Ședință a Consiliului Arhiepiscopiei Sibiului

3205

În Sala Profesorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc joi, 10 noiembrie, o ședință a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului. Lucrările Cosiliului au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

La ședința Consiliului eparhial au participat pe lângă membrii preoți și laici ai forului și consilierii eparhiali, precum și protopopii din cele 11 protopopiate ale Arhiepiscopiei Sibiului. Hotărârile luate în cadrul ședinței vor fi astfel cunoscute mai bine în cadrul unităților protopopești din Arhiepiscopia Sibiului.

În debutul ședinței, IPS Mitropolit Laurențiu le-a mulțumit membrilor prezenți și tuturor celor prezenți pentru participarea la ședința Consiliului eparhial și a prezentat pe scurt atât rolul acestui for, cât și programul desfășurării lucrărilor.

„Avem de comunicat și de discutat numeroase probleme care sunt foarte importante și necesare pentru buna defășurare a activității noastre eparhiale. În primul rând, trebuie să pregăti sărbătoarea hramului Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transivlaniei, iar mai apoi să pregătim programului duhovnicesc de sfintele sărbători. Mai apoi avem câteva hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care trebuie discutate pentru a fi mai apoi aplicate”, a spus ierarhul.

Lucrarea misionară a Bisericii

În cadrul ședinței au fost aprobate toate hotărârile luate de Permanența Consiliului eparhial în perioada trecută de la ședința precedentă a forului de conducere eparhială. Au fost aprobate transferurile și numirile în parohii, precum și numirile în funcții administrative din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului.

„S-au dezbătut toate problemele departamentelor centrului nostru eparhial și mai mult decât atât s-au discutat ultimele decizii ale Sfântului Sinod care au fost transmise în teritoriu și apoi se va urmări împliniriea lor în fiecare parohie. În cadrul sectorului administrativ-bisericesc s-au aprobat toate modificările, numirile și încetările de  activitate, transferurile și pensionările deșfăurate în ultima perioadă. În cadrul sectorului cultural s-a prezentat o sinteză a activităților desfășurate până la această dată , dar și planul activităților culturale din 2017. În cadrul sectorului econmic s-au aprobat toate deciziile luate în ultima perioadă în cadrul ședințelor Permanenței Consiliului eparhial. S-a accentuat ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, repectiv prezentarea în toate parohiile a mesajului cuprins în pastorala Sfântului Sinod și îndemnul ca toți credincioșii să participe la această lucrare misonară pe care a propus-o Sfântul Sinod al Bisericii noastre”, ne-a spus consilierul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. Nicolae-Cătălin Mirișan.