Slujiri arhierești în Arhiepiscopia Sibiului

648

La sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului a oficiat slujba Sfintei Liturghii la Mănăstirea Cârțișoara din județul Sibiu, cu ocazia hramului. Alături de ierarh au slujit părintele protopop de Făgăraș II, Ioan Tărcuță, arhim. Atanasie Roman, starețul Mănăstirii „Brâncoveanu” de la  Sâmbăta de Sus, județul Brașov și duhovnicul mănăstirii sibiene, arhim. Dimitrie Papacioc.

La Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși cărora PS Ilarion le-a adresat un cuvânt de învățătură. „Iată că astăzi Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ne-au adus la mănăstirea Cârțișoara să ne rugăm împreună în această zi de prăznuire a lor” a început Părintele Episcop cuvântul său. Le-a prezentat pe scurt viața, încheiată pentru amândoi prin mucenicie. Astfel, ierarhul a făcut referire la chemarea lor la apostolie; cum Sf. Apostol Petru fiind în corabie cu fratele său Sfântul Apostol Andrei a ascultat întocmai cuvântul Mântuitorului care le-a spus să meargă după El, pentru că îi va face pescari de oameni și lăsând ei toate au urmat Domnului Hristos. Părintele Episcop a făcut apoi remarca: câți dintre noi, astăzi mai putem face acest lucru, precizând că noi nu trebuie să părăsim casa, locul unde ne desfășurăm activitatea, ci putem să urmăm Mântuitorului Hristos cu partea spirituală, cu partea sufletească să-I fim aproape. Trebuie să ne apropriem mai mult prin rugăciune, prin venitul la Biserică și prin citirea cărților Sfinților Părinți.

PS Părinte Ilarion a punctat în continuare câteva momente din viața Sfântului Apostol Petru: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Fericit ești Simone fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu Cel din ceruri. De aceea ție îți zic că pe această piatră voi zidi Biserica Mea”. Astfel și numirea Sfântului Petru de piatră a credinței; el a mers pe apă la îndemnul Mântuitorului, tot prin credință; tot el la spălarea picioarelor în Joia cea Mare, opunându-se spălării picioarelor Mântuitorului, prin credință a mărturisit că-L va spăla pe tot corpul numai să aibă părtășie cu Dânsul; tot el plin de zel a tăiat urechea celui care venise să-L prindă pe Mântuitorul Hristos. După Cincizecime Sfântul Apostol Petru a fost primul care a ieșit la propovăduire, când după cuvântul ținut s-au convertit peste 3000 de creștini și a mers fără frică în toată lumea, împreună cu ceilalți Apostoli să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, făcând multe minuni, înviind chiar și oameni din morți. A murit răstignit cu capul în jos, la dorința sa, pe timpul împărăției lui Nero.

PS Ilarion a amintit în continuare de Sfântul Apostol Pavel, cel care păzea hainele celui care urma să fie omorât cu pietre, Sfântul Ștefan Arhidiaconul. Era un mare prigonitor al creștinilor, până ce s-a întâlnit pe drumul Damascului cu Însuși Mântuitorul Hristos, spunându-i „Pavele, Pavele de ce Mă prigonești”. A fost cel mai mare propovăduitor al Domnului Hristos, mergând în toată Asia, Europa, ajungând până în Spania, căutând să facă bine, vindecând mulți oameni, trăgând pe câți mai mulți la noua învățătură a Mântuitorului Hristos. 30 de ani a propovăduit cu multă râvnă, cu multă dragoste. A murit prin decapitare.

„Trebuie și noi să le urmăm credința, să le urmăm faptele, să le urmăm râvna cu care au urmat Mântuitorului. Chiar dacă avem suișuri și coborâșuri în viața noastră, să încercăm să stăm într-o statornicie, să fim cât mai aproape, prin minte și gând de Dumnezeul nostru. Cei care viețuiesc în mănăstiri, lăsând toate pentru a-L urma pe Hristos, după modelul Apostolilor, încearcă să fie cât mai asemănători cu aceștia și cât mai aproape de Dumnezeu. Rugăm pe Dumnezeu să dăruiască maicii starețe, părintelui duhovnic și întregii obști sănătate, bucurie, iar celor care ați venit într-un număr mare la ceastă sărbătoare, cu toate că afară este o vreme ploioasă, Dumnezeu să vă răsplătească această dragoste, această râvnă cu care a-ți venit să ne rugăm împreună la mânăstirea Cârțișoara”, a încheiat Părintele Episcop Ilarion Făgărășanul.

Părintele duhovnic al mănăstirii, arhimandritul Dimitrie Papacioc, a mulțumit ierarhului pentru Sfânta Liturghie săvârșită împreună, pentru prezența în mijlocul obștii, și i-a făcut invitația ca oricând pe viitor să vină la mănăstirea Cârțișoara pentru slujire, liniște și pace.

Părintele Episcop a miruit creștinii veniți la slujbă și s-au împărțit iconițe.

