Teză de doctorat, susținută la Sibiu

858

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc vineri, 9 noiembrie, susținerea publică a tezei de doctorat „Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei (ROCOR). Începuturi, istorie, unirea cu Biserica Mamă și posibilele perspective de viitor”, elaborată de doctorandul Mihail Motricală, sub îndrumarea pr. conf. univ. dr. Daniel Buda. Susținerea a avut loc în Sala Profesorală a instituției, iar din comisia de evaluare au făcut parte pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr (președinte), arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr. de la facultatea gazdă, pr. prof. univ. dr. Emanoil Băbuș de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București și pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Lucrarea de doctorat de peste o mie de pagini a candidatului a fost apreciată de comisie pentru acrivia demonstrată în abordarea acestui subiect de istorie bisericească recentă și pentru eforturile depuse în a prezenta o temă atât de generoasă.

 Candidatul a primit calificativul „Foarte Bine” și a fost declarat doctor în Teologie în cadrul unei ceremonii oficiate în capela facultății, unde Mihail Motricală a depus jurământul de credință și fidelitate față de Biserica Ortodoxă.