Slujiri arhierești în Arhiepiscopia Sibiului

943

Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a liturghisit vineri, 20 aprilie, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, alături de un sobor de preoți și diaconi, hirotonind întru diacon pe tânărul Alexandru Rareș Armie pentru Biserica cu hramul „Arhangheli Mihail și Gavriil”, parohia Șoala din protopopiatul Mediaș.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre bucuria marelui praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, despre învățăturile ce se desprind din Duminica Tomii (credința Sfântului Apostol Toma, trimiterea la propovăduire și botezarea neamurilor de către Sfinții Apostoli „în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”, instituirea Tainei Spovedanii) și din Duminica Mironosițelor (mamele din zilele noastre care își cresc și educă copii, învățându-i de mici rugăciunile, îi duc la Biserică și apoi îi îndrumă până la vârsta maturității).

De asemenea, referindu-se la hirotonia părintelui diacon Alexandru Rareș pe seama parohiei din Șoala, PS Ilarion a menționat că aceasta este o parohie mică, însă părintele să se bucure căci astfel poate cunoaște mai bine credincioșii; este un sat retras, liniștit unde și Preasfinția Sa a slujit de mai multe ori și i-a urat ca Dumnezeu să-i ajute în acest nou început, să conducă cu luare aminte credincioșii până în Împărăția lui Dumnezeu, să aibă grijă de ei, să-i aducă la Biserică, să-i spovedească, să-i împărtășească.

Hram la Măgura-Jina

În Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, PS Ilarion Făgărășanul a liturghisit la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din  Măgura-Jina cu prilejul celui de al doilea hram al paraclisului de iarnă, împreună cu părintele duhovnic și slujitor al mănăstirii ieromonahul Nicon Sturza, iar la strană au cântat alături de maica stareță monahia Olimpiada Barbu, maicile acestei mănăstiri.

Sărbătoarea hramului din acest an, într-o zi foarte frumoasă de primăvară, a fost încununată prin hirotonia întru diacon a tânărului Vlad Mircea, pentru Parohia Ormeniș, Protopopiatul Rupea.

În cuvântul rostit, PS Ilarion s-a referit la femeile cinstite de Sfânta noastră Biserică, care au fost aproape de Mântuitorul Hristos și la Răstignire și la Îngropare și la Învierea Sa.

„Ele au plecat în prima zi a săptămânii, duminica dis-de-dimineață ca să ungă după cum era obiceiul trupul Mântuitorului cu miresme și acestea erau: Maria Magdalena, Maria lui Cleopa și Salomea, după cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. La Sfântul Evanghelist Luca găsim și alte femei care au fost împreună cu acestea, dar nu trebuie să neglijăm că și Maica Domnului a fost prezentă, după cum aflăm de la Sfântul Grigorie Palama”, a spus ierarhul. Preasfinția Sa a menționat curajul acestor femei, precum și faptul că Domnul Hristos S-a arătat mai întâi femeilor mironosițe căci și atunci când a fost pedepsit în iad, prima care a auzit acea poruncă a fost femeia și acum tot femeia este prima care a văzut Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A vorbit despre mamele sfinte pe care Biserica le cinstește, precum Antuza – mama Sfântului Ioan Gură de Aur -, Monica – mama Fericitului Augustin (care 18 ani s-a rugat lui Dumnezeu să-l întoarcă pe fiul său la credință), Nona – mama Sfântului Grigore Teologul, Emilia – mama Sfântului Vasile cel Mare, care și ele ca și multe altele pot fi socotite în rândul acestor mironosițe. De asemenea femeile creștine ale zilelor noastre pot fi considerate ca niște adevărate mironosițe, căci ele slujesc și se jertfesc la „altarul familiei”, fiind cele care întăresc și zidesc familia, țin aproape la necazuri membrii acesteia, dau naștere la copii, îi învață pe aceștia să-și facă cruce, să se roage și îi duc la Biserică. De asemenea, ierarhul a făcut referire la soțiile voievozilor români care au zidit mănăstiri și biserici și le-au fost aproape la necazuri, la monahiile neamului nostru care au lăsat toate și L-au urmat pe Mântuitorul Hristos, la mamele și soțiile celor care au suferit în temnițele comuniste, la mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare – care l-a îndemnat pe fiul său să dea libertate creștinismului și să caute Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, pe care le putem de asemenea pune în rândul mironosițelor. A continuat apoi subliniind rolul fundamental pe care îl are astăzi femeia creștină ca soție și mamă. A recomandat creștinilor ca, în această lume în care este multă ură și invidie, să trăim după morala creștină să viețuim după rânduiala lui Dumnezeu și să fim lucrători ai Cuvântului lui Dumnezeu, să punem accent pe rugăciune, pe drum, la lucru, oriunde, căci fără rugăciune nu putem face nimic, să-L punem pe Dumnezeu înaintea noastră, înaintea la toate.

„Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să vă dea sănătate, bucurie și să fim și noi ca acele mironosițe, martori ai Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos a Înviat”, a încheiat PS Ilarion.

Părintele duhovnic al mănăstirii, ieromonahul Nicon, a mulțumit Părintelui Episcop pentru bucuria de a fi împreună la hramul Paraclisului de iarnă, urându-i sănătate, invitându-l și cu alte ocazii pentru a fi alături de obște și a sluji împreună. S-a referit și la hirotonia întru diacon a părintelui Vlad Mircea, care astfel a devenit un nou ostaș lui Hristos, iar PS Ilarion a completat spunând că părintele proaspăt hirotonit va trebui să aibă o viață morală desăvârșită, atât el cât și familia, să fie un rugător pentru familie, pentru credincioși și să fie un bun cunoscător al Sfintelor Scripturi și ale vieților Sfinților, urându-i o păstorire (o dată cu viitoarea hirotonie întru preot) frumoasă și binecuvântată.

După agapa oferită de obștea mănăstirii celor prezenți, Părintele Episcop a fost alături și a stat de vorbă cu maica stareță, părintele duhovnic și celelalte maici și surori din obște, mulțumind pentru primirea călduroasă de care s-a bucurat.

Liturghie la Gura Râului

Luni, 23 aprilie, la prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, PS Ilarion Făgărășanul a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” Gura Râului, județul Sibiu, alături de părintele paroh și protopopul de Săliște, Petru-Toader Damian și mai mulți slujitori ai sfintelor altare. Credincioșii acestei parohii au dorit să-l aibă alături de ei la această sărbătoare pe Părintele Episcop pentru a-l cinsti printr-o slujbă arhierească pe Sfântul Gheorghe, din ale cărui moaște o părticică sunt spre închinare în această biserică. A participat la slujbă și vicepreședintele consiliului județean Sibiu, domnul Marcel Luca.

De asemenea, cei prezenți au putut lua parte în cadrul Sfintei Liturghii la hirotonia întru diacon a teologului Valentin Viorel pentru Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Ludișor, protopopiatul Făgăraș 2, județul Brașov.

Preasfinția Sa a deschis cuvântul de învățătură cu un citat al Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan din Apocalipsă cap. 7: „… aceștia sunt cei ce vin din strâmtorarea cea mare și și-au spălat veșmintele lor și le-au făcut albe în sângele Mielului. Pentru aceasta sunt înaintea Tronului lui Dumnezeu și slujesc ziua și noaptea în Templul Lui …”. Astfel, unul din cei care au pătimit, care sau nevoit pentru credință în primele veacuri creștine, unul din mucenicii Mântuitorului Hristos este și Sfântul Gheorghe care ajungând în împărăția lui Dumnezeu și stă în fața Tronului lui Dumnezeu, se roagă neîncetat pentru sufletele noastre. Ierarhul a prezentat apoi pe scurt viața sfântului care era de neam nobil, creștinat de mama sa, și a trăit în secolul IV în Capadocia din Asia Mică, în timpul împăratului Dioclețian, și așa cum Sfântului Prooroc și Botezător Ioan i s-a tăiat capul, așa și Marele Mucenic Gheorghe a murit prin decapitare, iar prin sângele său și-a câștigat mântuirea și viețuirea în Împărăția lui Dumnezeu. Printre calitățile cele mai mari ale Sfântului părintele Episcop a menționat tăria credinței, curajul, îndrăzneala, iar toate acestea au fost încununate cu virtutea răbdării. Prin această din urmă virtute și noi putem astăzi să trecem peste răul care ni-l fac alții, peste înjosirile și vorbele rele ce ni se aduc, de multe ori pe nedrept. Să încercăm să nu reacționăm după firea noastră omenească, să nu răspundem răului cu rău, și să biruim cu binele făcut de noi, așa cum au procedat mucenicii Mântuitorului Hristos.

