Protopopiatul Bran-Zărneşti, 10 ani de la reînfiinţare

4017

Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului a oficiat Sfânta Liturghie ieri, 11 august, în Biserica „Sfântul Nicolae” din Parohia Fundata, judeţul Braşov. Ierarhul a liturghisit împreună cu toţi preoţii din Protopopiatul Bran-Zărneşti şi cu alţi slujitori ai Sfântului Altar.

Ziua de sărbătoare a Protopopiatului Bran-Zărneşti, reînfiinţat în urmă cu zece ani prin binecuvântarea IPS Mitropolit Laurenţiu şi cu eforturile protopopului Gheorghe Colţea, a coincis cu împlinirea a 20 de ani de la hirotonia ca arhiereu a Întâistătătorului preoţilor şi credincioşilor din Mitropolia Ardealului. Momentul aniversar al IPS Mitropolit Laurenţiu a fost încununat de sărbătoarea preoţilor şi credincioşilor din Protopopiatul Bran-Zărneşti, care au venit la Fundata pentru a se împărtăşi din acelaşi potir, pentru a primi binecuvântarea arhierească şi pentru a-i transmite ierarhului urări la acest important moment din slujirea sa arhierească.

Alături de preoţii din protopopiat s-au aflat şi stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Poiana Braşov, arhimandritul Hristofor Bucur, duhovnicul Schitului Bran, protosinghelul Policarp Stoian şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi dirijat de pr. lect. univ. dr. Sorin Dobre.

Un protopopiat misionar

În cuvântul de la Sfânta Liturghie, protopopul Gheorghe Colţea a mulţumit IPS Mitropolit Laurenţiu pentru vizita sa pastorală, binecuvântarea adusă peste întregul protopopiat la acest ceas aniversar. Părintele protopop a transmis ierarhului urările din partea preoţilor şi credincioşilor din ţinutul Branului cu ocazia împlinirii celor 20 de ani arhierie. Mai apoi, părintele Gheorghe Colţea a prezentat un istoric al protopopiatului pe care îl conduce şi a vorbit despre realizările pastoral-misionare şi duhovniceşti din cei 10 ani de la reînfiiţarea unităţii bisericeşti.
„Este o sărbătoare frumoasă pentru noi pentru că se împlinesc zece ani de când Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu, venind prin rânduiala lui Dumnezeu în scaunul marelui şi Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna, a binecuvântat să se reînfiinţeze Protopopiatul Branului, cum se numea tradiţional. Acest protopopiat a fost desfiinţat în 1952, ultimul protopop fiind părintele Vasile Stoican. În acest moment binecuvântat şi aniversar, ne aducem aminte cu mare evlavie de toţi preoţii care au slujit în zona noastră, de străbunii noştri, de bunii credincioşi care au trăit pe aceste meleaguri şi care ne-au predat curată, neştirbită, sfântă şi de viaţă făcătoare credinţa mântuitoare în Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat pentru mântuirea noastră. Ne aducem aminte cu evlavie şi de faptul că în şirul părinţilor protopopi din perioada dintre 1806, când fost înfiinţat protopopiatul de vrednicul de pomenire ierarh Vasile Moga, şi până în 1852, a existat un ilustru părinte, care a fost mai apoi binecuvântat de Dumnezeu şi s-a interpus la jumătatea distanţei temporale dintre Sfântul Părinte Andrei Şaguna şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu, ca Mitropolit al Ardealului. Este vorba de Mitropolitul Ioan Meţianu. Bucuria noastră este cu atât mai mare cu cât ne aducem aminte că acest vrednic mitropolit a fost binecuvântat de Dumnezeu să înalţe Catedrala mitropolitană din Sibiu, ocrotită de Sfânta Treime, pe care cu multă silinţă şi binecuvântare de la Dumnezeu a reînnoit-o Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu”, a spus pr. Gheorghe Colţea.

Unitate în slujire

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Laurenţiu a citit rugăciuni de mulţumire şi de binecuvântare a preoţilor şi credincioşilor din Protopopiatul Bran-Zărneşti, iar mai apoi l-a hirotesit iconom pe parohul de la Fundata, Bogdan Nicolae Petecilă.

IPS Mitropolit Laurenţiu le-a mulţumit preoţilor din protopopiat pentru toate realizările din cei 10 ani şi a apreciat ataşamentul credincioşilor, râvna preoţilor şi credinţa nestrămutată a brănenilor. Ierarhul le-a mulţumit, apoi, pentru sprijinul oferit de parohiile brănene Arhiepiscopiei Sibiului în ultimii ani şi i-a îndemnat pe preoţi să lucreze în continuare cu acelaşi zel misionar în comunităţile încredinţare, spre mântuirea credincioşilor păstoriţi.

„Am primit cu multă bucurie să marcăm aniversarea personală cu cea a Protopopiatului Bran-Zărneşti, aflat mereu în slujba Bisericii şi a lui Dumnezeu. Evanghelia citită astăzi la Sfânta Liturghie ne-a adresat mesajul Mântuitorului nostru Iisus Hristos: «Cine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia Crucea şi să-Mi urmeze Mie!». Nu există un mesaj mai puternic pe care să ni-l transmită Mântuitorul Hristos la acest ceas aniversar, când ne-am împărtăşit cu toţii din acelaşi potir. Am adus o mărturie a unităţii noastre de credinţă”, a spus ierarhul. Sărbătoarea s-a încheiat cu mulţumirile părintelui protopop, care i-a oferit ierarhului în dar o icoană a Sfântului Serafim de Sarov.

Sursa: Ziarul Lumina, Ediția de Transilvania