Mesaj de condoleanțe familiei doamnei preotese Doina Maria Glăjar

406

Îndoliată familie,

Iubiți credincioși,

 Am primit cu întristare creştinească vestea trecerii la cele veşnice a distinsei preotese Doina Maria Glăjar, soția vrednicului de pomenire, preotul profesor Ioan Glăjar, slujitor al parohiei Ucea de Jos și profesor universitar la Institutul Teologic în Grad Universitar Sibiu. Evlavioasă şi cu suflet mare, adormita întru Domnul și-a trăit vremelnica viață ca pe un dar de la Dumnezeu și ca o cale către Împărăția lui Dumnezeu, cultivând mereu, cu înţelepciune şi smerenie, virtuţile vieţuirii creştine, având o înţelegere profundă a rostului vieţii, a inerentelor încercărilor, dar și a bucuriei şi binecuvântării lui Dumnezeu pe calea mântuirii.

În aceste momente grele ale despărţirii, suntem alături de întreaga familie îndoliată şi Vă împărtăşim tuturor, cu părintească dragoste, adânca noastră compasiune, cuvânt de mângâiere şi de întărire întru Domnul. Însoţim cu pioasă rugăciune trecerea spre cele veşnice a sufletului roabei lui Dumnezeu, Doina Maria, şi avem nădejdea că Domnul o va odihni cu drepţii în Împărăţia Sa cea cerească. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel Înviat din morţi, să-i răsplătească jertfelnicia şi credincioşia anilor vieţii, iar pe cei rămaşi, familie şi credincioşi, să vă binecuvânteze şi să vă mângâie pe toţi.

Dumnezeu să o ierte şi s-o odihnească !

Veşnică să-i fie pomenirea, din neam în neam!

Cu părinteşti condoleanţe şi arhiereşti binecuvântări pentru familia îndoliată,

† LAURENŢIU

Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

foto: Facebook/Marcel Silea