Sărbătoarea Sfinților Cosma și Damian la Sibiu

450

La sărbătoarea Sfinților doctori fără de arginți Cosma și Damian Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Pantelimon” din curtea Spitalului Militar din Sibiu, împreună cu părintele profesor Dănuț Zamfir Papară. Venind dis de dimineață la Sfânta Liturghie – pentru a fi prezenți apoi la cursuri – tinerii studenți din cadrul Organizației Tinerilor din Sibiu (OTS) prezenți în număr mare, au creat o atmosferă duhovnicească deosebită, încântând prin frumusețea răspunsurilor liturgice și prin faptul că mulți dintre ei s-au împărtășit.

La sfârșitul Sfintei Liturghii PS Ilarion Făgărășanul a adresat un scurt cuvânt de învățătură tinerilor studenți, împărtășindu-le cuvinte de învățătură izvorâte din pericopa evanghelică citită în duminica ce a trecut, îndemnându-i ca să aibă o credință lăuntrică puternică așa cum a avut femeia cea cu scurgerea de sânge, dar și Iair, mai marele Ssinagogii, căruia Domnul Hristos i-a înviat fetița. Totodată Preasfinția Sa le-a adus aminte studenților că trebuie să aibă la suflet pe Sfinții prăznuiți în această zi, Cosma și Damian, care nu tămăduiau pentru plată sau ca să adune bogății, ci din dragoste față de Dumnezeu și fată de semeni, după porunca Domnului: „Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți-i; în dar ați luat, în dar să dați”. Singura lor plată era ca cel tămăduit să creadă în Hristos Iisus, de la Care îi venea și vindecarea.

„Așa credință să avem și noi astăzi, să fim cu luare aminte să fim cu dragoste către Dumnezeu, iar Dumnezeu lucrează prin fiecare dintre noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o zi binecuvântată și mult spor la învățătură. Dumnezeu să vă ajute”, a încheiat Părintele Episcop.

Părintele Dănuț Zamfir Papară a mulțumit Preasfinției Sale pentru bunăvoința și dragostea pe care o arată față de tinerii studenți și nu numai, pentru rugăciunile și mijlocirile pe care spre folosul sufletesc al tuturor, le ridică către Preabunul Dumnezeu, urându-i sănătate și păstorire îndelungată.

La sfârșit, ierarhul a miruit și a stat de vorbă cu tinerii studenți.

Autor: ierod. Ciprian Păsărică