IPS Laurențiu, invitat la Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei

2011

Clericii și delegații mireni ai parohiilor din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei s-au întrunit în perioada 29 iunie – 1 iulie la Catedrala ortodoxă română „Sfântul Gheorghe” din Windsor, Ontario (Canada), cu prilejul celei de-a doua ediții a Congresului Episcopiei. Invitat a fost IPS Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Lucrările Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei au fost precedate de ședința Consiliului eparhial, care a avut loc joi, 28 iunie.

În prima zi a întâlnirii, vineri, 29 iunie, au fost săvârșite Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum de către IPS Părinte Mitropolit Laurențiu și PS Părinte Episcop Ioan Casian, al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, încon­jurați de soborul de preoți și diaconi. Înainte de începerea lucrărilor Congresului, IPS Părinte Mitropolit Lauren­țiu a susținut în cadrul unei conferințe pastorale prelegerea intitulată „Unitatea de credință și neam. Centenarul Marii Uniri”. Înaltpreasfinția Sa a reliefat legăturile bisericești din Țara Românească și Moldova cu Transilvania; tipărirea cărților bisericești și circulația lor; cultivarea unității de credință și neam prin slujirea cultică; jertfelnicia slujitorilor Bisericii în mărturisirea unității de credință și neam; reprezentarea Bisericii în actul Unirii din 1918, reliefând și rolul Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, în făurirea Marii Uniri. „În societatea noastră de acum, care se află într-un proces profund de secularizare, iar valorile spirituale sunt marginalizate sau chiar dispre­țuite, noi, cei de astăzi, avem datoria sfântă de a păstra şi cultiva, prin credință, cultură și educație darul unităţii naţionale, obţinut cu multe jertfe şi eforturi spirituale şi materiale pentru binele ţării şi al românilor de pretutindeni. Unitatea de credință și neam constituie moștenirea sfântă pe care am primit-o de la vrednicii noștri înaintași, pe care cu multă cinstire îi comemorăm în acest an. Cu deplină responsabilitate, acest dar, al unității și al dreptei credințe, trebuie să-l predăm mai departe urmașilor noștri, copiilor noștri”, a precizat IPS Părinte Mitropolit Laurențiu.

Resfințirea Catedralei din Windsor

După rostirea cuvântului de deschidere a Congresului de către Părintele Episcop Ioan Casian, au fost prezentate procesul-verbal al Congresului din anul 2017, rapoartele chiriarhului, ale preoților vicar, protoierei, secretar, inspector, ale reprezentanților organismelor auxiliare AROLA și ROYA, rapoartele financiare pe anul 2017-2018, respectiv bugetul pe anul 2018-2019. Prima zi a Congresului s-a încheiat cu întrunirea pastorală a preoților din parohiile episcopiei. A doua zi, sâmbătă, 2 iulie, au fost prezentate aspecte privind implementarea programelor cultural-misionare, filantropice și administrativ-organizatorice; au fost analizate situa­țiile parohiilor în ceea ce privește conformitatea lor cu noul Statut al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei; au fost numiți membrii Consiliului eparhial, ai Consistoriului mitropolitan și ai celui eparhial.

După încheierea lucrărilor Congresului, evenimentele au continuat duminică, 1 iulie, cu slujba de resfințire a Catedralei „Sfântul Gheorghe” din Windsor de către cei doi ierarhi, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Române.

Sursa: Ziarul Lumina