Teză de doctorat, susținută public la Sibiu

1938

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc astăzi, 19 septembrie, susținerea publică a tezei de doctorat „Creația corală cu caracter religios a compozitorilor Dumitru Georgescu Kiriac și Ioan D. Chirescu”, elaborată de Mihail Daniel Vlădăreanu, sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian. Comisia de doctorat a fost condusă de decanul facultății, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr și formată din Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon al Arhiepiscopiei Târgoviștei, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și prof. univ. dr. Elena Chircev de la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj Napoca.

Lucrarea s-a bucurat de aprecierea comisiei și a publicului prezent, iar după depunerea jurământului de credință și fidelitate față de Biserica străbună, candidatul a fost declarat doctor în Teologie.

Autor: Ștefan Mărculeț