolea la sediul de colectare a semnăturilor din București.

O altă activitate de susţinere a familiei a reprezentat-o marşul de susţinere a familiilor de români din Norvegia, ai căror copii au fost plasaţi, pentru o perioadă nedeterminată, la familii-surogat. Manifestarea a avut loc pe 30 ianuarie 2016 şi a fost organizată de comunitatea bisericilor evanghelice din Sibiu. În urma invitaţiei lansate de organizatori, au participat, în calitate de reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Sibiului, părintele consilier Ciprian Cândea de la Sectorul social, şi domnul Alexandru Dădîrlat, responsabil al Departamentului educaţional pentru formare continuă şi misiune şi reprezentant al Coaliţiei pentru Familie în judeţul Sibiu, fiecare rostind câte un scurt cuvânt, în care a fost evidenţiat rolul esenţial al familiei, ca celulă esenţială a societăţii şi a Bisericii, şi ca loc menit să asigure cea mai bună dezvoltare spirituală şi educaţională a copiilor.

Tot în sprijinul familiei, în special al familiilor aflate în dificultate, Sectorul social al Arhiepiscopiei Sibiului, a implementat, pe parcursul anului 2015, o serie de proiecte având ca beneficiari persoane din categorii defavorizate. O atenție aparte a fost acordată ajutorării acelor copii proveniți din familii vulnerabile, în scopul continuării traiectoriei școlare și a facilitării accesului la educație.

În acest sens menționăm câteva dintre aceste programe:

 • „Masa pe roți“, care a avut, alături de alți beneficiari, și 51 de copii proveniți din familii sărace, din cadrul a două centre parohiale de zi;
 • „Comunități informate“, realizat în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Sibiu, Inspectoratul de Jandarmerie Sibiu, Biblioteca Județeană Astra și Agenția Națională Antidrog, în scopul promovării în rândul elevilor din mai multe unități de învățământ din județul Sibiu, a unui stil de viață sănătos, ca alternativă la consumul de droguri;
 • „Lăsați copiii să vină la mine“, proiect de sprijinire a integrării copiilor cu deficiențe de auz din Sibiu;
 • „Prevenirea abandonului școlar“, proiect prin care peste 600 de copii defavorizați au primit rechizite școlare și produse alimentare;
 • „Ajută-i pe copii să meargă la școală“, proiect prin care peste 550 de copii din județul Sibiu au primit rechizite, articole de îmbrăcăminte și produse alimentare;
 • „După faptă și răsplată“, program care marchează ziua de 1 iunie, prin oferirea de rechizite și produse alimentare unui număr de peste 300 de copii din satele de pe valea Hârtibaciului, județul Sibiu;
 • Campaniile „Siguranță pentru viețile tinerilor“, „Spune nu violenței în școli;
 • Campania de prevenire a abandonului noilor născuți, în parteneriat cu maternitatea Spitalului Județean Sibiu;
 • „Și noi avem bunici“, program în care 20 de seniori au petrecut timp împreună cu copiii instituționalizați din centrele de plasament, dezvoltând relații de apropiere sufletească;
 • Conferința „Prevenirea avortului“.