Liturghie arhierească la Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus

651

Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului a liturghisit în ziua praznicului Schimbării la Față a Domnului la Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov. Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor format din slujitori din obștea mănăstirii, amintind pe starețul așezământului monahal, arhimandritul Atanasie Roman.

În cuvântul de învățătură, PS Episcop Ilarion a vorbit pe larg despre minunea Schimbării la Față a Mântuitorului pe Muntele Taborului.

„Mântuitorul fiind cu puțin timp înainte cu Apostolii în părțile Cezareii lui Filip, i-a întrebat pe aceștia: «Cine zic oamenii că sunt Eu Fiul Omului». Iar ei au răspuns: «unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci». Apoi le-a zis: «Dar voi cine ziceți că sunt?» Răspunzând Simon Petru a zis: «Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu». Mântuitorul fericește pe Petru arătându-i că descoperirea aceasta vine de la Însuși Tatăl Său cel din ceruri. Mântuitorul le povestește pentru prima oară înfricoșătoarele și mântuitoarele Sale Patimi. Sfinții Evangheliști Matei, Marcu și Luca relatează că după câteva zile de la această prevestire a patimilor a luat cu El pe trei dintre cei mai devotați Apostoli: pe Petru și pe frații Iacob și Ioan; cu care a urcat într-un munte înalt. Este vorba de muntele Tabor din provincia Galileea în apropiere de orașul Nazaret. «S-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina». Această minune s-a petrecut pe când Iisus se ruga… dintr-o dată au apărut Moise și Ilie vorbind cu Iisus. Apariția acestor doi mari proroci ai Vechiului Testament nu era întâmplătoare pentru că Mântuitorul voia să arate ucenicilor Săi că El nu este un simplu proroc, așa cum îl socoteau unii oameni, ci este Dumnezeul tuturor prorocilor. Cu Moise a vorbit Dumnezeu pe muntele Sinai când a dat poporului ales Legea Sa. Iar prezența lui Ilie pe Tabor se explică prin aceea că și el, la vremea sa a fost unul din aleșii Domnului pe pământ. Impresionat de minune Sfântul Apostol Petru a exclamat: «Doamne bine ne este să fim aici. Dacă vrei vom face trei colibe. Ție una, și lui Moise una și lui Ilie una». Dar pe când vorbea, iată s-a auzit din nor glasul lui Dumnezeu Tatăl zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru care am binevoit, de acesta să ascultați». Nu avem posibilitatea cei mai mulți să vedem Muntele Taborului pe care s-a schimbat la față Domnul nostru Iisus Hristos. Dar avem și noi credincioșii români câte un Tabor românesc în diferite părți ale țării, mai ales în munții noștri unde s-au ridicat atâtea mănăstiri și schituri. Să ne rugăm mai mult așa cum S-a rugat și Mântuitorul în momentul Schimbării Sale la Față. Să devenim mai buni, mai iertători, cu mai multă dragoste față de Dumnezeu și de semenii noștri”, a subliniat ierarhul.

Credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie au primit la final binecuvântare arhierească.