Simpozion despre icoană și iconar, la Brașov

643

Apropierea de finele Postului Mare din acest an, declarat în Patriarhia Română ca fiind și an omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti, a prilejuit la Brașov binecuvântată înălțare duhovnicească „din slavă în slavă” (2 Corinteni 3, 18). Elevii și dascălii Seminarului Teologic „Dumitru Stăniloae” au organizat cu spijinul Protopopiatului Brașov un simpozion cu tema „Icoana și iconarul ei – o poveste a Cerului pe pământ”. Gazduiți cu căldură la sediul protopopiatului, participanții au putut urmări prezentări care le-au explicat importanța și funcțiile icoanei în viața credincioșilor, momentele istorice importante din evoluția artei iconografice, „ortodoxia” și „ortopraxia” icoanei. Abordarea problematicii despre „ortopraxia” icoanei a arătat un viu interes pe care seminariștii îl au pentru tehnicile și abordarea practică a procesului de pictare a unei icoane. O mică expoziție de icoane pictate de elevi seminariști a întărit vizual această aplecare duhovnicească și dragostea de icoane a elevilor seminariști. Părintele Dănuț-Gheorghe Benga, protopopul Brașovului și gazda simpozionului, a evidențiat într-o frumoasă prezentare realizările a doi pictori brașoveni care au marcat istoria iconografiei din secolul al XIX-lea: Mișu Popp și Constantin Lecca. Simpozionul s-a încheiat cu un moment artistic: toacă, poezie religioasă pe tematica simpozionului și cântări duhovnicești interpretate de grupul coral „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”.

Printre concluziile simpozionului a fost și aceea că o atenție deosebită se cuvine azi a da celei mai concrete „icoane” a lui Dumnezeu care este ascunsă în ființa omului. Omul capătă o valoare inestimabilă când ne raportăm la el ca la icoana vie a lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, ni se cuvine nouă, fiecăruia, să creionăm tot mai deplin în ființa noastră chipul lui Dumnezeu după care am fost creați până la atingerea asemănării cu Iisus Hristos.

Autor: pr. Ionut Marcel Pop