PS Dr. Sofronie Drincec

PS-Sofronie-Drincec
P.S. Dr. SOFRONIE DRINCEC
Episcopul Oradiei

Presfinţitul Părinte Sofronie s-a născut la 3 noiembrie 1967 în localitatea Arad, judeţul Arad, din părinţii Petru şi Maria, ortodocşi. A fost botezat la biserica parohiei Arad-Şega II, cu numele Radu-Ştefan.
Studiile în Arad: liceul de matematică-fizică „Moise Nicoară – Ioan Slavici”, promoţia 1986; examenul de bacalaureat l-a susţinut în sesiunea iunie 1986 cu media generală 9,69.

A fost admis la concursul de admitere la Institutul de Medicină, Specializarea Medicină Generală, sesiunea iulie 1986, la categoria incorporabili, cu media generală de admitere 9,23.
Satisface stagiul militar cu termen redus, nouă luni, la Şcoala Militară de Ofiţeri în Rezervă „Detaşamentul Păuliş” din Lipova.
Între anii 1987 – 1993 urmează cursurile Facultăţii de Medicină din Timişoara, absolvite în 1993, cu media generală a celor şase ani de studii 9,81. În sesiunea septembrie 1993 susţine examenul de licenţă la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara, noua denumire după 1990, în urma căruia a obţinut diploma de doctor-medic, eliberată de Ministerul Învăţământului, cu media de examen 10.

În 1990 participă la înfiinţarea filialei A.S.C.O.R. Timişoara, iar din 1991 devine preşedintele acesteia.
Se înscrie la concursul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad, Specializarea Teologie Pastorală, sesiunea octombrie 1993, în urma căruia este declarat admis cu media generală de admitere 9,50.

În perioada 1993 – 1997 urmează cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, absolvite în 1997, cu media generală a celor patru ani de studii 9,93. Examenul de licenţă îl susţine în sesiunea iunie 1997, în urma căruia obţine diploma de licenţă în teologie, cu media examenului de licenţă 10.
În intervalul de timp 1993 – 1994 lucrează ca medic stagiar la Spitalul Judeţean şi la Spitalul Municipal, ambele din Arad şi organizează filiala A.S.C.O.R. din Arad.

În cursul anilor 1994, 1995 şi 1996 efectuează stagii de pregătire duhovnicească la Mânăstirea Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din Essex – Anglia.

În anul 1995 este închinoviat la Mânăstirea Hodoş-Bodrog din Episcopia Aradului, iar în Postul Adormirii Maicii Domnului din 1995 este tuns în monahism de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei al Aradului, naş de călugărie fiind Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei şi Europei Centrale, care îi dă numele de călugărie Sofronie.

Este hirotonit ierodiacon şi apoi ieromonah pe seama Mânăstirii Hodoş-Bodrog de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim, cu încuviinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, în 12, respectiv 13 august1995, fiind hirotesit duhovnic de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei.
Între octombrie 1995 – iunie 1997 slujeşte ca preot-duhovnic la Mânăstirea „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad.

După susţinerea examenului de licenţă în teologie, iunie 1997, şi până în ianuarie 1998 primeşte ascultarea de a organiza Sectorul de Asistenţă Socială al Episcopiei Aradului, participând la numeroase conferinţe tematice.
În ianuarie 1998 este chemat la Sfânta Patriarhie, unde îndeplineşte funcţia de secretar la Cabinetul Preaferictului Părinte Patriarh Teoctist, până în februarie 1999.

La propunerea Patriarhului Teoctist, în şedinţa de lucru din 28 august 1998 a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, i se conferă rangul de protosinghel.
La data de 15 decembrie 1998, în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, este desemnat drept candidat principal pentru alegerile în vederea ocupării postului vacant de Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

La praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi, 30 ianuarie 1999, la Giula, la Reşedinţa Episcopală, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei al Aradului, locţiitor al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi delegatul Sfântului Sinod la alegerea de Episcop, Colegiul Electoral al Episcopiei îl alege, cu două treimi din voturi (optsprezece din totalul de douăzeci şi şapte valabil exprimate) în postul de Episcop al acestei eparhii.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 4 februarie 1999, validează în unanimitate alegerea şi îi acordă rangul de arhiereu. În 7 februarie 1999, după Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist îl hiroteseşte arhimandrit.

La 21 februarie 1999, pentru prima oară în istorie, Catedrala din Giula găzduieşte ceremoniile de hirotonie şi instalare ale primului Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, Înaltpreasfinţiţii Părinţi Mitropoliţi Nicolae al Banatului, Petru al Basarabiei, Serafim al Germaniei şi Europei Centrale, Iosif al Europei Occidentale şi alţi 12 Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.
După 8 ani de arhipăstorire jertfelnică şi pilduitoare în mijlocul românilor din Ungaria, la 13 februarie 2007, Preasfinţitul Părinte Sofronie a fost ales, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, fiind întronizat, la 25 februarie 2007, de Duminica Ortodoxiei, în vechea Catedrală cu Lună din Oradea.

Limbi străine cunoscute:
– de comunicare, la manifestări internaţionale: franceza, engleza, italiana;
– conversaţie, scris, citit: germană, maghiară, spaniolă, rusă, sârbo-croată.

Titluri academice primite:
– Senator de Onoare al Universităţilor de Stat din Arad şi Oradea;
– 24 mai 2008 Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad.