Hram la mănăstirea de la Măgura-Jina

2898

La sărbătoarea „Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului <<Prodromiţa>> de la Muntele Athos”, aşezământul monahal de la Măgura-Jina, judeţul Sibiu, şi-a prăznuit al doilea hram. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

 Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” de la Măgura-Jina adună la fiecare hram şi la fiecare sărbătoare mulţi pelerini şi credincioşi din părţile Ardealului şi din alte zone ale ţării. Pelerinii găsesc aici un loc binecuvântat de Dumnezeu, aşezat în munţii de la graniţa dintre judeţul Sibiu şi judeţul Alba, unde o obşte de maici se îngrijeşte să aducă acestor ţinuturi o încărcătură duhovnicească aparte. Şi la hramul din acest an din 12 iulie, credincioşii şi pelerinii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească şi la întregul program liturgic dedicat sărbătorii Maicii Domnului. Începând cu acest an, biserica mănăstirii are o copie a icoanei „Prodromiţa”, pictată la Muntele Athos şi care ocroteşte obştea monahală şi pe toţi cei ce vin aici cu multă credinţă.

Alături de IPS Mitropolit Laurenţiu s-au aflat mai mulţi ieromonahi, protopopul de Sălişte, Petru-Toader Damian, precum şi mulţi slujitori ai sfintelor altare din comunităţile apropiate de mănăstire.

            Înainte de Sfânta Liturghie, IPS Mitropolit Laurenţiu a oficiat rânduiala tunderii ca rasofore pentru trei noi vieţuitoare ale mănăstirii de la Măgura-Jina. Cele trei rasofore au fost încredinţate maicii stareţe, monahia Oimpiada Barbu, spre povăţuire duhovniceacă pe drumul spre monahism. La finalul rânduielii, ierarhul le-a îndemnat să nu se abată de la calea urmată acum, să asculte de maica stareţă şi părintele duhovnic şi să lucreze neîncetat pentru mântuirea lor sufletească.

„Treapta rasoforiei este începutul unui drum pe cât de anevoios, cum este şi drumul de acces spre această mănăstire, pe atât de minunat, când el se finalizează. Este un drum pe care aţi intrat şi de la care nu vă mai puteţi întoarce. Cel care se abate de la drum şi nu îşi împlineşte datoria până la capăt, pierde şi răsplata începutului. Este acum o consacrare a experienţei făcute în starea de noviciat, pentru că nimeni nu vine aici din alt interes decât iubirea desăvârşită faţă de Dumnezeu şi Maica Preacurată. Făgăduinţa pe care aţi făcut-o în momentul noviciatului este întărită acum prin îmbrăcarea acestui veşmânt sacru, haina călugărească. Osteniţi-vă şi pregătiţi-vă ca, în perioda aceasta de rasoforie să faceţi paşi, să vă apropiaţi de legământul sfânt care are o denumire cum nu mai este în altă rânduală: <<îngerescul chip>>. Şi până acum aţi întâmpinat greutăţi. Este foarte greu să uiţi de unde ai venit, dar luând toată sarcina familiei, a prietenilor şi rudeniiilor cu voi în rugăciune tainică, într-o devoţiune pe care  familia sau lume nu o înţelege, aveţi izbândă deplină. Aveţi o povăţuitoare, trăiţi într-o obşte şi aveţi o legătură puternică, sfântă, ca într-o familie binecuvântată de Dumezeu. Aveţi duhovnic care săvârşeşte cele sfinte şi vă împărtăşeşte din darul nemărginit al iubirii lui Dumnezeu. Aveţi toate armele la dispoziţie, sunteţi încă în faza de pregătire şi încercaţi să folosiţi toate armele necesare, specifice fiecăruia în parte, în aşa fel încât să ajungeţi la izbândă”, a spus ierarhul.

Cinstirea icoanelor

            A urmat Sfânta Liturghie oficiată în biserica mănăstirii, mulţi dintre credincioşi primind împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Laurenţiu a vorbit credincioşilor despre locul cinstirea Maicii Domnului adusă prin închinarea la icoanele ei şi a prezentat istoricul icoanei Maicii Domnului de la Muntele Athos.

„Icoana este locul unei prezenţe harice, spune Sfântul Ioan Damaschinul, care ne face pe noi părtaşi unei comuniuni cu Mântuitorul Iisus Hristos sau cu Sfântul zugrăvit în icoană, pentru că în genunchi ne rugăm, sărutăm icoana, ne închinăm şi cerem ceva, suntem într-un dialog. Este o identitate a noastră prin închinarea la icoane cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Maica Preacurată, cu sfinţii Lui. Iată de ce biserica este o liturghie cerească exprimată în imagini, pentru că am săvârşit o liturghie cerească prin acte, mişcări, cuvinte şi gesturi”, a subliniat Părintele Mitropolit.

Autor: Ştefan Mărculeţ