Hram la Mănăstirea Bran

La sărbătoarea Mănăstirii „Soborul Sfinților Apostoli” din comuna Șimon-Bran, județul Brașov, PS Ilarion Făgărășanul a fost prezent, oficiind seara slujba de priveghere (Vecernia unită cu Litia și Utrenia) iar a doua zi, ziua hramului, Sfânta Liturghie. Alături de ierarh, la Sfânta Liturghie au slujit protopopul de Brașov, Dănuț Gheorghe Benga, părintele duhovnic al mănăstirii, protosinghelul Policarp Stoian, părintele Nan Nicolae de la Poiana Mărului și părintele Ionuț Marius Oltean de la biserica nouă din Șimon Bran.

Pe o vreme urâtă cu ploaie și noroi, mulți credincioși au fost prezenți, în special tineri, veniți din Brașov dar și din București și alte zone ale țării, îmbrăcați în costume naționale, mulți dintre aceștia împărtășindu-se la Sfânta Liturghie.

La slujba de priveghere, oficiată de PS Episcop Ilarion Făgărășanul împreună cu părintele Policarp a fost o atmosferă deosebită de rugăciune, pace și liniște, cântările de la strană, într-o psaltică frumoasă și exersată, fiind oferite de maicile și surorile venite întru ajutor de la mănăstirea Nocrich-Hârtibaci.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Episcop a adresat un cuvânt de învățătură celor prezenți. „Astăzi pe 30 iunie Biserica îi cinstește pe cei doisprezece apostoli: Soborul celor doisprezece Apostoli. În Sfintele Evanghelii aflăm cum, după Mântuitorul au venit mai mulți ucenici care L-au urmat în timpul propovăduirii Sale, însă abia în al doilea an de propovăduire a ales pe cei doisprezece Apostoli, care L-au urmat până la moartea, Învierea și Înălțarea Sa la Cer.” a început ierarhul. Mulți dintre aceștia, exceptând-ul pe Sfântul Apostol Pavel, erau oameni simpli, pescari, oameni fără carte, fără învățătură, care au stat și ascultat cuvântul Mântuitorului. Imediat după ce au fost aleși Domnul Hristos a rostit predica de pe Munte, după care i-a trimis la propovăduire, să tămăduiască pe cei bolnavi, iar după întoarcerea lor I-a luat împreună cu Dânsul prin toată Iudeea și Galileea. Toți aceștia l-au urmat în toate drumurile Sale, au văzut cum a făcut minuni, cum a vindecat pe cei bolnavi, cum a înviat din morți, cum la intrarea în Ierusalim s-au bucurat, au fost și la Cina cea de Taină când Le-a spălat picioarele și a instituit împărtășania, în speranța că învățătorul lor va institui aici pe pământ o împărăție, negândindu-se că împărăția va fiu în Ceruri, va fi la Dumnezeu.

PS Ilarion a amintit că Sfinții Apostoli au fost oameni simpli ca și noi cei din zilele noastre, care au făcut greșeli, dar întorcându-se n-au mai căzut ci au fost statornici în credință. Noi astăzi suntem mai neîncrezători decât Apostolul Toma, pentru că luăm pe la suprafață acest cuvânt al Mântuitorului, nu-l trăim, nu-l introducem în inima și mintea noastră, ca și acești Sfinți Apostoli. Ei s-au întărit mai mult după Înălțarea la cer a Mântuitorului, când le-a fost făgăduit venirea Sfântului Duh, iar o dată cu pogorârea Acestuia au devenit mai curajoși, fără frică, ajungând și ei să facă minuni, să tămăduiască oameni, să învie din morți. Și noi astăzi luăm același Duh Sfânt la Sfântul Botez, la Mirungere, dar noi astăzi nu mai lucrăm cu acest Duh, pentru că trebuie să avem trupul și sufletul curat.

„Trebuie să venim la Biserică cât mai des, să fim aproape de aceasta, să fim aproape de cei necăjiți ajutându-i cu câte ceva, iar prin aceasta se vede că facem voia lui Dumnezeu. Să facem fapte de milostenie, de dragoste, pentru că și Apostolii după Înălțarea Mântuitorului au hirotonit diaconi pentru a fi ajutători văduvelor și celor sărmani, arătându-ne că și ei se străduiau să ajute pe cei necăjiți și căutau să fie cât mai aproape de învățătura dată lor de Domnul Hristos. Să lăsăm și noi păcatul, să lăsăm ura și toate cele care ne depărtează de Dumnezeu și să fim și noi mai buni, mai cu dragoste, mai cu iubire, mai cu iertare, să-L avem pe Domnul Hristos tot timpul în rugăciune”, a încheiat Părintele Episcop.

A urmat cuvântul de mulțumire al părintelui duhovnic protosinghel Policarp Stoian, după care ierarhul a miruit și a oferit iconițe celor prezenți.

