Preotii din Sibiu, instruiti sa acorde primul ajutor

1370

 

La sediul Protopopiatului Sibiu a avut loc recent şedinţa administrativă lunară a preoţilor din oraşul Sibiu şi din împrejurimi. În cadrul şedinţei, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Sibiu i-au învăţat pe preoţi cum să acorde primul ajutor în situaţii de urgenţă.

Instructajul a fost posibil prin semnarea protocolului de colaborare dintre Arhiepiscopia Sibiului, prin Protopopiatul Sibiu, şi Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Sibiu. Reprezentanţii acestui serviciu public au participat la şedinţa lunară şi au prezentat preoţilor, atât teoretic cât şi practic, tehnicile şi situaţiile de acordare a primului ajutor persoanelor aflate într-o situaţie de urgenţă. Pe viitor, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Sibiu vor prezenta toate aceste metode de acordare a primului ajutor tuturor credincioşilor din parohiile sibiene prin intermediul preoţilor parohi, în bisericile parohiale, pentru ca orice persoană să poată la nevoie să devină salvatorul unei vieţi.

Şedinţa preoţilor din Protopopiatul Sibiu a fost prezidată de protopopul Ioan Coşa, iar pe ordinea de zi s-au aflat mai multe probleme de ordin administrativ, precum şi prelucrarea mai multor adrese ale Arhiepiscopiei Sibiului. Părintele Ioan Coşa a prezentat preoţilor prezenţi noua carte apărută la Editura “Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului, “Din exilul păcatului la Masa Împărăţiei – Călătorie cu Hristos spre Postul Mare”, a Înaltpreasfinţitului Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

În cuvântul său, părintele Ioan Coşa a evidenţiat necesitatea şi importanţa acestei lucrări, care vine spre folosul preoţilor şi credincioşilor la începutul perioadei Triodului, aşa cum menţionează IPS Mitropolit Laurenţiu în Cuvântul înainte: ”Călătoria noastră împreună cu Hristos, prin duminicile pregătitoare Învierii Domnului şi, mai ales prin rânduiala Postului Mare, ne reînnoieşte şi ne sporeşte viaţa noastră spirituală şi ne apropie între noi. Doar însetând şi flămânzind după hrana noastră cea veşnică, existenţa noastră primeşte un sens”.

”Itinerarul” propus de Înaltpreasfinţia Sa  presupune o călătorie cu Hristos spre Postul Mare în şase tematici meditative la duminicile premergătoare Postului Mare. Părintele Ioan Coşa a subliniat faptul că lucrarea de faţă va fi urmată de o altă carte de predici a ierarhului, folositoare preoţilor, care va tarat călătoria spirituală cu Hristos prin Postul Mare. Viitoarea carte de predici va trata cele şase duminici din perioada Postului Paştilor.

 

Misiunea şi vocaţia preotului

În cadrul şedinţei, pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a susţinut în faţa preoţilor din Protopopiatul Sibiu o meditaţie despre misiunea şi vocaţia preotului, plecând de la textul Sfântului Apostol Petru din Întâia sa Epistolă sobornicească, capitolul 4, versetele 10-11: ”După darul pe care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora, ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu. Dacă vorbeşte cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu; dacă slujeşte cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca întru toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos, Căruia Îi este slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.” Preotul este slujitor al lui Hristos. Dacă înţelegi cine este Hristos atunci îţi dai seama cât de extraordinară este slujirea lui Hristos. Dacă este pentru tine Hristos cu adevărat piatra cea din capul unghiului, pe care o nesocotesc ziditorii acestei lumi, atunci a fi slujitorul lui Hristos este un lucru extraordinar, iar preoţii să păstorească turma lui Hristos după cuvintele aceluiaşi Apostol care spune: ”Pe preoţii cei dintre voi îi rog ca unul ce sunt împreună-preot şi martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei celei ce va să se descopere. Păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste;Nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei.Iar când Se va arăta Mai-marele păstorilor, veţi lua cununa cea neveştejită a măririi”(I Petru 5,1-4).

Părintele profesor Vasile Mihoc a prezentat apoi preoţilor cartea pr. dr. Mihai Petian intitulată ”Epistola I către Corinteni” şi apărută la Editura “Andreiana”. Cartea este teza de doctorat a părintelui Mihai Petian, elaborată sub îndrumarea părintelui profesor Vasile Mihoc.

 

Autor: Pr. Claudiu Curiban