Teză de doctorat susținută public la Sibiu

2193

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc luni, 25 noiembrie, susținerea publică a tezei de doctorat „Coordonatele pastoral-misionare ale slujirii preoțești în contextul lumii contemporane”, elaborată de pr. Daniel Ilie Colceriu, sub coordonarea științifică a pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, prodecanul instituției de învățământ teologic universitar din cetatea transilvăneană.

Comisia de evaluare a fost prezidată de decanul facultății sibiene, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, iar ceilalți membri referenți au fost pr. prof. univ. dr. Cristian Sonea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, arhid. conf. univ. dr. Gelu Călina de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și lect. univ.dr. habil. Ciprian Iulian Toroczkai de la facultatea gazdă.

Membrii comisiei au apreciat eforturile părintelui Daniel Ilie Colceriu de a cuprinde în teza de doctorat întreaga problematică a misiunii pastorale a preotului din zilele noastre, precum și bogatul material de specialitate consultat pe parcursul elaborării lucrării. Aspecte precum catehizarea diferitelor categorii de credincioși, slujirea filantropică a semenilor, folosirea tehnologiei moderne în pastorație au fost doar câteva dintre cele abordate în teza de doctorat susținută acum public la Sibiu.

Comisia a acordat candidatului calificativul „Foarte Bine”, iar după ceremonia depunerii jurământului de credință, oficiată în capela Facultății de Teologie din Sibiu, părintele Daniel Ilie Colceriu a fost declarat doctor în Teologie.