IPS Laurențiu a liturghisit la Alba Iulia de praznicul Sfinților Mărturisitori Ardeleni

891

Luni, 21 octombrie 2019, zi în care Biserica noastră face pomenirea Sfinților Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, a Sfântului Mucenic Oprea și a Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, Arhiepiscopia Alba Iuliei a îmbrăcat haină de sărbătoare. Cu acest prilej, la Catedrala Reîntregirii, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur a fost oficiată de către un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, și Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Începând cu ora 8.00, a fost săvârșită slujba Utreniei, după care soborul de ierarhi, preoți și diaconi a pornit în procesiune spre esplanada din fața Catedralei arhiepiscopale, unde a fost oficiată Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul sfintei slujbe, cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele arhimandrit Ioachim Tomoiagă, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, care a reliefat viața și pilda Sfinților Mărturisitori Ardeleni, recunoscuți ca fiind vajnici apărători ai dreptei credințe prin faptă și cuvânt în decursul secolului al XVIII-lea.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a subliniat importanța jertfei Sfinților Mărturisitori Ardeleni, ca unii care constituie pentru fiecare dintre noi pilde veritabile de statornicie în dreapta credință: „Ceea ce trebuie să înțelegem astăzi, în afară de faptul că acești eroi ai credinței trebuie să fie prețuiți și cinstiți, este că fiecare dintre noi avem datoria de a ne apăra credința dreptslăvitoare, lege pe care au mărturisit-o moșii și strămoșii noștri. De asemenea, trebuie să reținem faptul că Sfinții Mărturisitori Transilvăneni nu au dat mărturie doar pentru propria lor convingere religioasă, ci au mărturisit legea strămoșească a tuturor credincioșilor, cerând totodată drepturile religioase și sociale ale românilor din Ardeal”.

La finalul Sfintei Liturghii, adresându-se numeroșilor pelerini prezenți, Întâistătătorul Eparhiei noastre a spus: „Sfinții Mărturisitori ai Ardealului, pe care azi îi prăznuim, sunt adevărați atleți ai lui Hristos, care au luptat, au suferit și s-au jertfit pentru apărarea dreptei credințe și a identității noastre etnice. Prin pilda vieții lor, ei ne îndeamnă să păstrăm legea strămoșească prin care neamul nostru poate dăinui și prospera. Sărbătoarea noastră este încununată astăzi prin prezența, aici, la Alba Iulia, a moaștelor Sfintei Maria Magdalena, «eroina» Duminicii de Paști, vestitoarea neînfricată a Învierii lui Hristos. Această Sfântă Mironosiță, cu Sfinții Visarion, Sofronie și Oprea, ne stau alături mereu, ca să ne ajute la nevoie și să ne susțină în eforturile noastre pentru dobândirea desăvârșirii morale și a mântuirii veșnice”.

De asemenea, Ierarhul nostru a adresat alese mulțumiri celor doi oaspeți de seamă din această zi de sărbătoare: Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, și Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului. Totodată, Părintele Arhiepiscop Irineu a adresat cuvenitele mulțumiri membrilor delegației care au însoțit racla cu cinstitele moaște ale Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, relicve care se află la Mănăstirea „Pantocrator” din Drăgănești-Vlașca (județul Teleorman). De asemenea, Arhipăstorul nostru a mulțumit tuturor celor care, în număr mare, s-au aflat, cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia.

*

Sfinții Mărturisitori Ardeleni au luptat, în decursul secolului al XVIII-lea, pentru apărarea Ortodoxiei din Ardeal și pentru drepturile sociale ale românilor transilvăneni. O intensă acțiune de apărare a legii strămoșești l-a avut ca protagonist pe călugărul Visarion, începând din primăvara anului 1744, în urma căreia numeroși credincioși din Ardeal au lepădat unirea cu Biserica Romei. O figură proeminentă a luptei antiunioniste este reprezentată de Cuviosul Sofronie, cel care a condus, între anii 1759-1761, o adevărată răscoală populară împotriva autorităților habsburgice. Punctul culminant al acesteia l-a constituit Sinodul de la Alba Iulia, din 14-18 februarie 1761, în urma căruia Ortodoxia transilvăneană avea să redobândească, după șase decenii, un nou ierarh ortodox.

Sfântul Mucenic Oprea, originar din Săliștea Sibiului, a fost un vajnic luptător pentru credința dreptmăritoare a românilor transilvăneni, fiind unul dintre cei care au înaintat numeroase apeluri împărătesei Maria Tereza, în care avea să prezinte doleanțele românilor din Ardeal. Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie și Sfântul Mucenic Oprea, canonizați în a doua jumătate a secolului al XX-lea, alcătuiesc icoana Bisericii mărturisitoare a lui Hristos, ca unii care au luptat pentru cauza Bisericii strămoșești și pentru identitatea națională a românilor din Ardeal.

sursa: reîntregirea.ro