Teze de doctorat susținute public la Sibiu

2632

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc marți, 20 septembrie, susținerea publică a două teze de doctorat. Prima teză de doctorat susținută public este intitulată „Configurația creștinismului în sud-estul Transilvaniei cu referire specială la zona Buzăului Ardelean” și a fost elaborată de părintele Iulian Petru Tohănean, sub îndrumarea științifică a decanului Facultății de Teologie din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr. A doua teză de doctorat are titlul „Biserica Coptă de la origini și până în secolul al XIII-lea” și a fost elaborată de părintele Anfian Vasile Popa, sub îndrumarea aceluiași profesor.

Comisia de evaluare a fost prezidată de prodecanul facultății sibiene, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, iar referenți au fost pr. prof. univ. dr. Emanoil Băbuș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, pr. prof. univ. dr. Gabriel Gârdan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, pr. prof. univ.dr. Adrian Gabor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, pr. conf. univ. dr. Mircea Ielciu și prof. univ. dr. Paul Brusanowski de la facultatea gazdă.

Cercetare și misiune

Cele două teze de doctorat s-au bucurat de aprecierea comisiei de evaluare, subliniindu-se noutatea, actualitatea și importanța cercetării științifice realizate de cei doi candidați. După prezentarea referatelor și după discuțiile pe marginea celor prezentate a urmat momentul depunerii jurământului de credință și de fidelitate față de Biserica Ortodoxă. Ceremonia a avut loc în capela facultății, unde cei doi candidați au fost declarați doctori în Teologie și au fost felicitați de profesori și toți cei prezenți. Cei doi doctori în Teologie au fost îndemnați să continue munca de cercetare teologică și să lucreze cu același zel în propovăduirea Cuvântului evanghelic.

Autor: Ștefan Mărculeț

img_4978 img_4980