„Să urmăm și noi nevoințelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, să urmăm și noi credinței, dragostei și răbdării lui și astfel vom ajunge și noi înaintea Tronului lui Dumnezeu”, a încheiat PS Ilarion. A urat la mulți ani cu sănătate celor care poartă numele Sfântului Gheorghe.

A urmat apoi slujba parastasului, unde au fost pomeniți părintele Gheorghe Șpan și părintele Victor Dancea, doi preoți care au păstorit biserica și comunitatea aceasta din anul 1935 până în 1990.

A încheiat cu un cuvânt către credincioși părintele protopop Petru-Toader Damian, care a mulțumit lui Dumnezeu pentru păstorii sufletești pe care biserica aceasta i-a avut și pentru care s-au rugat la slujba parastasului, părinții Victor Dancea (care a păstorit biserica între anii 1935-1968) și Gheorghe Șpan (preot slujitor la această biserica între anii 1969-1990). Părintele paroh a menționat apoi că în zilele noastre chiar dacă nu murim trupește, trebuie să murim sufletește pentru duhul lumii , care caută să pună stăpânire și să ne facă să ne închinăm la diferiți idoli, la idoli care sunt astăzi mult mai acoperiți și mult mai fardați, mai machiați, de toate bunele intenții pe care vrăjmașul caută să ne rupă de Dumnezeu. A mulțumit apoi Părintelui Episcop pentru prezența în mijlocul acestei parohii, pentru împreuna-slujire și i-a dăruit ierarhului o icoană cu Învierea Mântuitorului Hristos.

PS Ilarion a adresat câteva cuvinte de încurajare, de îndrumare pe noul drum pe care a pornit proaspătul hirotonit întru diacon părintelui Valentin Viorel. I-a urat o păstorire binecuvântată, să aibă o conduită morală foarte bună și frumoasă, să fie un rugător către Dumnezeu atât pentru familie cât și pentru credincioșii pe care o să-i aibă sub păstorire, să citească Sfânta Scriptură și viețile Sfinților.

Părintele Episcop a miruit credincioșii și a oferit tuturor celor prezenți câte o iconiță cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Sărbătoare la Sibiu

Marți, 24 aprilie, în ziua prăznuirii Sfinților Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei și a Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș, Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul a liturghisit la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Sibiu alături de părinții parohi Teodor Răduleţ, Adrian Răduleţ și Ioan Oană, dar și de părintele Nicolae-Cosmin Drugan (Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Armeni) și a părintelui diacon Sebastian Bratu.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon părintele Emanuel Lucian pentru Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” din Comana de Jos, protopopiatul Rupea.

În cuvântul său de învățătură, PS Ilarion a făcut referire la Sfinții pe care Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește pe 24 aprilie, spunându-le viața pe scurt și câteva învățături ce se desprind din nevoințele lor.

