Liturghie arhierească în a doua zi de Paști la Catedrala mitropolitană din Sibiu

868

În a doua zi de Paști, Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Sibiu. Alături de ierarh a liturghisit un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici” a Catedralei mitropolitane, dirijată de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza.

În cuvântul adresat credincioșilor, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu s-a referit efectul care îl are Învierea din morți a Mântuitorului asupra omului, și anume acela de a-l readuce în bucuria lui Dumnezeu. Despre venirea în lume a Domnului Hristos și despre ziua Izbăvirii ne-au vorbit profeții Vechiului Testament. Dumnezeu a rânduit ca nu printr-un înger, nu printr-un prooroc, nu printr-un om cât ar fi el de bun, să realizeze restaurarea omului, ci prin Însuși Fiul lui Dumnezeu, luând toate ale noastre mai puțin păcatul. Astfel Hristos îl izbăvește pe om din tot necazul, din toată suferința, și mai cu seamă din păcatul care l-am moștenit de la Adam. Din păcate și în zilele noastre sunt creștini care pătimesc pentru acest adevăr, pentru acest dar care ni l-a dat spre bucurie că Hristos Domnul a Înviat din morți. În încheiere părintele decan a spus ca această bucurie s-o avem în noi, și s-o păstrăm permanent și s-o transmitem celorlalți că Hristos Domnul a Înviat din morți și Înviind din morți ne-a dăruit nouă viață veșnică.

La sfârșitul Sfintei Liturghii a adresat un cuvânt de învățătură și Părintele Episcop Ilarion Făgărășanul. Dânsul a vorbit despre mărturiile din Noul Testament cu privire la Patimile, Moartea și Învierea Domnului Hristos. Prima proorocie a fost în Cezareea lui Filip, când stând de vorbă cu ucenicii, i-a întrebat cine cred ei că este El. Iar Sfântul Apostol Petru care a răspuns în numele tuturor zice: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu”. O a doua proorocie este atunci când S-a coborât de pe muntele Taborului, când S-a schimbat la Față și le spunea ucenicilor săi că bătrânii poporului îl vor prinde, Îl vor da la moarte și El va învia a treia zi. Apoi ierarhul a istorisit momentele care s-au petrecut de la răstignirea Mântuitorului, cu luarea de pe cruce de către Iosif din Arimateia și punerea în mormântul său cel nou, prăvălind o piatră la ușa mormântului. Părintele Episcop a vorbit în continuare despre martori ai îngropării care au fost, Nicodim – un ucenic în ascuns al Mântuitorului- Maria Magdalena, Maria lui Iacob,  Salomeea și Ioana lui Huza. De asemenea străjerii care au păzit mormântul au fost primii martori ai Învierii Mântuitorului. În încheiere ierarhul i-a îndemnat pe creștini să fim cu toții recunoscători aceste iubiri a lui Dumnezeu, nu pe cât o arată Dânsul către noi ci cu mult mai puțin s-o arătăm și noi celor din jurul nostru, chiar vrăjmașilor noștri; a urat celor prezenți ca Sfintele sărbători să le petreacă cu pace cu dragoste cu bucurie în familii, alături de cei dragi, însă să nu-i uităm nici pe cei care sunt mai necăjiți, pe bătrâni pe cei din spitale și mergând să facem o bucurie și celor pe care nu are cine să-i cerceteze.

Autor: ierod. Ciprian Păsărică