Hram la Mănăstirea Făget-Boholț, județul Brașov

826

Marea sărbătoare a Nașterii Maicii Domnului a fost cinstită sâmbătă, 8 septembrie, la Mănăstirea Făget, comuna Beclean, sat Boholț, județul Brașov, de mulțime mare de credincioși veniți din orașul Făgăraș și din împrejurimi. Bucuria obștii monahale condusă de stareța monahia Teodora Hulpan și a credincioșilor prezenți a fost cu atât mai intensă, cu cât a fost prezent și Preasfinţitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului care a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de preoți, printre care părintele stareț de la Mănăstirea „Brâncoveanu” din Sâmbăta de Sus, arhimandritul Atanasie Roman și părintele ieromonah Dositei, duhovnicul mănăstirii.

Slujba Sfintei Liturghii arhierești a fost săvârșită în Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a mănăstirii, fiind prezent și primarul orașului, iar răspunsurile liturgice au fost date de maicile din obște ajutate de credincioși care vin și se roagă des aici.

Preasfinţitul Părinte Ilarion Făgărășanul a ținut un cuvânt de învățătură, în care a enumerat evenimentele atât din Vechiul cât și din Noul Testament referitoare la Maica Domnului, cât și cinstirea pe care trebuie să o aducem acesteia. Astfel în Vechiul Testament se face mențiune despre Eva care primește făgăduința izbânzii asupra diavolului ispititor arătat sub chipul șarpelui (Facere 3, 15), dar și despre alte femei (Sarra, Rebeca și Rahila, Iaela, Rut, Ana-mama lui Samuel sau Estera) care au arătat evlavie deosebită, iubire pentru poporul ales și pentru lucrarea lui Dumnezeu în lume. Spre deosebire de celelalte femei menționate în Vechiul Testament, numai Maica Domnului a fost obiectul unor profeții. Profetul Isaia a prezis că Fecioara va naște pe Mântuitorul Hristos în chip minunat, ca un mare semn dumnezeiesc de izbăvire a poporului ales și de mântuire a lumii: „Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu și vor chema numele lui Emanuel” (Isaia 7, 14). Prorocul Iezechiel a profețit despre Maica Domnului ca Pururea Fecioară în viziunea sa despre noul templu al lui Dumnezeu, simbolizând-o printr-o poartă tainică a Dumnezeului lui Israel: «Și mi-a zis Domnul: Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă» (Iezechiel 44, 2). Ieremia închipuie tot Israelul într-o fecioară care se întoarce la Domnul și Stăpânul ei pentru ascultare, ca să devină «Locaș al dreptății și munte sfânt» binecuvântat de Dumnezeu (Ieremia 31, 21-23). Psalmistul David o descrie pe Sfânta Fecioară ca pe o Împărăteasă care șade de-a dreapta lui Dumnezeu: «Stătut-a Împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită și preaînfrumusețată» (Psalmi 44, 11). Dar tot Maica Domnului este preînchipuită aici și ca Fiica Împăratului Dumnezeu, împodobită și urmată de fecioare, cu alai: «Toată slava fiicei Împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu țesături de aur și preaînfrumusețată. Aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție» (Psalmi 45, 15-16). De asemenea, Dreptul Simeon a prezis suferința Maicii Domnului, zicându-i, după ce a binecuvântat pe Pruncul Iisus: «Iată, Acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și spre semn de contrazicere, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Și prin însuși sufletul tău va trece sabie» (Luca 2, 34-35)”.

Maica Domnului, a fost rodul rugăciunilor neîncetate ale Sfinților și Drepților Ioachim și Ana din Nazaret, a spus în continuare ierarhul. Pentru că nu aveau copii, Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana erau desconsiderați de popor, fiind considerați nevrednici să aducă daruri pentru că nu aveau copii din cauza unor păcate ascunse. Dar milostivul Dumnezeu, ascultându-le rugăciunile făcute cu lacrimi, l-a trimis pe îngerul Său, care i-a vestit Sfintei Ana că va avea un copil. Astfel, Maica Domnului are un loc deosebit în istoria mântuirii neamului omenesc pentru că ea este noua Eva curățită de păcatul neascultării prin ascultarea de Dumnezeu la Întruparea Mântuitorului, este Mama Fiului lui Dumnezeu Întrupat (Emanuel); iar Maica Domnului este și Maică a Bisericii, a tuturor celor renăscuți prin Hristos, prin Sf. Taina a Botezului.

Preasfințitul Părinte Ilarion a menționat apoi, ca familiile creștine să aibă câți mai mulți copii, să lase copii să se nască, pentru că avortul este un mare păcat, omorându-se atât trupul cât și sufletul acelui copil nenăscut. „Mulțumim Înaltpreasfințitului nostru Mitropolit Laurențiu, care a binecuvântat ca astăzi să vin aici la mănăstirea Făget să ne rugăm împreună Maicii Domnului, mulțumim și dumneavoastră care a-ți venit în număr atât de mare, mulțumim părinților slujitori, maicilor care au cântat la strană. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți”, a încheiat ierarhul.

Părintele ieromonah Dositei duhovnicul mănăstirii a mulțumit în numele obștii pentru această zi specială, pentru prezența ierarhului la hramul mănăstirii, astfel cinstind-o în mod deosebit pe Maica Domnului, care este cea mai apropriată de noi, cea care ne ascultă rugăciunile și le mijlocește către Fiul său pentru a noastră mântuire.

Părinții care au slujit au miruit și împărțit iconițe din partea Preasfințitului Părinte Episcop Ilarion, apoi cei prezenți au fost invitați la o agapă.

Autor: Ierod. Ciprian Păsărică