Slujiri arhierești la Sibiu și Săliște

841

La sărbătoarea Botezului Domnului Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a oficiat slujba Sfintei Liturghii la Biserica „Nașterea Domnului” din Sibiu, împreună cu părintele protopop de Sibiu, Ioan Coşa, părintele consilier administrativ dr. Ciprian Cândea și arhidiaconul Gabriel Dumbravă.

În biserica aproape neîncăpătoare, credincioșii venind în număr mare, încă se mai simțea atmosfera de sărbătoare și mirosul bradului de Crăciun. Părinții și credincioșii acestei parohii l-au primit cu multă căldură sufletească pe Părintele Episcop, creând pe parcursul întregii slujbe o atmosferă de frumoasă rugăciune.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a mulțumit bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem și în anul acesta la marele praznic al Botezului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, menționând că toți proorocii vechiului Testament au pregătit poporul evreu pentru venirea lui Mesia, ultimul dintre prooroci fiind Sfântul Ioan Botezătorul. Preasfințitul Ilarion a vorbit pe larg despre evenimentele petrecute la Botezul Domnului Hristos în râul Iordanului de către Sfântul Ioan, aceasta fiind prima dată când se arată Sfânta Treime omenirii. Prin Botez ni se iartă toate păcatele strămoșești, iar tradiția Bisericii noastre este ca acesta să se facă cât mai aproape de naștere, la 40 de zile.

„Mulțumim Înaltpreasfințitului nostru Mitropolit Laurențiu, care a binecuvântat să fim împreună rugându-ne în această zi de mare sărbătoare, și vă trimite arhierești binecuvântări. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți”, a încheiat Preasfinția Sa.

Părintele Ciprian Cândea a mulțumit Preasfințitului Ilarion Făgărășanul pentru venirea în mijlocul comunității acestei parohii, pentru împreuna slujire, pentru ajutorul acordat pe tot timpul anului, și i-a urat la mulți ani, sănătate precum și multe bucurii în anul în care tocmai am intrat, oferindu-i un buchet cu flori și o icoană cu Maica Domnului din partea credincioșilor.

După Sfânta Liturghie a urmat slujba de sfințire a aghiazmei mari, oficiată în Piața Mare din oraș, de către Înaltpreasfințitul Laurențiu Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului împreună cu un sobor de preoții de la bisericile din oraș slujitori și credincioși veniți în procesiune.

A doua zi după Botezul Domnului, când Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit a se prăznui Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preasfinția Sa Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a oficiat Slujba Sfintei Liturghii la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Săliște, județul Sibiu împreună cu părintele protopop de Săliște, Petru-Toader Damian, părintele Nicolae Bădilă, părintele Ioan Ciocan, diaconul Sebastian Bratu și alți slujitori ai sfintelor altare.

Chiar dacă a fost o zi de iarnă autentică, cu ninsoare și ger, mulți credincioși, împreună cu primarul orașului au venit să participe la hramul Bisericii din Grui – Săliște, la Sfânta Liturghie arhierească pentru al 35-lea an consecutiv. Această Biserică are o vechime considerabilă, fiind construită în anul 1742, (inițial fiind mănăstire, fapt consemnat în pisania din 1820), a fost pictată parțial, în două etape: între anii 1787-1790 de către meșteri necunoscuți iar în 1820 de zugravul loan Popa din Sălişte.

Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, în cuvântul său de învățătură a vorbit despre viața și învățăturile Sfântului Prooroc și Înainte mergător al Domnului, Ioan Botezătorul, cel care ne-a descoperit că Domnul Hristos este Mesia cel mult așteptat. El își începe predica cu aceleași cuvinte ca și Mântuitorul: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor”, le atrage atenția că nu este de ajuns să faci parte din poporul ales de Dumnezeu pentru a primi mântuirea. „Botezul lui Ioan”, numit și al pocăinței, nu dăruia iertarea păcatelor, dar presupunea căința pentru păcatele săvârșite și astfel, pregătea sufletul pentru primirea iertării. Misiunea principală a Sfântului Ioan Botezătorul era să pună înaintea oamenilor realitatea păcatului și să trezească dorința de ispășire, urmând ca Mântuitorul care avea să vină, să le descopere celor convertiți calea pe care să o urmeze. Pentru a nu se crea vreo confuzie cum că Ioan este Mesia cel așteptat, acesta va spune: „Eu vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine … Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc” (Matei 3, 11). Biserica îl pomenește pe Sfântul Ioan în șase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), nașterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima și a doua aflare a capului lui (24 februarie) și a treia aflare a capului sau (25 mai).

„Mulțumim Înaltpreasfințitului nostru Mitropolit Laurențiu că a binecuvântat venirea mea la această frumoasă Biserică pentru a ne ruga împreună, într-o zi superbă de iarnă. Dumnezeu să vă binecuvânteze, la mulți și fericiți ani”, a încheiat Preasfinția Sa.

Părintele protopop Petru-Toader Damian a menționat că „binecuvântarea lui Dumnezeu s-a revărsat peste această Biserică, și o dată cu ea  și peste întreaga comunitate a acestei vetre strămoșești de românism și de credință din inima României. Binecuvântare revărsat de Dumnezeu prin slujirea arhierească aici, a Preasfințitului Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, care pe lângă slujirea dumnezeieștii Liturghii și cuvântul de învățătură, ne-a adus și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Dr. Laurențiu Streza. Această ocazie trebuie să fie pentru noi toți , mai ales acum la început de an, un imbold pentru a ne reînnoi, pentru a ne regenera, mai ales că am primit aghiazma cea mare, mai ales că ne-am sfințit casele, și regenerându-ne puterile sufletești să devenim mai buni și odată cu aceasta să aducem și să plinim făgăduințele noastre lui Dumnezeu. Vă mulțumim și ne rugăm lui Dumnezeu pentru sănătatea Preasfinției voastre și pentru bucuria Preasfinției voastre ca și de acum încolo să fiți aproape de noi , să ne purtați în rugăciune și să veniți cât mai des în aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu”.

Apoi părintele Nicolae Bădilă a mulțumit și dânsul pentru împreuna slujire și prezență a Preasfinției Sale Ilarion Făgărășanul la această biserică, pentru care anul care tocmai l-am încheiat a adus și câteva lucrări finalizate, precum acoperișul Sfântului locaș. A urat celor care poartă numele Sfântului Prooroc la mulți ani, iar Sfântul să-i binecuvânteze și să-i ajute.

La final, conform unei tradiții, s-a înconjurat Biserica, rostindu-se de către diaconi ecteniile cuvenite, apoi Preasfințitul Ilarion Făgărășanul a stropit cu aghiazmă mare toți credincioșii.

Autor: ierod. Ciprian Păsărică