Ședință a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului

1458

În Sala Profesorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc joi, 3 octombrie, ședința de lucru a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului. Pe lângă cei nouă membri ai Consiliului eparhial au fost prezenți protopopii din eparhie, precum și membrii aparatului administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului.

Lucrările au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. La ședință au fost prezenți Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului și vicarul-administrativ al eparhiei, arhimandritul Ioachim Tomoiagă.

În cadrul ședinței au fost discutate numeroase aspecte din activitatea administrativă, culturală, social-filantropică și pastorală a Arhiepiscopiei Sibiului.

„Ordinea de zi a cuprins mai multe puncte, printre care proiectul eparhial cadru pentru anul 2020, Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români. De asemenea, Consiliul eparhial a validat și aprobat toate deciziile Permanenței consiliului eparhial din parcursul anului 2019. S-au evaluat atent activitățile liturgice, pastorale, misionar-sociale desfășurate în  anul 2019 și contribuția Bisericii Ortodoxe Române la salvarea satului românesc. S-a discutat despre problemele actuale ale vieții ecleziale din Arhiepiscopia Sibiului, adică problemele cu care se confruntă Biserica într-o societate din ce în ce mai secularizată și desacralizată, probleme la care trebuie să răspundă preoții. S-a mai discutat necesitatea colaborării dintre parohii, protopopiate, mănăstiri, centrul eparhial și alte instituții care pot să contribuie la promovarea și apărarea valorilor spirituale și tradiționale ale Bisericii Ortodoxe Române și ale poporului român. Una dintre temele importante a fost viața monahală precum și necesitatea afirmării acesteia ca factor de echilibru în societate. S-a vorbit apoi și despre responsabilitatea Bisericii în aceste vremuri precum și despre faptul că pentru noi, clericii, și pentru credincioșii activi ai Bisericii, nu este opțional să apărăm aceste valori, ci este o obligație morală. În final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a făcut apel la toți membrii Consiliului eparhial, clerici și laici, la responsabilitate și cooperare pentru o Biserică dinamică și o societate bazată pe valorile creștine, spiritual-morale ale poporului român”, ne-a spus arhimandritul Ioachim Tomoiagă.

Consiliul eparhial este organul executiv al Adunării eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti: administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie. Consiliul eparhial se compune din nouă membri, trei clerici şi şase mireni, aleşi pentru patru ani de Adunarea eparhială dintre membrii ei. Preşedintele Consiliului eparhial este chiriarhul locului sau locţiitorul desemnat canonic şi poate convoca consiliul ori de câte ori este nevoie, acesta fiind legal constituit cu prezenţa a cel puţin a două treimi din numărul membrilor săi şi luând hotărâri cu votul a jumătate plus unu.