Festival de colinde la Nou Român, județul Sibiu

677

Comunitatea din Nou Român, judetul Sibiu, a avut bucuria de a primi duminică, 9 decembrie, pe noul preot paroh, Petru Laurenţiu Voicu. Festivitatea de instalare a avut loc după săvârşirea Sfintei Liturghii, părintele protopop Vasile Gafton dând citire actului de numire şi predând noului paroh însemnele specifice  celor trei slujiri preoţeşti: învăţătorească, harismatică şi administrativă. La eveniment au fost prezenţi domnul Constantin Aurelian Văcariu, primarul comunei Arpaşu de Jos, domnul viceprimar Gheorghe Arsenie Miclea,  părintele stareţ Casian Voicu de la Mănăstirea Sibiel, fostul preot paroh şi alţi preoţi din împrejurimi.

După instalarea noului preot paroh, a început cel de-al doilea eveniment al zilei,  Festivalul Național al Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă, organizat an de an la Nou Român de Muzeul „ASTRA” din Sibiu. Au participat  Grupul de muzică tradiţională „Junii” din Sibiu, Corul bisericesc din Arpaşu de Sus, Ceata de băieţi din Arpaşu de Sus,  Comitetul de femei din Arpaşu, Ceata de fete din Nou Român, Ceata de băieţi din Nou Român, Grupul de Irozi din Nou Român. După intonarea câtorva colinde în sfântul locaş de cult, grupurile de colindători au pornit prin sat,  spre Centrul Cultural Memorial „Dr. Gheorghe Telea-Bologa”, unitate a Muzeului „ASTRA” din Sibiu. Aici au fost primiţi cu ospitalitate de doamna Mirela Iancu, Director Marketing Cultural, şi de către ceilalţi reprezentanţi ai muzeului, grupurile prezente încântându-i pe cei prezenţi cu o suită foarte variată de colinde tradiţionale  româneşti.

Ziua s-a încheiat cu o agapă frăţească oferită de Parohia Ortodoxă Nou Român şi autorităţile locale.

Autor: pr. Liviu – Florin Ivănuşcă