Sfântul Sinod s-a întrunit în şedinţă de lucru

1487

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit ieri, 4 iulie 2017, în şedinţă de lucru, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Lucrările Sfântului Sinod au debutat cu Sfânta Liturghie şi cu slujba de Te Deum, săvârşite în Catedrala Patriarhală de Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. La slujba de Te Deum a participat şi Întâistătătorul Bisericii noastre.

În deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul României a evidenţiat faptul că era necesară o întrunire a ierarhilor români într-o sesiune de lucru la începutul lunii iulie, întrucât în timpul lunilor precedente s-au desfăşurat numeroase activităţi legate de şcolile teologice. În continuare, după citirea apelului nominal de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod, Preafericirea Sa împreună cu ierarhii prezenţi au ţinut un moment de reculegere pentru pomenirea preotului Constantin Pârvu, fost vicar administrativ patriarhal, care a trecut de curând la Domnul.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a anunţat că pe agenda de lucru a Sfântului Sinod se află canonizarea Sfântului Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravul, „care a pictat o mulţime de biserici în timpul Cantacuzinilor şi al Brâncovenilor, dar nu numai că a pictat multe locaşuri de cult, ci a avut şi o viaţă duhovnicească deosebită. După moartea soţiei, s-a călugărit şi a sfârşit viaţa la Schitul Robaia, astăzi mănăstire din judeţul Argeş. Acest cuvios pictor de biserici este canonizat tocmai în anul în care Sfântul Sinod a aprobat ca 2017 să fie Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti. Acest cuvios părinte a fost un isihast, de aceea am propus ca el să fie trecut în calendar cu ziua de pomenire la 7 august, după Schimbarea la Faţă a Domnului, care este sărbătoarea prin excelenţă a isihaştilor, a celor care s-au nevoit cu rugăciunea inimii. Este pentru noi o mare bucurie să avem un ocrotitor al pictorilor, al iconarilor, care se roagă în ceruri, pentru că această misiune sfântă, de a vesti Evanghelia prin culori, este o lucrare liturgică şi misionară în acelaşi timp”, a evidenţiat Părintele Patriarh Daniel. Patriarhul României a mai precizat că pe agenda de lucru a Sfântului Sinod se află şi aprobarea mai multor slujbe şi acatiste ale unor sfinţi care au fost deja canonizaţi, teme legate de învăţământul teologic, de activitatea socială a Bisericii, de diaspora română, dar şi de unele teme legate de disciplina clerului.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a invitat pe Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei, să susţină meditaţia duhovnicească „Responsabilitatea Episcopului în promovarea artei tradiţionale ortodoxe la construirea şi împodobirea locaşurilor de cult”. „În toată lucrarea de zidire şi înălţare a sfintelor locaşuri, rămân normative cuvintele Sfântului Simeon al Tesalonicului, care în tratatul său asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe ne arată cum trebuie construită şi împodobită biserica începând de la momentul sfinţirii pietrei de temelie şi până la târnosirea ei, cu binecuvântarea şi directa participare a arhiereului: «Trebuie dar să vorbim şi despre sfinţirea bisericii, pentru că în biserică este aşezat Altarul şi pentru Altar este biserica sfântă, căci fără Altar nu poate fi biserică, ci numai casă de rugăciune, împărtăşindu-se de sfinţenie numai din rugăciuni. Cine voieşte a zidi dumnezeiască biserică vine la arhiereu şi cere binecuvântare, căci nu este cuviincios a se apuca de unele ca acestea, fără porunca arhiereului (…). Cercetându-se cel ce va să zidească şi făgăduindu-se că o va zidi până la sfârşit şi va pregăti toate cele trebuincioase, i se porunceşte să zidească». Din primele veacuri creştine şi până în zilele noastre, prin dăruirea şi jertfelnicia creştinilor, au fost înălţate locaşuri sfinte, a căror frumuseţe nepieritoare le-a înscris pentru totdeauna în memoria culturală a omenirii, ca preţioase mărturii ale credinţei, evlaviei şi creativităţii artistice ale ctitorilor şi ale constructorilor din generaţie în generaţie. De aceea, episcopul, ca arhipăstor al eparhiei şi iconom al tainelor lui Dumnezeu, are datoria de a iniţia şi supraveghea construirea locaşurilor sfinte în care se proclamă Evanghelia lui Hristos, se săvârşesc Sfintele Taine şi se dobândeşte arvuna vieţii veşnice din Împărăţia lui Dumnezeu”, a arătat Preasfinţitul Părinte Sofronie.

În cadrul lucrărilor Sfântului Sinod s-au făcut alegeri de Episcop-vicar pentru Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi alegeri de Episcop-vicar pentru Arhiepiscopia Aradului.

Sursa: Ziarul Lumina