Simpozion al doctoranzilor la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu

962

 

Manifestările academice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, desfășurate în cadrul Zilelor șaguniene 2016, s-au încheiat vineri, 25 noiembrie, prin Simpozionul doctoranzilor intitulat „Cultură și tradiție ecleziastică ortodoxă”.

Întâlnirea doctoranzilor a avut loc în Sala Profesorală a facultății sibiene, în prezența decanului instituției, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr și a arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr. Simpozionul este una dintre principalele manifestări academice ale doctoranzilor teologi și se desfășoară în fiecare semestru, cu o tematică aleasă pentru studiu și cercetare științifică.

În deschiderea evenimentului academic, părintele decan i-a felicitat pe doctoranzii prezenți și cu o activitate de cercetare remarcabilă și pe toți cei implicați în organizare simpozionului.

„Astăzi încheiem șirul manifestărilor academice din facultatea noastră, manifestări dedicate hramului Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Mă bucur foarte mult că ați răspuns invitației noastre și ați venit pentru a contribui la acest eveniment academic. Doresc ca și această sesiune de comunicări să fie una eficientă, care să dea rezultate bune. ”, a spus pr. Nicolae Chifăr.

Lansarea revistei semestriale

Doctoranzii au prezentat apoi referatele pregătite pentru această întâlnire, după care au urmat discuțiile și dezbaterile pe marginea celor spuse în cadrul comunicărilor științifice.

În cadrul simpozionului au fost lansate și cele două numere pe anul 2016 ale revistei „Studia Doctoralia Andreiana”, publicația școlii doctorale teologice de la Sibiu. Revista conține studiile științifice elaborate de doctoranzii de la Facultatea de Teologie din Sibiu și de la alte facultăți, sub îndrumarea profesorilor de la prestigioasa Facultate de Teologie din cetatea transilvană sau din alte orașe universitare. Cele mai multe dintre studiile publicate în cele două numere din 2016 au fost susținute în cadrul simpozionului din semestrul al II-lea din anul universitar 2015-2016.

Referatele prezentate la Simpozionul „Cultură și tradiție ecleziastică ortodoxă” vor fi publicate în primul număr pe anul 2017 al revistei doctoranzilor teologi de la Sibiu.