Simpozion la Făgăraş despre educaţia tinerilor

1867

Comunitatea profesorilor de Religie şi preoţii din Ţara Făgăraşului a răspuns cu bucurie chemării Bisericii Ortodoxe de a marca activ Anul Omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti. Putem vorbi de o tradiţie, întrucât Colegiul “Aurel Vijoli” din Făgăraş, gazda evenimentului, derulează de ani buni, proiecte educaţionale având ca repere “Biserica, Şcoala, Familia Creştină”, menite să conserve, să perpetueze şi să dezvolte tradiţiile şi obiceiurile locale cu prilejul marilor sărbători creştine, cu precădere a Sfintelor Paşti.  Astfel, acest simpozion a stat sub egida proiectului educaţional mai sus amintit.  În ziua de 10 martie 2016, la Colegiul “Aurel Vijoli” din Făgăraş,  iniţiatorii proiectului: director prof. ing. Liliana Spiridon şi prof. de religie Ileana Pandrea, a avut loc un simpozion la care au participat profesorii de religie din zonă, alături de preoţii protopopi Marius Corlean şi Ion Tărcuţă şi preotul Marcel Dobrea. Simpozionul a debutat cu o slujbă Te Deum, oficiată de preoţii protopopi în Capela “Sfânta Ecaterina”, protectoarea colegiului.

În debutul simpozionului, gazda evenimentului, prof. Ileana Pandrea, a prezentat sub titlul “Biserica, Şcoala, familia creştină”, istoricul acestei capele, evenimentele religioase, educative, de caritate, desfăşurate de-a lungul timpului în acest colegiu; prezentarea Power-Point şi fotografiile au arătat că faptele bune ale copiilor demonstrează o educaţie pe măsură. În continuare, s-a înscris la cuvânt pr. Marcel Dobrea de la Parohia Făgăraş II, cu lucrarea “Pastoraţia tinerilor, misiune de căpătâi a Bisericii Ortodoxe Române”. Prezentarea Power-Point a părintelui Dobrea a subliniat prin puterea imaginilor, deschiderea Bisericii la nevoile tinerilor de azi şi răspunsul acestora la glasul Bisericii, dovadă stând numărul mare de activităţi desfăşurate împreună cu tinerii în tinda Bisericii sau acasă la oamenii suferinzi ( activităţi filantropice, expoziţii, vizite, proiecte în desfăşurare ).

Profesoara Georgeta Chiriloiu de la Şcoala “Ovid Densuşianu” din Făgăraş a prezentat lucrarea “Educaţia religioasă în şcoală şi societate”, referindu-se la nenumăratele activităţi realizate împreuna cu copiii, la şcoală, Biserică sau la obiective culturale de referintă din ţară. De la Şcoala Generală din Sâmbăta de Sus, profesoara Adina Moldovan a demonstrat într-o manieră deosebită că predarea Religiei se poate plia pe metode didactice noi, ce stimuleaza creativitatea elevilor.

Un moment emoţionant al Simpozionului l-a constituit interpretarea unor pricesne tradiţionale: “Mama”, “Jos sub crucea răsturnată” de către un elev al Colegiului, Filuţ Tabără. O incursiune în trecutul Bisericii noastre, respectiv în timpul Sfântului Antim Ivireanul şi  o călătorie în lumea începutului tiparului au fost posibile graţie prezentării deosebite a profesorului Ioan Rînea, de la Şcoala Gimnazială Recea. Tinerii de astăzi sunt capabili să recunoască valoarea din cultura proprie, să imite sau să realizeze ei înşişi produse culturale originale, dovadă stând activităţile practice desfăşurate în şcoală, ce reflectă formarea cultural-spirituală a tinerilor, aşa cum a reieşit din prezentarea Power-Point a profesoarei Laura Sucaciu de la Colegiul Naţional “Radu Negru”.

Un moment special, bogat în informaţii ce ţin de viaţa tinerilor de la sat, a fost oferit de protopopul Marius Corlean. Acesta a prezentat în imagini grăitoare, un adevărat foileton captivant: “Şcoala Parohiala –Sfinţii Brâncoveni Bucium” retrospectivele anului catehetic 2014-2015”, cuprinzând o varietate de activităţi desfăşurate în parohie, alături de ajutorul remarcabil al preotesei Natalia Corlean, dar şi a enoriaşilor inimoşi şi a copiilor talentaţi, de diferite vârste, ce sunt implicaţi în multe activităţi religioase, educative, culturale, toate având ca scop redescoperirea valorilor culturale de la sat şi transmiterea acestora generaţiilor tinere.

Profesorul Claudiu Buitan de la Şcoala Gimnazială Şoarş, a prezentat o amănunţită analiză istorică şi critică a “Cântului bisericesc autentic, moştenire a Sfinţilor Părinţi”; descrierea profesionistă a fost acompaniată pe alocuri de momente de audiţie a unor piese de muzică psaltică de calitate. Preotul Ioan Paroş de la Parohia Boholţ, a demonstrat prin prezentarea “Activităţilor cu copiii şi tinerii-între necesitate şi cateheză”cât de importantă este determinarea şi creativitatea în munca cu oamenii, cum poate înflori viaţa unui sat ce pare adormit, dacă preotul, enoriaşii, copiii, dascălii fac împreună-lucrarea prin care se cinsteşte numele de creştini.

O adiere duhovnicească a fost adusă în mijlocul participanţilor prin prezenţa fratelui Alexandru Niţă de la Mănăstirea “Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus; acesta a prezentat aspecte interesante legate de valoarea Ortodoxiei şi amăgirile ce se ascund sub titulatura New Age. Acesta a abordat în pledoaria sa şi capcanele ce se întind tinerilor prin mas-media, accentuând necesitatea ascuţirii discernământului, atât al părinţilor cât şi al copiilor. Relatări din propria experienţă duhovnicească au îmbogăţit sufletele participanţilor.

A doua zi, în cadrul aceleiaşi locaţii, participanţii au avut onoarea de a-i avea ca invitaţi pe pr. lect. dr. Dorin Opriş şi prof.dr. Monica Opriş, prestigioşi şi prolifici autori de cărţi de metodică şi predare a Religiei. Aceştia au făcut prezentări despre curriculum, programa de Religie, s-a făcut îndemnul de a face cercetări educaţionale, de a fi mai activi în acest domeniu, s-au prezentat noutăţi în domeniul predării Religiei în alte ţări, s-a răspuns întrebărilor auditoriului. Fiecare participant la acest curs va efectua o lucrare de cercetare în domeniul educaţiei religioase, ce va fi evaluată de formatorii cursului. Atât profesorii de Religie participanţi, cât şi preoţii s-au declarat încântaţi de această experienţă de cunoaştere, dorindu-se o continuare a acestui demers iniţiat acum.

 

Autor: prof. Laura Sucaciu