Sedinta administrativa la Protopopiatul Sibiu

1198

La sfârşitul săptămânii trecute, la sediul Protopopiatului Sibiu a avut loc şedinţa administrativă lunară a preoţilor din parohiile arondate acestei protoierii. Lucrările şedinţei au fost prezidate de protopopul de Sibiu, Ioan Coşa, iar pe ordinea de zi s-au aflat probleme de ordin administrativ, precum şi prelucrarea mai multor adrese ale Arhiepiscopiei Sibiului.

Primul punct pe ordinea de zi a şedinţei a fost comunicarea către preoţi a modalităţii în care pot organiza activităţi în jurul temei din acest an. Protopopul Ioan Coşa a adus la cunoştinţa preoţilor faptul că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Românea declarat anul 2016 ca fiind Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi i-a îndemnat pe slujitorii sfintelor altare să intensifice în mod deosebit activităţile de colaborare şi lucru cu tineretul.

Următorul punct de pe ordinea de zi a fost comunicarea adreselor din partea Arhiepiscopiei Sibiului privitoare la problemele administrative şi pastorale ale parohiilor din Protopopiatul Sibiu.

La sedinţa din această lună a fost prezent şi ofiţerul Mihail Crapciu de la Inspectoratul Judeţean de Urgenţe (ISU) din Sibiu. Reprezentantul ISU Sibiu a prezentat principalele reglementări legate de funcţionarea şi avizul PSI de care are nevoie fiecare biserică şi în mod deosebit locaşurile de cult aflate în construcţie. Invitatul i-a instruit pe preoţii prezenţi la şedinţă asupra modului în care pot fi prevenite incendiile. De asemenea, această întâlnire a făcut parte din protocolul de o colaborare între ISU Sibiu şi Arhiepiscopia Sibiului, cu scopul de a informa şi mai bine comunităţile asupra metodelor de prevenţie şi a altor probleme legate de situaţiile de urgenţă.

Susţinerea familiei creştine

Un alt punct principal pe ordinea de zi a şedinţei a fost întâlnirea cu reprezentantul Departamentului pentru educaţie şi formare continuă al Arhiepiscopiei Sibiului, Alexandru Dădârlat care a reactualizat în faţa preoţilor prezenţi iniţiativa de revizuire a Constituţiei în ceea ce priveşte familia care are la bază legătura între un bărbat şi o femeie. Proiectul de lege propus revizuieşte articolul 48, alineat 1 din Constituţia României astfel:


“Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.

Proiectul de lege, expunerea de motive şi avizul Consiliului Legislativ au fost publicate în Monitorul Oficial, pe data de 25 noiembrie 2015.