Trilogie despre Lumina Sfintei Treimi, apărută la Sibiu

246

Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului a publicat recent o nouă trilogie scrisă de preotul Aurel Sas din Statele Unite ale Americii. Sub titlul „Trilogia Luminii Sfintei Treimi în Trei Străluciri”, volumele părintelui Aurel Sas prezintă teologia răsăriteană despre Dumnezeu văzut ca Lumină.

Trilogia apărută la Sibiu completează lista de lucrări teologice ale părintelui Aurel Sas, unul dintre vrednicii slujitori ai sfântului altar în diaspora românească din Lund (Suedia), apoi în Vancouver (Canada) și în Las Vegas (Statele Unite ale Americii).

În cunoscutul oraș american, părintele Aurel Sas a reușit să inițieze și să coordoneze lucrările de zidire a Bisericii „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Dimitrie cel Nou”, împreună cu un centru comunitar atât de necesar românilor de aici.

Tot aici, părintele Aurel Sas avea să inițieze apariția revistei „Buna Vestire” prin care autorul avea să deschidă o adevărată colecție de articole și studii misionare pentru românii din diaspora americană. După cum însuși autorul menționează în Cuvântul înainte la această trilogie, au fost publicate 44 de articole și 109 studii cu mesaje biblice și scopuri misionare, apărute la diferite publicații din Statele Unite ale Americii, pe o perioadă de 11 ani.

Părintele Aurel Sas evocă și contextul duhovnicesc în care au apărut primele sale cărți. Astfel, în urma unor pelerinaje la Locurile Sfinte din Israel și Iordania, autorul a găsit ins­pirația necesară pentru a publica primele lucrări teologice atât de necesare comunităților româ­nești de peste Ocean, dar și din țară sau din alte părți ale lumii. În anul 2012 părintele Aurel Sas publica lucrarea „Miracol Salvator în Univers și Omenire: Nașterea lui Iisus Hristos”, iar în 2013 avea să publice patru volume sub genericul „Spre Mântuirea în Hristos”: „Viața și Patimile lui Iisus în Săptămâna Mare”, „Judecata, Jertfa și Moartea lui Hristos”, „Învierea lui Hristos, chezășia învierii omenirii” și „Sensul Vieții este în Taina Crucii”.

În anul 2014, tot la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului, apărea „Trilogia crizelor morale după revelațiile biblice”, iar în anul 2016 avea să apară „Trilogia vieții în Hristos”. În același an apărea și cartea „Iisus Hristos este Calea, Adevărul și Viața”.

Anul acesta, părintele Aurel Sas aduce cititorilor o nouă trilogie, cu un conținut teologic profund și cu un mesaj misionar stringent: „După întregul efort depus pentru «Trilogia Luminii Sfintei Treimi», pot spune că nu este nimic mai prioritar și capital în viață ca legătura prin credință cu Lumina divină a vieții (Ioan 8, 12). Nu este nimic sub soare care să te ajute să ieși de sub întunericul morții păcatelor”.

„Dumnezeu-Tatăl este Lumină”

Primul volum al „Trilogiei Luminii Sfintei Treimi în Trei Străluciri” este intitulat „Dumnezeu-Tatăl este Lumină”. Autorul dedică acest prim volum tuturor slujitorilor și credincioșilor Bisericii care trebuie să descopere Lumina vieții, încă de la Botez, când devenim „fii ai luminii” (Efes 5, 8).

În cuvântul de binecuvântare al acestui prim volum, IPS Mitropolit Laurențiu felicită autorul pentru tema teologică aleasă și face referire la Sfântul Grigorie Palama și opera sa despre Lumina divină care inspiră de secole teologii și preoții în scrierile, predicile și cuvântările lor. „Sfântul Grigorie arată în scrierile sale că Lumina dumnezeiască este Lumina care izvorăște din slava Preasfintei Treimi și se arată înlăuntrul sufletului curat al omului rugător. Această Lumină necreată și veșnică este harul Domnului nostru Iisus Hristos, este însăși prezența tainică a lui Dumnezeu în oamenii sfinți, drept-credincioși, smeriți și mult rugători, care prin lucrarea duhovnicească a nevoinței, a ascezei, a curății lăuntrice, prin postire, prin paza minții și rugăciune comună, atunci când Dumnezeu voiește, pot pregusta și vedea duhovnicește, atât cât le este cu putință, încă din viața pământească, slava sau Lumina Împă­răției cerurilor, care este o lumină necreată, netrecătoare sau neapusă, nevăzută acum cu ochii trupești, ci doar cu cei duhov­nicești. Lumina aceasta dumnezeiască s-a arătat și Sfinților Apostoli Petru, Iacob și Ioan la Schimbarea la Față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe Muntele Taborului. (…) Binecuvântăm apariția acestei trilogii în timpul Anului Centenar al românilor și rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse asupra autorului și cititorilor harul unei cât mai profunde înțelegeri, și lumina cea neînserată să fie cea care să îi călăuzească în toate zilele vieții lor”, spune IPS Mitropolit Laurențiu.
Volumul I al trilogiei cuprinde patru capitole: „Dumnezeu este Lumină”, „Dumnezeu în Treime este o singură Lumină în Trei Străluciri”, „Dumnezeu-Tatăl este lumină, în unica lumină a Sfintei Treimi” și „Dumnezeu-Tatăl este Lumină și luminează tineretul, familiile și conducătorii”.

Fiecare capitol cuprinde trei studii tematice, în mai multe părți. Dintre studiile cuprinse în aceste capitole amintim: „Dumnezeu este Lumină, care se arată prin energiile sale necreate”, „Vederea lui Dumnezeu ca Lumină dumnezeiască”, „Incognoscibilitatea și cognoscibilitatea lui Dumnezeu, teologia catafatică și apofatică și numele divine”, „Dumnezeu-Tatăl este izvorul luminii necreate, precum este și cauza nașterii Fiului și purcederii Duhului Sfânt”, „Dumnezeu-Tatăl este lumina familiei, pentru dobândirea unui viitor fericit și a Împărăției lui Dumnezeu”, „Dumnezeu este lumina conducătorilor pentru conducerea popoarelor lumii în legile morale, și nu în întunericul necredinței”.

În încheierea primului volum al Trilogiei, părintele Aurel Sas a inclus și „Un îndemn al autorului la rugăciunea zilnică”, prin care subliniază că „toate programele și planurile din viața omului sunt egale cu zero, fără programul sau rânduiala sfântă de rugăciune. Dumnezeu ne descoperă în Scriptură că se uită să ia necazurile oamenilor în mâinile Sale (Psalmul 9, 34), or, acest lucru este posibil numai prin rugăciune, prin care I le dăm Lui. Dacă Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a rugat lui Dumnezeu-Tatăl, așa precum știm, înseamnă că cu atât mai mult trebuie noi să ne rugăm lui Dumnezeu, ca și creaturi ale Lui și fii prin har ai Domnului, având astfel o legătură personală cu Dumnezeu, precum au copiii cu părinții lor. Considerând me­ditația spirituală și rugăciunea zilnică căi ale iluminării noastre, vom putea înțelege mai bine viața, cât și lectura unei cărți religioase”.

Îndemnurile părintelui Aurel Sas către toți cei care vor citi acest prim volum al trilogiei se încheie în capitolul de final al cărții, intitulat „Către cititori”, un scurt dar concentrat apel către credincioși de a încerca în permanență să devină fii ai Luminii prin credința și faptele noastre zilnice.

Sursa: Ziarul Lumina, Ediția de Transilvania