Astfel Sfântul Iorest s-a născut în Transilvania, dar a învățat carte în Moldova, la Mănăstirea Putna. Cu sprijinul domnitorului Moldovei Vasile Lupu și al Sfântului Mitropolit Varlaam, Ilie Iorest a fost ales Mitropolit al Transilvaniei. În această dregătorie a întâmpinat multe necazuri din partea calvinilor, însă el nu a cedat presiunilor acelora. A fost aruncat în temniță, la Alba Iulia, apoi a fost adus în lanțuri în curtea mitropoliei, unde fiind dezbrăcat de haine a fost bătut cu nuiele. După nouă luni de chinuri a fost eliberat pentru 1.000 de taleri. A căutat ajutor la Vasile Lupu, la Mitropolitul Varlaam apoi la țarul Rusiei, răscumpărându-și libertatea. Reîntors a fost ales Episcop al Hușilor (1656-1657), dar la scurtă vreme a trecut în pace la Domnul. Sfântul Simion Ștefan a ajuns episcop în 1643, după Sfântul Ilie Iorest, și a întâmpinat multe greutăți tot de la calvini. El a rămas statornic credinței ortodoxe tipărind Testamentul cel Nou și Predosloviile Noului Testament. A murit în 1656. Sfântul Sava Brancovici a fost ales Mitropolit al Transilvaniei în 1656, după trecerea la Domnul a Sfântului Simion Ștefan. Râvna lui pentru păstrarea credinței ortodoxe i-a adus dușmănia și prigoana calvinilor care l-au scos din scaun în 1680. S-a mutat la Domnul în 1683. În anul 1992 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut în rândul Sfinților și pe Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș. El s-a născut într-un sat din părțile Năsăudului, dintr-o familie de oameni luminați și curați la suflet, puternic înrădăcinați în credința ortodoxă. După slujirea sa ca preot, a fost ales episcop, în 1690, în vremuri de grele încercări pentru românii din ținuturile Maramureșului. Hirotonit arhiereu în Moldova, pentru ținutul Maramureșului, de marele mitropolit Dosoftei, el a primit, odată cu darul arhieriei și îndemnul de a veghea cu stăruință la păstrarea și apărarea dreptei credințe în Maramureșul acelor vremuri. A fost un neobosit păstor sufletesc și cu mare grijă pentru turma sa, și totodată, un dârz apărător al dreptei credințe, într-o vreme când dușmanii Ortodoxiei reușiseră, prin diferite mijloace, să sfărâme unitatea religioasă și sufletească a românilor transilvăneni și când făceau sforțări mari ca să înstrăineze și pe românii din Maramureș de la legea strămoșească. A fost chemat la Viena în anul 1701, întemnițat pe nedrept, fără judecată, a fost pus în libertate la sfârșitul anului 1705, dar nu i s-a îngăduit să mai rămână în fruntea turmei sale. A revenit totuși în scaunul de episcop al Maramureșului în anul 1711, dar la scurtă vreme, în urma suferințelor îndurate, a trecut la cele veșnice.

Datorită unora ca acești sfinți, care au luptat pentru credință, pentru semenii lor, pentru țara lor, noi astăzi putem să ne bucurăm de credința creștin ortodoxă. Astfel și noi suntem răspunzători să păstrăm această credință, cu toate dificultățile secolului în care trăim. Părintele Episcop i-a rugat la final pe Sfinții Români din Transilvania „să ne ajute, să ne binecuvânteze ca să putem trece această viață în pace și liniște și să putem și noi să ne bucurăm și noi alături de ei în ceruri”.

Părintele Teodor Răduleţ a mulțumit părintelui Episcop pentru bucuria pe care a făcut-o acestei comunități creștine de a veni în mijlocul lor, pentru slujirea împreună. A mărturisit ierarhului că această parohie serbează pe toți Sfinții Români, dar cu precădere a Sfinților Ardeleni cu slujire a Sfintei Liturghii, ca la sărbători. A înmânat părintelui diacon proaspăt hirotonit o icoană cu Sfinții Români și a menționat că această biserică are pictați la etajul unu și doi pe toți Sfinții Români.

Apoi PS Ilarion a prezentat pe părintele diacon Emanuel Lucian, dându-i câteva sfaturi pentru noul început din viața sa, urându-i păstorire cât mai frumoasă, și să fie un exemplu pentru întreaga comunitate pe care o va păstori.

Părintele Episcop a miruit și s-au împărțit iconițe credincioșilor din partea Sa.

Autor: ierod. Ciprian Păsărică