Simpozionul doctoranzilor de la Facultatea de Teologie din Sibiu

685

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc marți, 23 mai, simpozionul semestrial al doctoranzilor. Tinerii cercetători în teologie au avut posibilitatea să se întâlnească în cadrul simpozionului cu pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniță de la Facultatea de Teologie din București.

Simpozionul doctoranzilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a fost organizat în colaborare cu Centrul de Cercetare Teologică din cadrul instituției de învățământ universitar. Încadrat în manifestările dedicate Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, simpozionul a adunat o bună parte dintre doctoranzii teologi de la Sibiu, care au pregătit referate cu teme legate de aceste comemorări din Patriarhia Română.

În prima parte a simpozionului, pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniță de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” le-a vorbit doctoranzilor despre Sfântul și Marele Sinod ținut în Creta anul trecut și despre documentele discutate și aprobate în cadrul acestui eveniment foarte important din istoria Bisericii.

„Bisericile ortodoxe locale au resimțit încă de la începutul secolului al XIX-lea nevoia convocării unui sinod al întregii Biserici Ortodoxe pentru a răspunde unor provocări care de atunci și până astăzi s-au multiplicat, din cauza faptului că Biserica Ortodoxă a devenit și în sens geografic o Biserică universală, adică este prezentă pretutindeni. Chiar Biserica Ortodoxă Română este foatre răspândită în diaspora, avem sute și sute de  parohii în diaspora și este ce mai mare prezență ortodoxă în Europa occidentală”, a subliniat părintele Viorel Ioniță.

Revista doctoranzilor

În a doua parte a simpozionului doctoranzii și-au prezentat referatele pregătite pentru această întâlnire. Referatele elaborate acum vor fi publicate în revista Studia Doctoralia Andreiana, publicație a școlii doctorale de la Sibiu care apare bianual și reflectă munca de cercetare a doctoranzilor teologi.

Următoarea întâlnire a doctoranzilor de la Facultatea de Teologie din Sibiu va avea loc în luna noiembrie, în cadrul manifestărilor intitulate „Zilele andreiene” și organizate în preajma sărbătorii din 30 noiembrie, când este cinstit Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Ardealului.