Întâlniri catehetice la Hamba

651

În cadrul proiectului catehetic pentru tineri desfășurat prin parteneriatul dintre Centrul de Cateheză „Sfântul Nicolae” din Parohia Hamba, Protopopiatul Sibiu și Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din orașul Avrig au avut loc recent întâlniri catehetice  în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de învățătura de credință ortodoxă.

Tema întâlnirilor a fost „Învățătura de credință. Noțiuni de Spiritualitate și de Morală creștină”. Tinerii au avut posibilitatea de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri legate de învățătura ortodoxă despre lucrarea Sfântului Duh în lume. Preotul paroh de la Hamba și profesorul de Religie Remus-Ioan Răsvan a oferit tinerilor răspunsuri și exemple concrete cu referire la rolul creștinilor în promovarea valorilor religioase.

„Au primit, de asemenea, răspunsuri legate de alte forme de denaturare a persoanei umane cum ar fi corupția, minciuna și înșelătoria. Tinerii au avut posibilitatea de a primi învățături legate despre cele nouă Fericiri descrise de Evanghelia de la Luca VI, 31-36. Prin cuprinsul si folosul ce aduc omului Fericirile se socotesc a fi niște coloane ale intrării in templul desăvârșirii sau o coroană de pietre scumpe pe care numai purtând-o omul pe frunte , sa se poată înfățișa pe drept cuvânt ca împărat al ființelor de pe acest pământ””, ne-a spus pr. Remus-Ioan Răsvan.

„Dumnezeu este în tot si în toate”

În cadrul întâlnirilor catehetice, tinerii au discutat și pe marginea altor texte scrise de autori celebri legate de credință și Dumnezeu.

“În lecturile din cadrul catehezelor tinerii au avut posibilitatea de a reflecta asupra textului renumitului filozof francez, Montesquieu încrezător numai în puterea minții lui care spune: «Doamne, curios lucru, religiunea creștină nu pare a avea altă țintă decât a pregăti pe om pentru altă lume si tocmai ea e aceea care îi dă mai multă fericire și aici pe pământ». Și într-adevăr, nimic pe această lume nu dă sufletului mai mult sprijin și liniște sufletească decât credința în Dumnezeu”, ne-a mai spus pr. Remus-Ioan Răsvan.

La final, tinerii au concluzionat discuțiile:

„Dumnezeu este în tot si în toate, Tatăl nostru ceresc, Creatorul nostru” ( Emanuela, 16 ani)
,,Dumnezeu ne este alături la fiecare pas pe care noi îl facem, dar avem liberul arbitru de a ne lăsa să alegem noi calea, fericirea!” (Maria,15 ani).

Autor: Ștefan Mărculeț