Micii iconari din Răşinari au adus cinstire Maici Domnului

868

O tradiţie de 20 de ani a strâns sub acoperământul Maicii Domnului copii şi tineri care se întrec în arta picturii pe sticlă. Iconarii din „satul din margine de codru”,  ne aduc aminte de vechii iconari şi zugravi de biserici din secolul al XVIII-lea. Răşinărenii „şcoliţi” prin mănăstirile din Ţara Românească au fost iniţiaţi în tainele picturii. Întorşi  pe locurile natale au creat o adevărată „şcoală” de zugravi bisericeşti ce a funcţionat sub streaşina Bisericii Vechi. Aşa sunt cunoscuţi Popa Ivan, Iacob şi Stan Man, Ivan Zugravul, Aleman şi Bucur Man, Gheorghe şi Oprea Zugravul. Ei aveau să picteze biserici în mărginimea Sibiului şi vom aminti: Sibiel, Sălişte, Cristian, Ocna Sibiului şi Răşinari. Au mai pictat în judeţele Braşov, Alba, Mureş, Hunedoara. Trecând munţii, aveau să picteze şi la biserica mănăstirii Curtea de Argeş.

Un domeniu interesant al vechii picturi îl constituie şi pictura pe sticlă. Deşi nu avem nume de zugravi care au pictat pe sticlă, atât în muzeele din Răşinari cât şi în casele răşinărenilor, se păstrează, cu mare sfinţenie, icoane de mare valoare artistică, dintre care multe pot fi identificate ca produse în Răşinari.

De-a lungul anilor s-a stins această artă şi pentru a reînvia vechea îndeletnicire  şi pentru formarea spirituală a celor tineri, la 6 august 1996, tot sub streaşina Bisericii “Cuvioasa Paraschiva” s-a înfiinţat un  Cerc de pictură pe sticlă  ce funcţionează pe perioada vacanţelor şcolare. Cursanţii, copii de vârstă şcolară şi chiar preşcolară, tineri de toate vârstele din localitate şi copii din ţară care îşi petrec vacanţele la Răşinari  sunt iniţiaţi în arta picturii pe sticlă. În vara acestui an copiii şi tinerii participanţi la cursurile de pictură, împărţiţi în două grupe (începători şi avansaţi) învaţă cu pasiune aşezarea culorii pe sticlă, semnificaţia şi înţelesul icoanei creştine. Pictarea de icoane se împleteşte cu rugăciunea, cântarea bisericească şi jocuri interactive. Cu ocazia Praznicului Adormirii Maicii Domnului, micii iconari au cinstit-o pe Prea Curata Fecioară Maria. Cu evlavie, ei au pictat sfinţitul chip şi s-au rugat să-i lumineze şi să-i ocrotească  în activitatea lor. S-au rugat şi în Biserica „Cuvioasa Paraschiva”. În preziua sărbătorii, au participat la slujba Vecerniei cu Litie şi  împreună cu strana bisericii au intonat Prohodul Maicii Sfinte, exprimându-şi dragostea faţă de Maica vieţii. În ziua praznicului au primit binecuvântările Sfintei Liturghii şi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine, devenind teofori sau purtători de Hristos.

La final, parohia a oferit copiilor şi tinerilor iconiţe cu chipul Maicii Domnului, cruciuliţe şi dulciuri.

 

Autor: pr. Nicolae Jianu