IPS Dr. Irineu Pop

IPS Irineu Pop
I.P.S. Dr. IRINEU POP
Arhiepiscopul Alba Iuliei

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Irineu Pop s-a născut la data de 2 iulie 1953, în comuna Băseşti, judeţul Maramureş, din părinţii Dumitru şi Rozalia Pop, agricultori, primind la Botez numele Ionel. Şcoala elementară a urmat-o în comuna natală, între anii 1960-1968. Răspunzând vocaţiei pentru Preoţie, s-a înscris la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. În toamna anului 1974, a fost admis la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, pe care l-a frecventat numai un singur an (1974-1975), continuându-şi apoi studiile la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, unde, în vara anului 1978, obţinând licenţa în Teologie cu calificativul ,,excepţional”, fiind şef de promoţie.

La 1 august 1978 a intrat în obştea Mânăstirii Sinaia din judeţul Prahova. La puţin timp, a fost tuns în monahism de sărbătoarea Sfintei Parascheva (14 octombrie 1978), primind la călugărie numele Irineu. Peste doi ani, la aceeaşi sărbătoare (14 octombrie 1980), a fost hirotonit ieromonah de către Preasfinţitul Roman Ialomiţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

În toamna anului 1981 a fost admis, pe primul loc, la cursurile de Doctorat din cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti. A urmat aceste cursuri între anii 1981-1984, având ca specializare principală disciplina Teologia Morală, sub îndrumarea ştiinţifică a distinsului părinte profesor, teolog şi filolog Dr. Dumitru Radu. La 10 iunie 1984, fericitul întru pomenire, patriarhul Iustin Moisescu i-a acordat rangul de protosinghel. Între anii 1985-1988 a beneficiat de o bursă de studii în America, la Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton.

În S.U.A. a desfăşurat şi o bogată activitate ecumenică şi misionară, atât în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Misionare din America şi Canada.

La data de 26 octombrie 1989, a primit rangul de arhimandrit, după care a fost numit Superior al Aşezămintelor ortodoxe româneşti de la Ierusalim şi Iordan şi Reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului.

În data de 4 octombrie 1990, a susţinut teza de doctorat cu titlul Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului (446 p.), obţinând media 9,77, şi fiind declarat ,,Doctor în teologie”, cu calificativul “excepţional”. La 30 octombrie 1990 a fost ales de către Sfântul Sinod al BOR Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului cu titlul ,,Bistriţeanul” fiind hirotonit şi instalat în catedrala eparhială din Cluj-Napoca, la 21 noiembrie 1990.

În cei 20 de ani de arhipăstorire, a prezidat conferinţele preoţeşti, cursuri pastorale şi de îndrumare misionară a preoţilor, comisii de admitere la Seminarul Teologic şi de obţinere a Atestatului profesional teologic, comisii pentru examenul de capacitate a candidaţilor la hirotonie şi comisii de examinare a candidaţilor pentru parohiile din mediul urban.

La 19 mai 2011 este ales de către Sfântul Sinod în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei, fiind instalat în această demnitate la 5 iunie.