Teză de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu

1133

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a avut loc ieri, 21 iulie, susținerea publică a tezei de doctorat „Ortodoxia românească – punte între Orient și Occident”, elaborată de părintele Marian Cristian Bădulescu.

Teza de doctorat a fost elaborată sub îndrumarea academică a pr. prof. dr. Aurel Pavel, prodecanul Fa­cultății de Teologie Ortodoxă a Universității Lucian Blaga din Sibiu. Susținerea publică a avut loc în Sala Profesorală a instituției de învățământ teologic, în prezența familiei, rudelor și apropiaților candidatului la obținerea titlului de doctor în teologie.

Comisia de evaluare a fost prezidată de decanul Facultății de Teologie din Sibiu, pr. prof. dr. Nicolae Chifăr. Din comisie au făcut parte, alături de părintele decan și de părintele îndrumător, încă trei referenți: pr. prof. dr. Cristinel Ioja de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, pr. prof. dr. Nicolae Răzvan Stan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Teza de doctorat a prezentat per­sonalitățile bisericești, și nu numai, care au contribuit la crearea dialogului misionar și a legăturilor dintre spațiul ortodox răsăritean și occidentul catolic și protestant. Ortodoxia din spațiul românesc a avut de-a lungul istoriei un rol important în apropierea și dialogul dintre cele două lumi creștine, iar marii ierarhi, păstorii de suflete, domnitorii și cărturarii din Țările Române au știut cum să faciliteze apropierea dintre Răsărit și Apus.

Prin așezarea sa geografică, precum și prin Ortodoxia împământenită aici de secole, țara noastră reprezintă și acum un liant între cele două lumi și de aceea Biserica noastră are un important rol în dialogul teologic și relațiile de frățietate dintre confesiunile creștine.

Teza de doctorat a părintelui Marian Cristian Bădulescu a fost apreciată de membrii comisiei de evaluare pentru con­tribuția acesteia la cercetarea științifică în domeniul misiologiei creștine, a dialogului ecumenic între Bisericile creștine și între teologii din cele mai importante confesiuni.

După depunerea jurământului de credință și fidelitate față de Biserica Ortodoxă în cadrul unei ceremonii oficiate în capela instituției de învățământ, candidatul a fost declarat doctor în teologie al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

 Sursa: Ziarul Lumina, Ediția de Transilvania