Două teze de doctorat, susținute public la Sibiu

806

La Facultatea de Teologie Ortodoxă  „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu au fost susținute recent două teze de doctorat, elaborate sub îndrumarea științifică a arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr. Primul candidat pentru obținerea titlului de doctor în teologie a fost pr. Florin Alexandru Pavel, care a susținut lucrarea de doctorat  intitulată „Rugăciunea-scară spre viețuirea în Hristos și implicațiile psihologice asupra comportamentului uman”. Cel de-al doilea candidat, pr. Petru Ciprian Nedelcu a elaborat și pezentat lucrarea numită „Natura umană aflată la granița dintre libertate și providența divină. Perspectiva antropologică a lui Nemesius din Emesa”.

Comisia de evaluare a fost prezidată de decanul Facultății de Teologie din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr și formată din arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr., pr. prof. univ.dr. Ștefan Iloaie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și pr. conf. univ.dr. Nicolae Moșoiu de la facultatea gazdă.

Cercetare științifică și teologică

Cele două teze de doctorat au fost apreciate de comisia de specialitate atât pentru acrivia științifică de care au dat dovadă, cât și pentru noutatea și actualitatea subiectelor abordate. Lucrările susținute public aduc noi informații și abordări în privința rugăciunii și efectelor acesteia în viața umană, în privința vieții duhovnicești și a relației omului cu divinitatea. Ele contribuie la dezvoltarea teologiei românești actuale și oferă teologilor posibilitatea de a cunoaște mai multe despre aceste teme și despre cercetarea științifică actuală din mediul academic european și nu numai.

Comisia de evaluare a oferit celor doi candidați calificativul „Foarte Bine”.  După ceremonia de depunere a jurământului de credință și fidelitate față de Biserica străbună, cei doi candidați au fost declarați doctori în teologie.