Slujiri arhierești la Sibiu, Săliște și Sâmbăta de Sus

857

Praznicul Botezului Domnului a fost prăznuit cu multă bucurie duhovnicească în Biserica cu hramul ,,Naşterea Domnului” a parohiei Lazaret VI din Sibiu. Sărbătoarea a fost binecuvântată de prezența și slujirea Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu un sobor de  preoţi şi diaconi, în prezența unui mare număr de credincioşi sibieni.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinţia Sa a vorbit despre tainele duhovniceşti ale acestui mare praznic, ce deschide începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În acest sens, a subliniat semnificaţia afundării Mântuitorului Hristos în apele Iordanului, ca simbol al curăţirii păcatelor întregii firi omeneşti, act de profundă smerenie la care participă întreaga Sfântă Treime. De asemenea, Preasfinţia Sa a vorbit și despre puterea sfinţitoare a Aghiasmei celei Mari, ca apă purtătoare de Har, pe care credincioşii o consumă timp de opt zile, până la odovania praznicul Botezului Domnului, întrebuinţându-o în familiile şi gospodăriile lor potrivit rânduielilor bisericeşti.

Preasfinția Sa, i-a îndemnat pe cei prezenți să-și asume în lucrarea vieții lor cele trei virtuți creștine, credința, nădejdea și dragostea, ca pietre de temelie ale oricărui bun creștin și arme duhovnicești în lupta spre dobândirea mântuirii sufletelor noastre.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărăşanul, a participat la slujba de sfințire a Aghiazmei celei Mari, săvârşită de Înaltpresfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, fiind înconjuraţi de preoţii şi diaconii din oraşul Sibiu.

Sâmbătă, 7 ianuarie 2017, când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, Biserica cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din oraşul Sălişte şi-a sărbătorit patronul spiritual. Cu acest prilej Preasfinţitul Părinte Ilarion Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură adresat numeroşilor credincioşi prezenţi, Preasfinţia Sa a evidenţiat viaţa şi lucrarea profetică a Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul și cel mai mare profet al Vechiului Testament, cel care L-a arătat lumii pe Mântuitorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”.

După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa împreună cu soborul slujitor şi cu credincioşii prezenţi au înconjurat Biserica, rostind ectenii.

Duminica de după Botezul Domnului, Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului,a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în biserica cu hramul  ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, din oraşul Sibiu.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Părintele Episcop, le-a vorbit credincioșilor despre începutul propovăduirii Domnului nostru Iisus Hristos ca o nouă etapă în planul de mântuire a neamului omenesc. După Întruparea Sa din pântecele fecioresc al Maicii Domnului, după împlinirea legii prin tăierea împrejur și după botezul din apele Iordanului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos începe lucrarea de răscumpărare a neamului omenesc, pe care îl pregătește, prin predica Sa, spre a intra în Împărăția Cerurilor.

Luni, 8 ianuarie, Preasfinţitul Părinte Ilarion Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului a fost prezent în mijlocul obştii monahale de la Mănăstirea Brâncovevanu – Sâmbăta de Sus.

Părintele Episcop a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu Peacuviosul Părinte Atanasie, Stareţul Mănăstirii şi cu un numeros sobor de preoţi şi diaconi ai obştii monahale.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa, împreună cu obştea Mănăstirii Brâncoveanu, a oficiat slujba înmormântării Monahului Pantelimon, trecut la Domnul în data de 7 ianuarie.