Post clerical vacant: preot militar U.M. 01606 Sibiu

790

 

POST CLERICAL VACANT

 Preot militar

în cadrul Școlii de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică U. M. 01606 Sibiu

Termen depunere dosare 30 octombrie – 11 noiembrie 2019

La Centrul Eparhial Sibiu

Postul poate fi ocupat prin concurs, în conformitate cu reglementările Sfântului Sinod, numai de către candidaţii clerici (doctori, absolvenţi de masterat şi licenţiaţi în teologie) care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au minim 2 ani vechime în activitatea pastorală
 • sunt absolvenţi de Teologie Pastorală cu media minim 8,50
 • au vârsta cuprinsă între 25 şi 35 ani
 • au ţinută morală şi situaţie canonică ireproşabile

Pentru constituirea dosarelor de candidare şi acordarea binecuvântării de participare la examen, se vor depune următoarele documente:

 1. Binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia se află postul vacant (candidații care provin din alte eparhii trebuie să obțină, în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care slujește);
 2. Cererea de înscriere la concurs (către P.F. Părinte Patriarh);
 3. Copii acte de studii (diplomă de licenţă în Teologie şi foaie matricolă);
 4. Copie act de identitate;
 5. Fişă personală eliberată de Centrul Eparhial Sibiu (model-tip);
 6. Cazier judiciar;
 7. Fişă medicală (tip recrutare);
 8. Curriculum vitae;
 9. Adeverinţă de vechime în preoţie şi copie după Cartea de muncă;
 10. Memoriu de activitate vizat de protoierie;
 11. Certificat de competenţă lingvistică pentru lb. engleză (nivel mediu);
 12. Certificat de competenţă operare pe calculator.

După expirarea perioadei de candidare, dosarele preoţilor care au primit binecuvântare de participare la concurs vor fi transmise de la Centrul Eparhial Sibiu la Sectorul Social-Filantropic al Administraţiei Patriarhale, urmând ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora, să fie organizat concursul de selecţionare.