Expozitie de icoane și cateheză despre teologia iconografică, la Hamba

737

Parohia Hamba, județul Sibiu, a organizat în Duminica Sfântului Grigorie Palama vernisajul expoziției de icoane cu titlul ,,Călăuziri în lumea icoanei”. Evenimentul a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești.

Credincioșii au avut osibilitatea să admire mai multe icoane din cadrul Muzeul Centrului Misionar „Sfântul Nicolae” al parohiei. Aici se păstrează șase icoane deosebite de o valoare incontestabilă, între care cea a Mântuitorului Iisus Hristos reprezentat ca Arhiereu șezând pe tron înconjurat de sfinții îngeri, cea a Maicii Domnului ca împărăteasă și doamnă, ținându-l în brațe pe pruncul Iisus ca împărat, cea a Sfântului Nicolae și cea a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

Icoana în viața creștinului

Odată cu vernisajul expoziției a avut loc și o cateheză pentru adulți, cu tema cinstirii icoanelor în Ortodoxie, susținută de preotul paroh Remus Răsvan. Prima parte a catehezei a fost una teoretică, fiecare omilie fiind interpretată și prin prisma icoanei și fundamentată pe lucrarea renumiților teologi Leonid Uspensky și Vladimir Lossky, intitulată ,,Călăuziri în lumea icoanei”, însumând numeroase cateheze  despre sfintele icoane, rolurile și importanța lor. A doua parte a fost una practică, concretizată prin explicația propriu-zisă a fiecărei icoane expuse în locașul de cult. Pentru a sublinia o dată în plus efortul și martiriul a numeroși părinți și eroi din timpul regimului comunist, a fost susținut și un referat cu titlul ,,Justinian Patriarhul – un profil biografic”. Referatul a fost prezentat de prof. Ioana Sârb.

„Prezentul demers educațional și artistic are scopul de a evidenția importanța mărturiei creștine astăzi, dar mai mult decât atât, de a repune în lumină tezaurul de patrimoniu și spiritualitate a bisericii noastre și de asemenea de a crea pe viitor cadrul necesar dezvoltării catehetice, omiletice și pedagogice, deopotrivă”, ne-a spus parohul de la Hamba, Remus Răsvan.