Liturghie arhierească la Făgăraș

În Duminica a 5-a după Rusalii, PS Ilarion Făgărășanul a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Petru și Pavel” din Făgăraș, județul Brașov. Alături de ierarh au slujit protopopul de Făgăraș 1, Marius Corlean, părintele Adrian Precup, pr. Cornel Urs, pr. Dr. Mihai Piticaș și alți slujitori ai sfintelor altare.

Întrucât Părintele Episcop a slujit cu ocazia hramului acestei parohii, aflată în imediata apropriere a Seminarului Teologic din Făgăraș, la mănăstirea Cârțișoara, a onorat invitația în prima duminică de după sărbătoarea bisericii.

Mulți credincioși au fost prezenți la sfânta Liturghie, cărora PS Ilarion le-a adresat un cuvânt de învățătură. Ierarhul a făcut referire la pericopa evanghelică din Duminica a 5-a după Rusalii ce s-a citit la Sfânta Liturghie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, o minune pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos o face vindecând doi îndrăciți. Această minune a vindecării celor doi demonizați, vine după o alta în care Domnul Hristos oprește furtuna de pe mare și apropriindu-se de țărmurile Ghenizaretului a coborât din corabie și a venit în acele ținuturi. Aici a găsit doi oameni îndrăciți, pe lângă care localnicilor le era frică să treacă, fiind foarte înspăimântători. La ceilalți doi evangheliști Luca și Marcu găsim numai un singur demonizat, probabil făcând referire la cel mai rău dintre cei doi. Este de remarcat, că atunci când l-au văzut pe Mântuitorul Hristos cei doi îndrăciți au strigat: „Ce-Ți este Ție Fiul lui Dumnezeu că ai venit mai înainte de vreme să ne chinuiești pe noi”. Observăm că diavolii din cei doi oameni L-au recunoscut pe Mântuitorul ca Iisus Hristos, știind că Acesta la a doua venire va judeca întreaga lume, vii și morți, dar și pe ei diavolii, care cunosc multe despre Domnul Hristos, pentru că au fost aproape de Dumnezeu, însă caută după cădere să îndepărteze pe om de Dumnezeu, să nu creadă în El. Diavolii au gândit mai înainte că trimițându-i Mântuitorul în turma de porci, localnicii vor socoti ca o mare pagubă pierderea acestor animale și-L vor alunga din ținutul lor. Unii predicatori susțin că locuitorii acelor ținuturi ar fi făcut comerț cu acei porci, fiind socotit un păcat, căci legea lui Moise le interzicea consumul de carne de porc. Dar nu știm cu precizie, poate făceau un negoț cinstit prin care își câștigau existența. Ce trebuie să înțelegem din faptul că în urma pierderii materiale suferite, Mântuitorul a fost alungat din cetate: Acei oameni nu au pus înainte faptul că doi dintre consătenii lor s-au vindecat -fiind bine îmbrăcați și întregi la minte-, ci s-au întristat că au rămas fără porci. Și noi astăzi Îl alungăm pe Mântuitorul de lângă noi, căci dacă ar fi Cineva lângă noi să ne cunoască gândurile, Care ne-ar vedea ceea ce gândim -în special rău la adresa aproapelui-, după un timp l-am urî pe Acel Om și L-am alunga de lângă noi. Domnul Hristos ne spune să facem binele, iar noi astăzi facem contrariul, adică răul; ne spune să fim iubitori, noi urâm; ne spune să iertăm, noi nu putem ierta, și astfel nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu, asemănându-ne cu cei din ținutul Gadarenilor. Observăm în acest context că astăzi se legiferează homosexualitatea, lesbianismul pentru care vedem că în Vechiul Testament, Dumnezeu a distrus cetăți întregi pentru acest păcat. Și iată că astăzi devin oficiale. De asemenea un alt păcat astăzi este legiferarea avortului care este o crimă, căci Mântuitorul este Calea Adevărul și Viața, El ne-a dat viața și nu avem dreptul de a o curma încă dinainte de nașterea pruncului.

„Trebuie ca noi astăzi să urmăm Mântuitorului, să ascultăm cuvântul Lui, să facem voia Lui, să nu fim ca acei oameni din ținutul Gadarei, să-L primim în inimile și în sufletele noastre. Diavolii L-au recunoscut ca Dumnezeu, marea L-a ascultat și s-a potolit, însă omul nu-L recunoaște ca Dumnezeu, ne depărtăm de învățătura Lui. Să luăm exemplul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, al căror hram aici îl sărbătoriți, care oameni simpli fiind l-au urmat din tot sufletul și cugetul pe Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos”, a încheiat Părintele Episcop cuvântul său.

În încheiere părintele paroh Adrian Precup i-a mulțumit PS Ilarion pentru prezența în mijlocul enoriașilor din această parohie, pentru slujirea împreună, și a spus câteva cuvinte despre viața, faptele și minunile săvârșite de Sfinții Apostoli Petru și Pavel ocrotitorii acestei biserici.

Ierarhul a miruit pe toți cei prezenți iar unul din preoții slujitori a împărțit iconițe din partea Preasfinției sale.

Autor: ierod. Ciprian Păsărică